04kati

Zsíranyagcsere-zavarok, diagnózis és terápia A szív- és érrendszeri betegségek kialakulása a betegek életminõségét – az LDL-receptorhoz – kötõdik. A felvett koleszterin gátolja a kolesz- rontja és élettartamát csökkenti. Az utóbbi évek klinikai vizsgálatai azt terinszintézis kulcsenzimét, a HMG-CoA-reduktázt (ezért a sejt nem igazolták, hogy kifejlõdésük meggátolható, ill. idõben eltolható. Meg- szintetizál aktuálisan koleszterint), és fokozza az acetil-CoA: kolesz- felelõ életmóddal és gyógyszeres kezeléssel a veszélyeztetõ (rizikó-) terin-acetil-transzferáz (ACAT) enzim aktivitását (mely a koleszterin tényezõk káros hatása megelõzhetõ vagy csökkenthetõ.
raktározását segíti elõ észter formájában).
Az érelmeszesedés kialakulásának kedvezõ irányú befolyásolása a Ha a sejt elegendõ koleszterint tartalmaz, csökken a felszínre kihelye- korszerû medicina egyik jelenõs kihívását jelenti.
zett receptorok száma, azaz a sejt nem vesz fel több koleszterint (feed- Az érelmeszesedés kialakulásában részt vevõ veszélyeztetõ tényezõk közül kiemelt jelentõséggel bírnak a vér lipoproteinjei. Közel 90 éve A lipidanyagcsere zavarait két nagy csoportra oszthatjuk: primer és ismert a hiperkoleszterinémia szerepe az érelmeszesedés kialakulásában szekunder hiperlipoproteinémiákra. A primer hiperlipoproteinémiák (Anyicskov, 1913). Az ateroszklerotikus érfal megvastagodik és részben hátterében valamilyen örökletes genetikai eltérés áll, a szekunder for- lágy, lipidekben gazdag (athere: zabkása), részben kemény (scleroticus) mák hátterében valamilyen betegség vagy gyógyszer szedése húzódik fibrotikus vagy kalcifikált összetevõt tartalmazó anyagból áll. Nagy populációt magukba foglaló vizsgálatok igazolták, hogy a szérum lipid- Klinikai szempontból a lipidanyagcsere-eltérések osztályozására szintje egyenes arányban van az érelmeszesedés kialakulásának rizikó- használható az ún. Fredrickson szerinti felosztás, melynek alapja a jával – azaz minél magasabb a szérum koleszterinszintje, annál nagyobb koleszterin- és trigliceridkoncentráció meghatározása és – legtöbbször az érelmeszesedés korai kialakulásának valószínûsége (Framingham elektroforetikus módszerrel – a lipoproteinek analízise.
Study, post-Framingham Study, Seven Countries Study, Pooling Pro- A Fredrickson szerinti felosztás a lipideltéréseket 5 osztályba sorolta, ject, Westlund Study). Az utóbbi évek regressziós tanulmányai igazol- amit a WHO módosított 6 osztályra (1. táblázat). ták, hogy a lipidcsökkentõ kezelés fokozza a plakk stabilitását és csök-kenti az akut szív- és érrendszeri történéseket.
1. táblázat: A hiperlipoproteinémiák Fredrickson szerinti felosztása és
Az elmúlt évtizedben végzett klinikai és experimentális vizsgálatok etiológiája
azt is igazolták, hogy nemcsak a koleszterin, hanem a triglicerid, a HDL- Fenotípus Chol
Genetikai ok
koleszterin (PROCAM STUDY, BIP study) és a lipidrészecskék minõ- ségi változása is hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásához.
A lipoproteinek szerepe
A lipidek a szervezet nélkülözhetetlen építõkövei. Energiaforrásként, sejtfal-építõanyagként, valamint egyes hormonok, vitaminok alapanya- gaként töltenek be fontos szerepet. A vérben keringõ zsírok nagyobb részét a koleszterin és a triglicerid alkotja. Egyrészt a táplálékkal kerül- nek a szervezetbe, másrészt a szervezet maga is elõ tudja állítani õket Egészséges ember szervezetében a táplálékkal felvett és a szervezet- ben képzõdõ vérzsírok együttes mennyisége éppen annyi, amennyire a szervezetnek szüksége van. Az éhomi vér koleszterin- és triglicerid- szintje viszonylag kis ingadozást mutat és normál tartományon belül van. A vérben a koleszterin és a triglicerid fehérjékhez kapcsolódva kering és a szükségletnek megfelelõen jut be az érpályából a sejtekbe Chol: koleszterin tg: triglicerid, Chy: kilomikron, VLDL: very low density Azt az állapotot, amikor a lipidek mennyisége a normális fölé emel- lipoprotein IDL : intermedier density lipoprotein, LDL: low density lipo- protein, LpL: lipoproteinlipáz, HPL: hiperlipémia A lipoproteinek anyagcseréje
I. típus: Genetikai alapon történõ elnevezése primaer hyperchylo-
A lipidek (koleszterin, koleszterin-észter, trigliceridek és foszfolipidek) micronaemia, vagy hyperchylomicronaemia syndroma.
a vérben ún. lipoproteinek alkotórészeként keringenek. A lipoproteinek Ritka betegség. Homozigóta formája 1:1 000000, heterozigóta 1:500- felelõsek a lipidek szállításáért a keletkezés helyétõl egészen a felhasz- nálás helyéig. A sejtekhez a koleszterint az LDL ( low density lipo- A kilomikronok felszaporodása jellemzi, akár 100 mmol/l-ig terjedõ protein) szállítja. A sejtekben szintetizált koleszterint a HDL ( high trigliceridszint mérhetõ. A szérum-koleszterinszint általában 6 mmol/l density lipoprotein) szállítja a májba, ahol a felesleges koleszterin az epével kiválasztódik. Minden sejtmagot tartalmazó sejt képes kolesz- Oka a lipoproteinlipáz hiánya (számos mutáció ismert), vagy az apo- terint szintetizálni, azonban a sejtek nagyrészt LDL felvételével jut- protein C-II, tehát a lipoproteinlipázt aktiváló apoprotein teljes hiánya.
nak koleszterinszükségletükhöz. A lipoproteinek proteinkomponensei Az apoprotein C-II 50%-os szintje már elegendõ a lipoproteinlipáz teljes aktiválásához, ezért valószínû, hogy az apoprotein C-II-hiányos A lipoproteinek anyagcseréjét két részre oszthatjuk: egyén szülei klinikailag nem betegek. Mindkét forma autoszomális 1. exogén lipoprotein-anyagcserének nevezzük a felszívódó zsírok szállítását, elosztását, lebontását és A betegség fõ fizikális tünete az eruptív xathomák, hepato-spleno- 2. endogén lipoprotein-anyagcsere alatt értjük a szervezetben szinte- megalia. Klinikai tünetei az akut pankreatitiszek fellépte, lipaemia reti- tizálódó zsírok szállítását, forgalmát, felhasználását és lebontását.
nalis igazolása. A beteg savója lipémiás (éhomi savóját 24 órára +4 °C-ra Ha csökken a sejt szabad koleszterintartalma, a sejt kívülrõl LDL- helyezve a szupernatáns vastag zsírréteget képez), a csontvelõ makrofág koleszterint vesz fel. Az LDL úgy jut be a sejtbe, hogy receptorához rendszere zsírral telített és ún. habos sejtek (foam cells) figyelhetõk meg. ) ) Serdülõkor körül diagnosztizálják. A hasnyálmirigy-gyulladás kö- Hiperkoleszterinémia képében jelentkezik a familiáris hiper-alfa- vetkeztében jelentkezõ hasi fájdalmak miatt appendektómiára kerül- lipoproteinémia, de a hiperkoleszterinémia oka a magas HDL-kolesz- A betegség nem vezet ateroszklerózishoz és gyógyszeres terápia nem Azokat az egyéneket, akiknek magas a HDL-koleszterinszintjük áll rendelkezésre. Az apoC II-hiány friss fagyasztott plazma adásával – ellentétben a csoport más tagjaihoz tartozókkal – a hosszú élet jel- Terápiája a diéta, azaz az összes kalóriabevitel 5–15%-a lehet csak zsiradék, elsõsorban közepes szénláncú zsírsavak fogyasztása ajánlott.
II.b típus: Familiáris kevert típusú hiperlipoproteinémia
A koleszterin- és a trigliceridszint is emelkedett. A koleszterint szál-
II.a típus: familiáris hiperkoleszterinémia
lító apoprotein-B 100 fokozott termelõdése jellemzi. A VLDL- és LDL- Homozigóta formája ritka (1:1000000), heterozigóta-forma gyako- Az éhomi trigliceridtartalomtól függõen a +4 °C-on tartott szérum Laboratóriumi eltérése az emelkedett szérum-koleszterinszint, normá- turbid lehet. Fokozott kardiovaszkuláris rizikóval jár. Terápiájában szta- lis triglicerid- és változó HDL-koleszterinszint. A szérum +4 °C-on tinok és fibrátok választandók elsõsorban.
tiszta, 24 órán keresztül vizsgálva nem változik.
Fizikális jele lehet a xanthoma tendinosum, a xantelazmák, az arcus III. típus: (genetikai felosztás szerint a familiáris dysbetalipo-
proteinaemia)
A homozigóták koleszterinszintje három-négyszerese az egészsége- A betegség lényege a remnant molekulák (kilomikron- és VLDL- sekének, a heterozigótáké mintegy kétszerese.
remnantok, IDL) felvételének zavara a májban. A +4 °C-ra -ra helyezett A betegség alapja az LDL-receptort kódoló gén mutációja. Több szérum 24 óra múlva esetleg mérsékelt turbiditást mutathat, elvétve mutáció ismert, következtükben csökkenhet a receptorok száma, akti- keskeny kilomikronréteg is megfigyelhetõ.
vitása, internalizálódási képessége, vagy homozigótákban hiányozhat- Fizikális tünetei: tenyéren megfigyelhetõ sárgás, csíkos jelenség, a A homozigóták 20 éves koruk elõtt, a férfi heterozigóták 40 éves Apoprotein E 2/2-es genotípus esetén fordul elõ, mely kisebb affi- kor elõtt miokardiális infarktust kaphatnak.
nitással kötõdik a májbeli receptorokhoz, mint az apo E3, ill. apo E4.
Terápiájában homozigóta formában az LDL-aferezis, a májtransz- A populációban 1:100 arányban fordul elõ, mégis a III. típus preva- plantáció, a heterozigóta formában a koleszterinszegény étrend mel- lenciája igen alacsony (0,1% alatt), mert manifesztálódásához egyéb lett a sztatinok állnak elsõ helyen, de kiegészítõ kezelést nyújtanak az tényezõk is szükségesek, pl. egyéb hiperlipoproteinémia, diabétesz, ioncserélõ gyanták és a probucol is. Az ezetimib hatásáról még nin- latens vagy manifeszt hipotireózis, diétahiba megléte.
A remnantok erõsen aterogének, ezért a betegségre jellemzõ, hogy II.a típusú hiperlipémia formájában jelentkezik a familiáris defektív
korai arterioszklerózissal jár, de akut pankreatitisz is jelentkezhet.
apoB-szindróma, melyben mutáns apo B nem tud kötõdni az LDL-
A koleszterin és triglicerid aránya közel 1:1.
receptorhoz, és a gyakori, poligén hiperkoleszterinémia. E betegségek
Diagnosztikájában a genetikai módszerek (az E 2/2 allél genetikai klinikai tünetei és kezelése lényegileg azonos a familiáris hiperkolesz- módszerekkel történõ kimutatása) terjedtek el. Terápia: a kísérõbeteg- ség (pl. hipotireózis) kezelése mellett elsõsorban kis dózisú fibrát-származékok adása.
IV. típus: genetikai formája a familiáris
vagy sporadikus hipertrigliceridémia.
Lényege a VLDL-szint emelkedése, követ- kezményes szérum-trigliceridszint emelkedés-sel, melynek oka részben a májbeli VLDL-szin-tézis fokozódása, részben a lassult VLDL-LDLátalakulás.
A betegség familiáris kevert típusú hiperlipo- proteinémia formájában is jelentkezhet.
A 24 órára, +4 °C-ra helyezett szérum turbid, Klinikum: a betegség gyakran társul csökkent glükóztoleranciával, magas húgysavszinttel,obezitással, epekövességgel és jelentõs alkohol- fogyasztással. Az isémiás szívbetegség rizikójafokozott, és jelentkezhet akut pankreatitisz is.
Terápia: súlycsökkentés mellett zsírszegény étrend, alkoholtilalom. Gyógyszeresen a fib-rátok, nikotinsav-származékok adása ajánlott.
V. típus: familiáris hipertrigliceridémia
kilomikronémiával
Jellemzõje a magas a trigliceridszint (akár 50 mmol/l) és emellett változó mértékben emel-kedett koleszterinszint.
A hipertrigliceridémia két okból jön létre:– egyrészt a kilomikronok lebontási zavara miatt (lipoproteinlipáz-elégtelenség), – másrészt fokozott a VLDL-termelõdés.
A szérum +4 °C-on, 24 órán keresztül tartva mind VLDL-felszaporodást, tehát turbiditást, Dr. Somogyi Anikó, dr. Nagy Géza: Zsíranyagcsere-zavarok, diagnózis és terápia
BELGYÓGYÁSZAT
mind kilomikronszaporulatot (a szupernatáns vastag zsírréteg) is mu- 3. táblázat: Célértékek a három kockázati kategóriában
Kockázati
Célérték
Fizikális jele az eruptív xantómák és egyes esetekben hepatospleno- kategória
koleszterin
koleszterin
megalia jelenléte. Kialakulásához igen gyakran alkoholfogyasztás, vagy a szénhidrát-anyagcsere zavara járul hozzá.
A klinikai képet az akut pankreatitisz, görcsös hasi fájdalmak, korai érelmeszesedés jellemzik. 10 mmol/l trigliceridszintnél már fokozott a pankreatitisz kialakulásának veszélye.
Terápia: zsírszegény, alkoholmentes étrend, cukorbetegeknél a szén- hidrát-anyagcsere megfelelõ kezelése, fibrátszármazékok.
Minden olyan egyén szérum-összkoleszterin-, triglicerid- és HDL- koleszterinszintjét meg kell határozni, aki Szekunder hiperlipoproteinémia kísérhet
– ismert rizikófaktorral rendelkezik (pl. diabétesz, hipertónia), – anyagcsere-betegségeket, pl. a diabetes mellitust (elsõsorban keto- – anamnézisében kardiovaszkuláris betegség szerepel, acidózis esetén észlelhetünk nagymértékû hipertrigliceridémiát), – kardiovaszkuláris betegségek halmozódtak családjában (55 évnél a metabolikus szindrómát, a köszvényt, az elhízást, a lipodisztró- fiatalabb férfi, illetve 65 évnél fiatalabb nõ: elsõ fokú rokon mio- fiát, a tárolási betegségeket, a porfíriákat, kardiális infarktusa vagy hirtelen halála), – endokrin betegségeket: a hipotireózist, a terhességet, ösztrogén-, – xantelazmája (vagy elsõ fokú rokonának xantelazmája) van, illetve – vesebetegségeket, pl. a nefrózisszindrómát, – lipémiás a savója (ekkor a trigliceridet feltétlenül meg kell hatá- – egyes gyógyszerek szedését, pl. retinoidok, cyclosporin, antihiper- Ha az eredmények kórosak, meg kell határozni az LDL-koleszterint is. Ennek egyik módszere a direkt meghatározás. A másik, indirektmódszer a tapasztalati képleten alapuló számítás. Ez a Friedewald-kép- A lipoproteinek célértékei
let, amely csak 4,5 mmol/l-es trigliceridszintig alkalmazható, mert e Az érelmeszesedés kialakulását és progresszióját ún. rizikó- (kocká- szint felett a képlet eredménye eltér a direkt módszerrel meghatáro- zati) tényezõk jelenléte felgyorsítja (pl. életkor, nem, diabétesz, hiper- zott LDL-koleszterinszinttõl. A Friedewald-képlet a szérumkoleszte- tónia, hiperlipémia, alvadási eltérések, hiperhomociszteinémia stb).
rin, -triglicerid és a HDL-koleszterin ismeretében számítja ki az LDL- A vérlipidek koncentrációja – mint az ún. intervenciós és regressziós koleszterin koncentrációját: LDL-koleszterin (mmol/l) = Szérumko- (az arterioszklerotikus plakk visszafejlõdését mérõ) vizsgálatok bizo- leszterin (mmol/l)—[HDL-koleszterin (mmol/l) + TG (mmol/l) /2,2].
nyították – kiemelt szerepet játszik az érelmeszesedés kialakulásában.
Egy adott egyén veszélyeztetettségét a kardiovaszkuláris betegségek Kezelés
kialakulására meghatározhatjuk úgy, hogy a kockázati tényezõket és Diétás kezelés
a klinikai állapotot együttesen felmérjük.
A hiperlipoproteinémiák gyógyszeres kezelését minden esetben A kockázat becslésére az európai társaságok által szerkesztett (Arte- diétás kezelésnek kell megelõzni és a diétát a gyógyszeres kezelés alatt riosclerosis, Hypertonia és Kardiológia) és amerikai ajánlás (Framing- is folytatni kell. A jelenleg érvényes diétás ajánlások elsõsorban a zsír- ham Score) is született. Ezek az ajánlások a rizikótényezõket maguk- bevitel, és ezen belül a telített zsírok csökkentését javasolják. (4. táb- ban foglaló kockázati diagramokból javasolják leolvasni az adott egyén meghatározott idõszakon belül (10 év) várható koronáriaeseményének 4. táblázat: Tápanyag a napi összkalória bevitel %-ában
százalékos valószínûségét. Ennek alapján nagy kockázati, közepes és alacsony kockázati kategóriákat különítenek el. A különbözõ kocká- zati kategóriákban különbözõ lipidcélértékeket határoznak meg.
többszörösen telített zsírok < 10% Leegyszerûsítve: egy adott egyén kívánatos lipidértékeit az határozza meg, hogy milyen rizikótényezõkkel rendelkezik. Ha – a rizikóténye- zõk számbavétele után – nem valószínû a kardiovaszkuláris betegségkialakulása, azaz kicsi a kockázat, magasabb lipidértékek is megen- gedhetõk, mint többszörösen veszélyeztetett egyénnél (2. és 3. táblá- zatok). A cukorbeteg egyének minden esetben úgy tekintendõk, mint azok, akik már átestek vaszkuláris történésen (nagyon veszélyeztetet-tek).
A diétás kezelésnél figyelembe kell venni, hogy a hiperkoleszteriné- mia, vagy a hipertrigliceridémia, vagy a kevert típusú hiperlipémia 2. táblázat: Az összkoleszterin, az LDL-koleszterin és a HDL-koleszterin
kezelése a cél. Minden esetben a testsúlycsökkentés a diétás kezelés értékeinek osztályozása az ATP III ajánlása alapján
alapja, amennyiben a beteg túlsúlyos.
A hiperkoleszterinémia kezelésekor javasoljuk a betegnek az össz- zsírbevitel csökkentését, ezen belül az állati zsiradék csökkentését.
mérsékelten emelkedett: 5,2–6,2 mmol/lemelkedett > 6,2 mmol/l Pl. zsír helyett növényi olajat használjon a fõzéshez, vaj helyett csök-kentett zsírtartalmú margarint. Ajánlott a sovány, zsírszegény tej, (zsír- menetes, vagy 1,5%-os) és tejtermék (túró, kefir) fogyasztása. Sovány sajt a köményes, tolnai, fokhagymás, Túra, Óvári, Tenkes, Parmezán.
A növényi eredetû élelmiszerek nem tartalmaznak koleszterint. Kerülje a belsõségeket, mert magas a koleszterintartalmuk (pl. máj, velõ).
kissé emelkedett: 3,4–4,1 mmol/lemelkedett: 4,2–4,9 mmol/l A szárnyasok bõrét, a látható zsiradékot távolítsa el még nyers állapot- ban a húsokról. Kerülendõ a hurka, kolbász, szalonna, töpörtyû, zsíroshúsok fogyasztása, tilos magas zsírtartalmú tej, sajt. 1 tojás a sárgájában Az ajánlások alapján minden embernek 40 éves kora elõtt önállóan, 250 mg koleszterint tartalmaz (a fehérje javasolható), és mivel a nem vagy egyéb okból történõ orvosi vizsgálat kapcsán, meg kéne mérni a túl szigorú (II. fokozat) diéta sem enged meg napi 300 mg koleszterin szérum-LDL-koleszterin- és – ha mód van rá – a szérumtriglicerid-, fogyasztásánál többet, heti 2–3 tojás fogyasztásánál mi se ajánljunk és HDL-koleszterinszintjét (ún. „case finding” módszer).
Dr. Somogyi Anikó, dr. Nagy Géza: Zsíranyagcsere-zavarok, diagnózis és terápia
BELGYÓGYÁSZAT
Javasoljuk betegeinknek, hogy ne panírozzák ételeiket, ne fogyassza- 5. táblázat: A Magyarországon forgalomban lévõ sztatin tartalmú
) nak soktojásos tésztát (durum javasolt).
gyógyszerek
A hipertrigliceridémia kezelése diétás szempontól a súlycsökken- Gyógyszer
Gyártó
ATC-kód
tésen, az alkoholfogyasztás elhagyásán és a szénhidrát-anyagcsere ren- dezésén (szénhidrátfogyasztás csökkentése) alapul.
A növényi rostok kedvezõen befolyásolják a bélmozgásokat és csök- kentik az étvágyat. A pelyhek, korpák (búza, zab, árpa) csökkenthetik a szervezetben a koleszterin körforgását és ezáltal a vérszintjét, ezértjavasoljuk betegeinknek.
Gyógyszeres kezelés
Jelenleg még nincs olyan gyógyszer, amely a hiperlipémiák mind- egyik formájában egyformán és biztosan hatásos lenne (7. táblázat). A gyógyszerek adagolásánál mellékhatásokkal is számolni kell. Igen pontosan be kell tartani a használati utasítást, el kell járni ellenõriztetni, hogy hatásosak-e a gyógyszerek, és nem léptek-e fel olyan mellékha- tások, melyek kialakulására kezdetben csak a kóros laboratóriumi érté- kek megjelenése hívja fel a figyelmet. Ha a hiperlipémia örökletes, egész életén végigkíséri a beteget, ezért a gyógyszereket egy életen átkell szedni, ha szükségesek.
Koleszterinszintet csökkentõ gyógyszerek
Elsõ helyen állnak a sztatinok, a HMG-CoA-reduktázgátlók. Hazánk- ban jelenleg mintegy 60 készítmény kapható (5. táblázat). Kompetitív úton gátolják a koleszterin szintézisét.
1988–89 óta alkalmazzuk õket a hiperlipémiák kezelésére. Elsõ, második és harmadik generációs sztatinok is forgalomban vannak.
A harmadik generációsok közül az atorvastatain (Atorvastatin, Atoris, Hatásuk dózisfüggõ. Hozzászokás nincs.
A sztatinok fõbb mellékhatásai közé tartozik a miopátiát (rhabdo- myolysis) okozó hatás, amely izomlázszerû tünetekkel és kreatin-fosz- fokináz (CPK)-emelkedéssel jár. Emelkedhet a szérumtranszaminázok szintje. A kezelést fel kell függeszteni tízszeres CPK- és háromszoros Kezdetben 3-4 hetente, majd fél év után 3 havonta, egy év után fél- évente javasolják a CPK és a májfunkció kontrollját.
A gyógyszerszedés alatt ritkán álmatlanság és gasztrointesztinális tünetek is fellépnek. Egyes sztatinok befolyásolják a kumarin-szárma- zékok antikoaguláns hatását és egyes gyógyszerek (digoxin, béta-blok- kolók) szérumszintjét. Nem adhatók együtt citosztatikumokkal, makrolid antibiotikumokkal. Megfelelõ kontroll mellett jól kombinál-hatók fibrátokkal, ioncserélõ gyantákkal, probucollal.
A probucol antioxidáns hatású LDL-koleszterinszintcsökkentõ. Ha- tására csökken a HDL-koleszterin szintje is. Kedvezõtlen mellékha- tása a Q–T-távolság megnyúlása, kamrai tachikardia fellépte is, ezért nem futott be jelentõs klinikai karriert.
Az ioncserélõ gyanták 1967 óta vannak forgalomban. A vékonybél- SIMVASTATIN 1a Pharma 20 mg filmtabletta 1a Pharma ben gátolják az epesavak visszaszívódását és ezáltal fokozzák a májban SIMVASTATIN 1a Pharma 30 mg filmtabletta 1a Pharma a koleszterin epesavvá történõ átalakulását. Porformában kerülnek ki- SIMVASTATIN 1a Pharma 40 mg filmtabletta 1a Pharma szerelésre, melybõl relatíve nagy mennyiséget kell a betegnek oldott SIMVASTATIN-ratiopharm 10 mg filmtabletta ratiopharm állapotban elfogyasztania ahhoz, hogy megfelelõ koleszterinszint-csök- SIMVASTATIN-ratiopharm 20 mg filmtabletta ratiopharm kenést érjünk el. A zsíroldékony vitaminok felszívódását is gátolják SIMVASTATIN-ratiopharm 40 mg filmtabletta ratiopharm (A, D, K, E), ezeket pótolni kell. Gátolják az azonos idõben bevettgyógyszerek felszívódását is, ezért különbözõ idõpontra kell a gyógy- A trigliceridszintet 5–20%-kal emelheti, de az LDL-koleszterint csökkenti. A kezelés hatékonyságát gátolja, hogy kellemetlen ízük miatt rossz a betegek compliance-e a gyógyszerrel szemben.
Az ezetimib a bélhámsejtekben a koleszterin felszívódását elõsegí- tõ fehérjét gátolja. Eredményeképp a táplálékkal bejutott és az enterohepatikus körforgással a bélbe kerülõ koleszterin felszívódása Kb. 18–20%-kal csökkenti az LDL-koleszterin szintjét és emeli a HDL-koleszterint. Eddig klinikailag jelentõs mellékhatásról nem szá- Sztatinnal kombinált kiszerelésben kerül forgalomba.
Ilyen hatóanyagot is tartalmazó készítményt törzskönyveztek már 7. táblázat: A hiperlipidémiák kezelésére alkalmazott
) Magyarországon, de gyógyszertári forgalomban még nem kapható.
gyógyszercsoportok
Hiperkoleszterinémia
Hipertrigliceridémia Kevert hiperlipémia
A hipertrigliceridémia csökkentése
A fibrátok jól tolerálható, elsõsorban trigliceridcsökkentõ gyógysze- Jelenleg 8 készítmény kapható (6. táblázat). 6. táblázat: Trigliceridcsökkentõ gyógyszerek
Gyártó
ATC-kód
a gasztrointesztinális hatás és a kezelés elsõ napjaiban jelentkezõ bõr- 1. BEZALIP 400 mg retard filmtabletta
vörösség („flush”), húgysavszintemelõ és a szénhidrát-anyagcserét ked- 2. LIPANOR kapszula
vezõtlenül befolyásoló hatásuk említhetõ meg. Sztatinokkal és fibrá- 3. FENO-MICRO 200 mg kapszula
4. FENOBRAT 250 mg retard kapszula
5. LIPANTHYL kapszula
Egyéb kezelési lehetõségek
LDL-aferezis: diétára és gyógyszeres kezelésre nem megfelelõen
6. LIPIDIL kapszula
reagáló extrém hiperkoleszterinémiában (homozigóta, familiáris 7. LIPIDIL 267 M kapszula
8. LIPIDIL SUPRA 160 mg MR filmtabletta Fournier
Részleges ileumrezekció: a terminális ileum egy részének eltávolí- tása homozigóta, familiáris hiperkoleszterinémia esetében jön szóba.
Számos káros klinikai következménnyel jár.
Fõ hatásuk a VLDL szintézisének csökkentése és a lipázrendszer ak- tivitásának fokozása. Kevés mellékhatásuk közé tartoznak a gasztro- Összefoglalás
intesztinális tünetek, a máj-transzaminázemelkedés, a rhabdomyolisis, Minél nagyobb számú embert szûrnek, annál több magas lipidértékkel ritkán epekövességet okozó hatás, hajhullás, férfiaknál ritkán poten- rendelkezõ ember kerül felismerésre. A hiperlipémia kezelése bizonyí- ciazavarok. Befolyásolják a kumarinszármazékok antikoaguláns hatását tottan kedvezõen befolyásolja a kardiovaszkuláris betegségek kiala- és fokozhatják a sztatinok miopátiát kiváltó hatását.
kulását és lefolyását. Az étkezési szokások befolyásolása 1960 és 1980 A sztatinok (kis dózisban) és a fibrátok kombinációja szóba jön igen között az USA-ban 0,6–0,8 mmol/l-rel csökkentette a szérum-kolesz- terinszintet, mely a koronáriahalálozás 30%-os csökkenéséhez veze- A nikotinsav és származékai (hazánkban az acipimox, Olbetam) a tett. A magas koleszterinszint gyógyszeres csökkentése további ked- szöveti lipáz gátlása útján a szabadzsírsav-forgalmat befolyásolják és ezen az úton csökkentik a VLDL szintézisét. Közepes koleszterin- és A kardiovaszkuláris rizikófaktorok szûrõvizsgálata és szükség esetén trigliceridszint-emelkedésnél jól alkalmazhatók. Mellékhatásaik közül kezelése mindennapi tevékenységünk fontos részét képezi.

Source: http://www.cukorbetegekert.hu/cikkek/Zsiranyagcserezavarok_MedicusAnon_2005.pdf

Wenn die beine keine ruhe geben

Wenn die Beine keine Ruhe geben RESTLESS-LEGS-SYNDROM: Obwohl eindeutige Symptome die Diagnosestellung erleichtern, wirdNächtlicher Bewegungsdrang der Beine in Verbindung mit Kribbeln oder Stechen sind Symptome, dieauf ein Restless-Legs-Syndrom (RLS) deuten. Die Beschwerden können in ihrer Intensität sehrunterschiedlich sein. Viele RLS-Patienten klagen nicht nur über quälende Missempfin

Bcp_2722.fm

DOI:10.1111/j.1365-2125.2006.02722.x In-hospital cardiac arrest is associated with use of non-antiarrhythmic QTc-prolonging drugs Marie L. De Bruin,1,2 Pim N. J. Langendijk,3 Richard P. Koopmans,4 Arthur A. M. Wilde,5 Hubert G. M. Leufkens1 & Arno W. Hoes2 1 Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS), Department of Pharmacoe

Copyright © 2014 Articles Finder