Astma-copd.nl

De verkorte ICQ-vragenlijst is opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen en is speciaal ontwikkeld om bijwerkingen door inhalatiecorticosteroïden (medicatie bij luchtwegproblematiek) te meten. De verkorte ICQ-vragenlijst meet 15 lokale en systemische bijwerkingen: stemproblemen, oropharynx-problemem, jeuk in mond of keel, schimmelinfectie, een onprettige smaak, veranderde smaaksensatie, dorst, gezichtsoedeem, blauwe plekken, stemmingswisselingen, achteruitgang ogen, zweten, achteruitgang tanden en droge ogen.
Handleiding bij gebruik:
- Laat de patiënt de vragenlijsten invullen, bij voorkeur op een rustige plek.
- De patiënt moet alle antwoorden zelf invullen.
- Controleer of de patiënt alles op de juiste manier heeft ingevuld.
- Bereken de totaalscore door alle punten op te tellen.
- Bekijk de scores van de individuele items.
- Elk ICQ-item van 3 of hoger behoeft aandacht.
Mogelijke acties om bijwerkingen te verminderen zijn:
- Correct gebruik inhalator verifiëren1
- Verminderen van dosering/doseringsfrequentie2
- Veranderen van device/gebruik voorzetkamer3,4
- Mond spoelen5,6
- Veranderen naar geneesmiddel met mogelijk minder bijwerkingen7
- Na de eventuele actie om bijwerkingen te verminderen, is het verstandig de patiënt na enkele weken de vragenlijst opnieuw te laten invullen.
- Onderzoek of er verbetering is. Zo niet, overweeg dan een van bovenstaande acties of een combinatie ervan. Meer informatie: www.overastmagesproken.nl.
1 Giraud V, Roche N. Misuse of corticosteroid metered-dose inhaler is associated with decreased asthma stability. Eur Respir J. 2002;19(2):246-51. 2 Foster JM, van Sonderen E, Lee AJ, et al. A self-rating scale for patient-perceived side effects of inhaled corticosteroids. Respir Res. 2006 24;7:131. 3 Rachelefsky GS, Liao Y, Faruqi R. Impact of inhaled corticosteroid- induced oropharyngeal adverse events: results from a meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;98(3):225-38. 4 Toogood JH, Baskerville J, Jennings B,et al. Use of spacers to facilitate inhaled corticosteroid treatment of asthma. Am Rev Respir Dis. 1984;129(5):723-9. 5 Randell TL, Donaghue KC, Ambler GR, et al. Safety of the newer inhaled corticosteroids in childhood asthma. Paediatr Drugs. 2003;5(7):481-504. 6 Yokoyama H, Yamamura Y, Ozeki T, et al. Effects of mouth washing procedures on removal of budesonide inhaled by using Turbuhaler. Yakugaku Zasshi. 2007;127(8):1245-9. 7 Buhl R. Local oropharyngeal side effects of inhaled corticosteroids in patients with asthma. Allergy. 2006; 61(5):518-26.
Hoeveel last heeft u de afgelopen14 dagen van de volgende bijwerkingen gehad door het gebruik van uw inhalator(s)? (Gelieve één cijfer per lijn te omcirkelen)
Geen last Heel weinig Weinig last Matig last Veel last 1 Heesheid
2 Dat u uw keel moet schrapen
3 Jeuk achterin uw keel
4 Schimmelinfectie (pijnlijke keel
met witte blaasjes en moeite met
5 Een vieze smaak in uw mond
6 Dat uw smaak veranderd was
7 Iets wil en drinken (wegens een
8 Een gezwollen gezicht of vocht
9 Dat u snel blauwe plekken had
10 Stemmingswisselingen
11 Dat uw ogen snel er achteruit
12 Zweten
13 Elke vorm van achteruitgang aan
uw tanden (tandbederf, vlekken
14 Moeheid
15 Droge ogen
Geef de ingevulde vragenlijst terug aan uw arts of verpleegkundige.
De ICQ is auteursrechterlijk beschermd. Het mag niet gebruikt, gewijzigd, verkocht (op papier of elektronisch), vertaald of aangepast worden aan een ander medium, zonder de toestemming van T. van der Molen, Disciplinegroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit van Groningen, Ant. Deusinglaan 1, Gebouw 3217, 9713 AV Groningen, Nederland.
De verkorte ICQ-vragenlijst is opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen en is speciaal ontwikkeld om bijwerkingen door inhalatiecorticosteroïden (medicatie bij luchtwegproblematiek) te meten. De verkorte ICQ-vragenlijst meet 15 lokale en systemische bijwerkingen: stemproblemen, oropharynx-problemem, jeuk in mond of keel, schimmelinfectie, een onprettige smaak, veranderde smaaksensatie, dorst, gezichtsoedeem, blauwe plekken, stemmingswisselingen, achteruitgang ogen, zweten, achteruitgang tanden en droge ogen.
Handleiding bij gebruik:
- Laat de patiënt de vragenlijsten invullen, bij voorkeur op een rustige plek.
- De patiënt moet alle antwoorden zelf invullen.
- Controleer of de patiënt alles op de juiste manier heeft ingevuld.
- Bereken de totaalscore door alle punten op te tellen.
- Bekijk de scores van de individuele items.
- Elk ICQ-item van 3 of hoger behoeft aandacht.
Mogelijke acties om bijwerkingen te verminderen zijn:
- Correct gebruik inhalator verifiëren1
- Verminderen van dosering/doseringsfrequentie2
- Veranderen van device/gebruik voorzetkamer3,4
- Mond spoelen5,6
- Veranderen naar geneesmiddel met mogelijk minder bijwerkingen7
- Na de eventuele actie om bijwerkingen te verminderen, is het verstandig de patiënt na enkele weken de vragenlijst opnieuw te laten invullen.
- Onderzoek of er verbetering is. Zo niet, overweeg dan een van bovenstaande acties of een combinatie ervan. Meer informatie: www.overastmagesproken.nl.
1 Giraud V, Roche N. Misuse of corticosteroid metered-dose inhaler is associated with decreased asthma stability. Eur Respir J. 2002;19(2):246-51. 2 Foster JM, van Sonderen E, Lee AJ, et al. A self-rating scale for patient-perceived side effects of inhaled corticosteroids. Respir Res. 2006 24;7:131. 3 Rachelefsky GS, Liao Y, Faruqi R. Impact of inhaled corticosteroid- induced oropharyngeal adverse events: results from a meta-analysis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007;98(3):225-38. 4 Toogood JH, Baskerville J, Jennings B,et al. Use of spacers to facilitate inhaled corticosteroid treatment of asthma. Am Rev Respir Dis. 1984;129(5):723-9. 5 Randell TL, Donaghue KC, Ambler GR, et al. Safety of the newer inhaled corticosteroids in childhood asthma. Paediatr Drugs. 2003;5(7):481-504. 6 Yokoyama H, Yamamura Y, Ozeki T, et al. Effects of mouth washing procedures on removal of budesonide inhaled by using Turbuhaler. Yakugaku Zasshi. 2007;127(8):1245-9. 7 Buhl R. Local oropharyngeal side effects of inhaled corticosteroids in patients with asthma. Allergy. 2006; 61(5):518-26.

Source: http://www.astma-copd.nl/content/interviews/verkorte-icq-vragenlijst.pdf

Jan n&v final.indd

Miguel Godinho Ferreira Each round of DNA replication results in the erosion of telomeres, the ends of linear chromosomes. Telomerase counteracts telomere shortening by synthesizing new DNA sequences in a time period restricted to late S and G2 cell-cycle phases, even though the enzyme is active throughout the cell cycle. A recent study directly implicates cyclin dependent kinase 1 (Cdk1) in

Microsoft word - confused about worming horses1.doc

There are two different methods of worming your horse – using a routine worming programme, or worming strategically. Routine worming means you worm your horse throughout the year, at the interval described by the wormer you have chosen to use. Strategic worming means you only worm your horse if a faecal sample indicates that they have a high worm burden. The enclosed information will help you

Copyright © 2014 Articles Finder