Aktietorget.se

Hearing med Christer Fåhræus, vd EQL Pharma AB
Christer Fåhraeus:
Hej, välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa
frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor. (2013-11-13
10:07)
Trond: Om jag förstått er affärsidé korrekt? Hur kan ni skydda er från att fler genericatillverkare
börjar konkurrera med samma läkemedel så att vinstmarginalen pressas ned? (2013-11-12 13:42:42)

Christer: Det kan vi inte skydda oss mot, däremot har vi valt att satsa på läkemedel som de stora
generikatillverkarna struntat i hittills (2013-11-13 10:07)

Måns: Vilka är era 3 bäst säljande preparat i dagsläget och hur ser den procentuella fördelningen ut?
(2013-11-12 19:23:36)

Christer: Metformin, mometason, doxycyclin (2013-11-13 10:07)

Tjena: Vad låg senaste emissionskursen på?! (2013-11-12 19:18:44)

Christer: 6 kr per aktie, våren 2012, 4 kr per aktie i konvertibeln som ställdes ut dec 2012 (2013-11-
13 10:08)


Måns: Finns det någon risk att du är inblandad i för många bolag för att du skall få snurr på detta
bolaget? Jag är med som aktieägare i både Agellis och Resp. men känns som tiden rinner iväg i dessa
2 för att det skall bli något av det. (2013-11-12 19:27:12)

Christer: Mitt huvudansvar är EQl nu. Resp och Agellis har en bra ledning, men behöver den ändras så
skall nya människor in inte jag… (2013-11-13 10:08)

Joel: Finns det risk att nuvarande aktieägare passar på o säljer ut hela eller delar av sitt innehav nu i
samband med att bolaget blir publikt? Eller är deras innehav låst på nått sätt under en
tidsperiod?(2013-11-13 08:11:04)

Christer: De 3 största är låsta vilket motsvarar ca 65% av aktierna. (2013-11-13 10:09)

Moderator: Vad är det som skiljer er åt jämfört med andra generikabolag? (2013-11-13 09:54:16)

Christer: EQL fokuserar på first-in-class generika, dvs utveckling av generika till originalprodukter som
idag saknar konkurrens. Produkterna är globalt små och därför inte intressanta för de ”stora”, globala,
helintegrerade generikabolagen som i det långa loppet strävar efter volymprodukter. (2013-11-13
10:10)


Frog: Baseras er målsättning på att ni lanserar 6 eller 8 generika under 2015? (2013-11-13 08:53:36)

Christer: 6 läkemedel (2013-11-13 10:11)
Moderator: Om ni nu tjänar 20 mkr eller mer 2015 efter skatt – vad skall ni göra med pengarna?
(2013-11-13 09:55:40)

Christer: vi hoppas kunna börja dela ut pengar till aktieägarna, säg ca 1/3 av vinsten, resten kommer
vi investera i pipe-line och eventuella förvärv eller breddningar av verksamheten (2013-11-13 10:12)

Krille: Hur kan ni vara så säkra på att ni kommer tjäna pengar 2015? Er prognos är ju inte precis
ödmjuk och försiktig! (2013-11-12 15:01:48)

Christer: Marknadens storlek är väldefinierad, konkurrensläget idag vet vi. Osäkerheten är 1. att vi
kan lansera i tid, och 2. nya okända konkurrenter som kommer fram innan vi lanserar eller strax efter.
Prognosen innehåller därmed osäkerhet men kanske ganska få osäkra variabler trots allt (2013-11-13
10:14)

Santana: Hej Christer! På di.se kunde vi förra veckan läsa att det gått sådär för dina andra bolag. Hur
kan du vara så säker på att det ska funka den här gången? (2013-11-12 15:04:34)

Christer: Ledningen och styrelsen gör vårt bästa för att forecasta hur detta kommer att gå. I
slutändan så finns flera osäkerheter så att det finns inga garantier tyvärr. (2013-11-13 10:15)

Jerker: Hej! Varför är det inga andra generikatillverkare som uppmärksammat att de i princip kan få
monopol på ett läkemedel på den svenska marknaden och antar samma strategi som ni? (2013-11-12
13:46:41)


Christer: De större generikatilllverkarna tycker att volymerna på dessa nischprodukter är för små för
deras globala organisationer, men mindre svenska bolag kan mycket väl försöka göra något liknande
(2013-11-13 10:17)

Moderator: Hur länge kommer de 8 miljoner kronorna att räcka? (2013-11-13 09:54:27)

Christer: Hela nästa år under förutsättning att vi bibehåller den investeringstakt vi satt upp. De 6, av
de totalt 8 produkterna i utvecklingsportföljen, vi avser att lansera under 2015 skall då generera ett
kassaflöde som räcker till att investera i nya produkter (2013-11-13 10:20)

Moderator: Är ni säkra på att alla de 8 produkterna ni har under utvecklingen verkligen kommer till
marknaden? (2013-11-13 09:54:38)

Christer: Minst 6 produkter skall komma till marknaden. (2013-11-13 10:21)

Moderator: Vad är de största riskerna med er forecast/affärsmodell? (2013-11-13 10:12:11)

Christer: Förseningar i vår egen utveckling/lanseringar. Att det kommer in fler som gör samma sak
(2013-11-13 10:22)

Moderator: Vad är det som skulle kunna hända under utveckling av en produkt som gör att den inte
kommer ut en färdig produkt? (2013-11-13 09:54:50)

Christer: Vi lyckas inte få den bioekvivalent med originalet, den blir inte utbytbar eller den visar sig
vara alltför instabil (APIn faller sönder). (2013-11-13 10:23)

MM: Ni skriver att det tar ca 36 månader att ta fram ett first-in-classgenerikaläkemedel från "idé" till
ute i handeln. Jag antar att ungefär samma ledtid gäller andra generikautvecklare, eller kan det gå
snabbare för dem då de inte är "first in class"? Om ni kommer ut med produkterna under 2015 och
visar så pass höga marginaler, kommer det inte omedelbart locka till sig konkurrenter och ni därmed, i
bästa fall, får 2-3 år utan generikakonkurrens? När får andra aktörer veta vilka läkemedel ni kommer
lansera (och därmed eventuellt kan kopiera er)? Är det först vid lanseringeneller är det tex i samband
med tester och ansökning av godkännande etc? (2013-11-13 10:22:44)

Christer: Vi får veta att någon utvecklar ett likvärdigt läkemedel först i samband med godkännande
från läkemedelsverket. Undantaget är Finland. Givet att vi har den här strategin, så är det lite mindre
spännande för nummer två att göra samma sak. Marknaden halveras ju för varje ny aktör ungefär. Att
satsa på att utveckla ett preparat där det redan finns konkurrens är inte är självklar kioskvältare i
styrelserummet, när det tar 3 år till marknad (2013-11-13 10:27)

Moderator: Vilka är era främsta konkurrenter (2013-11-13 10:12:53)
Christer: Troligen mindre svenska/danska aktörer. (2013-11-13 10:27)

Moderator: Varför tror ni att de nya produkterna kommer bli lönsamma, när era nuvarande är så
konkurrensutsatta? (2013-11-13 09:55:19)

Christer: De nya produkterna skall bli generika till original vars patent gick ut för mellan 10 och 20 år
sedan. Hittills har ingen gjort några generika för dessa så risken att det skall trilla in flera konkurernter
de närmast två åren bedömer vi som liten. Generellt kan man säga att de produkter vi nu utvecklar är
för små för att de skall vara intressanta för större aktörer (2013-11-13 10:28)
Lisa: Har det hänt att något läkemedel inte tagit sig igenom utvecklingsprocessen? Om det hänt vad
har då varit problemet? (2013-11-13 10:27:38)

Christer: Hittills har vi lyckats få igenom alla läkemedel vi börjat utveckla. Dock har vi valt att inte
utveckla vissa läkemedel för att vi upplevt risken med tex instabilitet, eller svår bioekvivalensstudie
som för höga. (2013-11-13 10:29)

tommy edström: Hej! Hur många nya aktieägare avser ni att det är optimalt att ta in via denna
riktade nyemission, förutsatt att ni får fritt välja? (2013-11-12 13:29:19)

Christer: Ingen riktig åsikt. I slutändan vill vi ha en likvid aktie. Sedermera får vara med och guida
om många väldigt små eller lite färre något större är bäst ut detta perspektiv. Min gissning är att vi i
detta skede vill ha många. (2013-11-13 10:31)

Tjena: Vilka av er äger aktier i styrelsen, hur många, och vilka är dom 4 största ägarna i bolaget?
(2013-11-12 19:21:02)

Christer: Batten har ca 13%, jag har 48% och Karin Wehlin med bolag ca 8%. Alla i styrelsen äger
aktier, eller kommer att äga aktier efter listningen. (2013-11-13 10:32)

Niels: Hej Christer! Kan du snabbt dra hur exakt EQL skall tjäna pengar? När tror ni att svarta siffror
skall kunna uppvisas? (2013-11-12 12:24:56)

Christer: EQLs affärsidé att utveckla läkemedel som idag helt eller delvis saknar konkurrens i Norden.
På så vis blir prispressen mindre och marginalen bättre. Vi jobbar bar med receptbelagt, så någon M&S
behövs inte pga av lagen om generisk substitution. (2013-11-13 10:35)

Peter: Det känns som att du kommer att spendera i princip all din tid på EQL. Det är en viktig skillnad
mot andra bolag du varit inblandad i? (2013-11-13 10:21:19)

Christer: EQL är nu mitt huvudansvar eftersom det är mitt enda operativa uppdrag med
personalansvar. Jag har kvar ett antal styrelseuppdrag men där finns alltid en fungerande ledning.
(2013-11-13 10:36)

Moderator: De utvecklingspartners jag förstått att ni använder er av i Indien, Indonesien och Kina,
hur ställer ni upp kravspecen på dessa? (2013-11-13 09:55:08)

Christer: De skall ha EU-GMP, erfarenhet av att utveckla produkter för EU och ha en miljöpolicy som
är ok (2013-11-13 10:39)

Moderator: Hur ser du på anklagelser om kartellbildning på generika? (2013-11-13 10:12:25)

Christer: Eftersom Sverige har bland de allra billigaste priserna på läkemedel i världen ser jag det
som uteslutet att något större samarbete har ägt rum. Jag tror inte heller på mindre ”samarbeten”
eftersom de inte behövs. Marknaden är transparant och vid liten konkurrens blir det naturligt små
prisfall, vid stor konkurrens större prisfall. Precis så beter sig också marknaden. Men finns misstanke
skall detta såklart granskas. (2013-11-13 10:40)

tommy edström: Är en affärside där köparen får en viss rabatt i förhållande till sitt innehav i bolaget
möjlig i detta fall? Bolaget får en stabilare köparkrets för sina produkter, mindre "free float" av aktier o
en stabilare aktiekurs o ägarstruktur. (2013-11-13 09:49:12)

Christer: Jag tror ägande och affärsrelation måste hållas strikt isär. Det förekommer att ägare också
är kunder i en hel del bolag men detta ställer naturligtvis höga krav på corporate governance i dessa
bolag. (2013-11-13 10:42)

axl13: Hur ser bolaget ut om fem år? (2013-11-13 10:15:12)

Christer: Jag hoppas att EQL är ett bolag som ger aktieutdelning samtidigt som det satsar framåt och
investerar del av vinsten i att expandera i de affärsområden EQL ser bäst lönsamhet (2013-11-13
10:43)

Moderator: Hur länge tänker du vara VD i EQL? (2013-11-13 09:56:23)

Christer: Så länge jag tycker att jag bidrar till verksamheten, styrelsen gillar vad jag gör och jag gillar
jobbet (2013-11-13 10:44)

Mr.M: Vilka nuvarande bolag ser du som era främsta konkurrenter inom er nisch? (2013-11-13
10:44:07)


Christer: Troligen andra mindre aktörer i Skandinavien (2013-11-13 10:44)

Moderator: Kommer ni behöva ta in mer pengar? (2013-11-13 10:12:44)

Christer: Om våra lanseringar för 2015 kommer i tid skall inte detta behövas. Vill vi öka takten i
utvecklingsportföljen kan vi välja att ta in mer pengar (2013-11-13 10:46)

Christer: Hearingen avslutas nu. Tack för ert intresse! Har ni fler frågor kan ni skicka dem till
info@eqlpharma.com. Stort tack

Source: http://www.aktietorget.se/pressdocs/EqlPharma/Hearings/Hearing%20EQL.pdf

colbun.utalca.cl

Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis M R Law, N J Wald, A R Rudnicka Abstract Conclusions Statins can lower LDL cholesterol concentration by an average of 1.8 mmol/l which Objectives To determine by how much statins reduce reduces the risk of IHD events by about 60% andserum conce

Aqua critox®

Aqua Critox® Phosphorus Recovery From Sewage Sludge Using the Aquacritox Supercritical Water Oxidation Process Keywords: Aquacritox, supercritical water oxidation, sewage sludge, energy, phosphorus, biological phosphorus removal Abstract Sewage sludge is a potential source of energy. A kilogram of dried sewage sludge contains approximately 20,000 BTU’s of energy. The challe

Copyright © 2014 Articles Finder