Microsoft word - afspraak longziekten_longfunctieonderzoek_sept 08

Patiënteninformatie: Longfunctieonderzoek
Hoe verloopt uw bezoek aan het BovenIJ Ziekenhuis?
Inschrijven
Inschrijven hoeft alleen wanneer u voor de eerste keer in het BovenIJ Ziekenhuis komt, of wanneer uw
gegevens zijn gewijzigd. Wij verzoeken u zich een kwartier vóór uw afspraak te melden bij het
inschrijfbureau in de centrale hal, rechts van de hoofdreceptie (groene balie). Hier worden uw gegevens
ingevoerd of gewijzigd. Hiervoor is het belangrijk dat u uw geldig legitimatiebewijs en een geldig
verzekeringspasje meebrengt.
Melden op de polikliniek
Op de afgesproken tijd meldt u zich op de polikliniek Longziekten (volg route 46).

Wat is een longfunctie onderzoek?
Een longfunctieonderzoek geeft inzicht over de werking van de longen en uw luchtwegen. Het helpt de
arts bij het stellen van een diagnose. Ook de werking van medicijnen wordt vaak bij een longfunctie
onderzoek gemeten. Ook bij patiënten die een operatie moeten ondergaan is soms een longfunctie
onderzoek nodig. Met behulp van de longfunctie gegevens kan beoordeeld worden hoe de narcose het
best geregeld kan worden.

Wat gebeurt er?

Tijdens een longfunctie onderzoek ademt u door een apparaat met een klemmetje op de neus.
Het onderzoek is niet pijnlijk.
Duur van een longfunctie onderzoek
Een longfunctieonderzoek duurt - afhankelijk van de onderzoeken - minimaal een half uur tot maximaal 1
uur.

Voor u is het hieronder aangekruiste onderzoek afgesproken.
Voorbereiding
Indien u medicijnen voor de longen gebruikt, dan zijn de volgende voorbereidingen voor u van toepassing: • 16 uur voor het onderzoek de volgende medicijnen niet gebruiken: Serevent, Seretide, Foradil, Oxis,
Symbicort, Spiriva;

8 uur voor het onderzoek de volgende medicijnen niet gebruiken: Ventolin, Bricanyl, Atrovent,
Salbutamol, Berodual, Aerolin, Combivent

Alle andere medicijnen zijn toegestaan.

spirometrie
Bij dit onderzoek wordt de inhoud van de longen gemeten door middel van een spirometer. U ademt door een mondstuk, met een knijper op de neus. De laborant vraagt u enkele malen rustig zo ver mogelijk uit te ademen en daarna zo diep mogelijk weer in te ademen. Meestal wordt de test herhaald na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn. flow/volume diagram
Bij dit onderzoek wordt gemeten, hoeveel en hoe krachtig u kunt uit en inademen. U ademt door een mondstuk met een klem op de neus. De laborant vraagt u na een zo diep mogelijke inademing zo krachtig en zo lang mogelijk uit te ademen en daarna zo krachtig en zo diep mogelijk weer in te ademen. Meestal wordt de test herhaald na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn. patiëntenvoorlichting BovenIJ ziekenhuis 2010 bodyplethysmografie
Bij dit onderzoek wordt de weerstand van uw luchtwegen gemeten en uw totale longinhoud. Hoe hoger de weerstand is, hoe meer moeite het u kost om adem te halen. Tijdens de test zit u in een doorzichtige cabine. U ademt door een mondstuk met een knijper op de neus. Na een paar minuten wordt uw ademhaling gedurende één seconde onderbroken, gedurende deze onderbreking blijft u doorademen. Meestal wordt de test herhaald na toediening van een luchtwegverwijdend medicijn. CO-diffusiecapaciteit
Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe de longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed. U ademt door een mondstuk met een knijper op de neus. De laborant vraagt u om rustig zo diep mogelijk uit te ademen en vervolgens snel zo diep mogelijk weer in te ademen. Deze ingeademde lucht moet u enkele seconden binnenhouden. Daarna blaast u deze lucht weer uit. histamine provocatie test
Bij dit onderzoek wordt gemeten of u een overgevoeligheid van de luchtwegen heeft. U ademt een aantal malen, in oplopende hoeveelheden, histamine in. Na de inademing wordt de longfunctie gemeten. Bij een overgevoeligheid van de luchtwegen kan er een reactie optreden. U kunt dan een licht benauwd gevoel krijgen dat echter snel weer wegtrekt. Zo nodig krijgt u na afloop van de test een luchtwegverwijdend medicijn. De voorbereiding voor dit onderzoek is als volgt: u stopt 24 uur voor de histamine-test met alle longmedicijnen. Gebruikt u medicijnen tegen allergieën (anti-histaminen), dan mag u die ook niet innemen. hyperventilatie provocatie test
Bij dit onderzoek wordt nagegaan of uw klachten veroorzaakt worden door hyperventilatie. Voordat het onderzoek begint vult u een vragenlijst in. Vervolgens ademt u 15 minuten door een mondstuk, waarvan 3 minuten op een snellere en diepere manier. Na afloop van de test vult u weer een vragenlijst in. FeNO-meting
De hoeveelheid stikstofmonoxide (NO) in uitademingslucht geeft informatie over het bestaan van een
luchtwegontsteking bij astma. Bij deze meting moet u heel langzaam uitademen in een apparaat. Vaak
wordt deze meting verricht samen met spirometrie.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt naar uw behandelend arts gestuurd.
Heeft u nog vragen ?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met de
afdeling longfunctie: Tel: 020-634 6270.

Verhinderd?
Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling of polikliniek
waarbij u een afspraak heeft. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat u de afspraak heeft. Anders brengt het
ziekenhuis u een wegblijftarief in rekening. Het actuele wegblijftarief vindt u op onze website
www.bovenij.nl.
patiëntenvoorlichting BovenIJ ziekenhuis 2010

Source: http://www.bovenij.nl/folders/Brochures_patvoorlicht/Afspraak%20Longziekten_longfunctieonderzoek_nov%2010.pdf

medicine.ucalgary.ca

08.23.12 I am pleased to announce the winners of the 2012 Dean’s Publication and Mentorship Prize, an award valued at $10,000. The purpose of the award is to promote research excellence among our faculty members and to support graduate students and post doctoral fellows in their research endeavours. By rewarding excel ence in research and education we ensure our cont

Nejm’s battle with the drug companies trying to hide behind the fda

The Journal of Philosophy, Science & Law Volume 8, November 5, 2008 www.miami.edu/ethics/jpsl NEJM, Drug Companies, and the FDA: The Conflict Underlying Levine v. Wyeth * Professor Law, Shepard Broad Law Center, Nova Southeastern University “Nothing new under the sun.” Product manufacturers, drug companies, and even tug boat owners want to set their own standards when it comes t

Copyright © 2014 Articles Finder