Docs.kde.org

Krishna Tateneni
Jost Schenck
Översättare: Stefan Asserhäll
Innehåll
Princip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kakor är en mekanism som används av webbplatser för att lagra och hämta information med dinwebbläsare. Till exempel, en webbplats kan låta dig anpassa innehållet och utseendet på sidornadu ser, så att dina val finns kvar vid olika besök på den webbplatsen.
Webbplatsen kan komma ihåg vad du föredrar genom att lagra en kaka på din dator. Sedan,vid framtida besök, hämtar webbplatsen informationen som är lagrad i kakan för att anpassaplatsens innehåll enligt dina tidigare angivna inställningar.
Sålunda har kakor en mycket användbar roll i webbläsning. Tyvärr lagrar och hämtar ofta webb-platser information i kakor utan ditt uttryckliga godkännande. En del av den här informationenkan vara mycket användbar för webbplatsens ägare: genom att till exempel låta dem samla instatistik om hur många besök olika delar av webbplatser får, eller för att anpassa webbannonser.
Modulen för kakor låter dig välja princip för användning av kakor när du utforskar Internet medwebbläsaren Konqueror.
Observera att principen som du väljer med den här modulen inte gäller för andra webbläsare såsomNetscape®.
Under fliken Princip, kan du ställa in hur KDE-program hanterar kakor. Du kan göra detta ge-
nom att ange en generell princip för kakor samt en lista med en speciell princip för vissa domäner
eller värddatorer.
Överst i principfliken finns en ruta som heter Aktivera kakor. Om du inte markerar den här, är
kakor helt och hållet inaktiverade. Det här kan dock göra webbläsningen ganska problematisk,
särskilt eftersom vissa webbplatser kräver att webbläsaren har kakor aktiverade.
Därför vill du antagligen aktivera kakor, och sedan ställa in en specifik princip hur du vill hanteradem.
Den första gruppen alternativ skapar inställningar som gäller alla kakor.
Acceptera bara kakor från servern som skickade dem
Vissa sidor försöker lagra kakor från andra servrar än den som visar HTML-sidan. De visartill exempel annonser, och annonserna kommer från en annan dator, ofta en som hör till enstor reklamgrupp. Annonserna kan försöka lagra en kaka, som skulle låta dem följa sidornasom du tittar på över flera webbplatser.
Aktiveras det här alternativet, betyder det att bara kakor som kommer från samma webb-server som du är direkt ansluten till accepteras.
Acceptera automatiskt sessionsbaserade kakor
Ett mer och mer vanlig användning för kakor är inte att spåra dina förflyttningar mellanflera besök på en webbplats, utan bara att följa vad du gör under ett enda besök. Sessions-baserade kakor sparas så länge du tittar på platsen, och tas bort när du lämnar den.
Webbplatser kan använda den här informationen för olika saker, oftast är det av bekväm-lighetsskäl, så att du inte behöver logga in för att titta på sidor. Till exempel på en plats medwebbpost, skulle du behöva ange ditt lösenord om och om igen för varje brev du vill läsa,utan någon form av sessions-id. Det finns andra sätt att åstadkomma detta, men kakor ärenkla och mycket vanliga.
Aktiveras det här alternativet, betyder det att sessionsbaserade kakor alltid accepteras, ävenom du inte accepterar någon annan sort, och även om du väljer att vägra ta emot kakor frånen viss plats, så accepteras sessionsbaserade kakor från platsen.
Avdelningen för Standardprincip anger ytterligare alternativ som är ömsesidigt uteslutande —
du kan bara välja ett av alternativen som standard, men du har frihet att välja andra alternativ
för särskilda webbservrar.
Platsspecifika principer har alltid företräde över standardprincipen.
Ta emot alla kakor
Om det här alternativet är valt, accepteras alla kakor utan att fråga.
Ta emot till slutet på sessionen
Kakor accepteras, men de utgår när sessionen avslutas.
Fråga efter bekräftelse
Om det här alternativet är markerat kommer du att bli tillfrågad varje gång en kaka lagraseller hämtas. Du kan välja att acceptera eller vägra ta emot varje kaka. Dialogrutan låter digockså ställa in en domänspecifik princip, om du inte vill fortsätta att bekräfta varje kaka förden domänen.
Vägra ta emot alla kakor
Om det här alternativet är valt, vägras alla kakor tas emot utan att fråga.
Förutom standardprincipen för att hantera kakor, som du kan ställa in genom att välja en av de
tre alternativen som beskrivs ovan, kan du också välja en princip för en specifik värddatordomän
med kontrollerna i gruppen Platsprincip.
Principen fråga, ta emot, ta emot till slutet på sessionen, eller vägra ta emot kan appliceras på en
specifik domän genom att klicka på knappen Ny., som visar en dialogruta. I dialogrutan kan du
skriva in namnet på domänen (med en inledande punkt), och sedan välja principen som du vill
ska gälla för domänen. Observera att poster också kan läggas till medan du utforskar Internet,
om standardprincipen är att fråga, och du väljer en generell princip för en specifik värddator (till
exempel genom att välja Vägra ta emot alla kakor från den här domänen när du blir tillfrågad
om en kaka ska accepteras).
Du kan också välja en specifik värddatordomän från listan och klicka på knappen Ändra. för att
välja en annan princip för den domänen än den som visas i listan.
För att ta bort en domänspecifik princip, välj den i listan, och klicka sedan på knappen Ta bort.
Standardprincipen används för domäner som har tagits bort från listan.
Hantering
Under fliken Hantering kan du bläddra och selektivt ta bort kakor som har satts tidigare.
I den övre delen av dialogrutan ser du en lista på domäner, som visas som ett träd. Klicka på det
lilla tecknet > intill en domän för att se alla kakor som har angivits för den här speciella domänen.
Om du väljer en av kakorna, märker du att dess innehåll dyker upp i rutan Detaljer nedanför.
Genom att klicka på knappen Ta bort kan du nu ta bort den valda kakan. Klicka på Ta bort alla
för att ta bort alla lagrade kakor.
Om en domän är markerad, kan du använda Anpassa princip för att ange en platsprincip.
Välj Uppdatera lista för att uppdatera listan från hårddisken. Du kanske vill göra detta om du
har haft modulen öppen och håller på att prova webbplatser, eller har gjort många ändringar i
själva modulen.

Source: http://docs.kde.org/stable/sv/kde-runtime/kcontrol/cookies/cookies.pdf

celac.cubaminrex.cu

Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Venezuela, 3 de diciembre de 2011 Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Reit

firstclassmd.net

First Class MD, P.A. 2053 Fountain Professional Court, Suite B, Navarre, FL 32566Phone: (850) 939-4150 Fax: (850) 936-5277 Patient Information: This section refers to the PATIENT ONLY Marital Status: [ ]Married [ ]Single [ ]Divorced [ ]WidowedRace: [ ]Caucasian [ ]African American [ ]American Indian [ ]Asian [ ]Hispanic First Class MD, P.A. 2053 Fountain Professional Court, Suite B,

Copyright © 2014 Articles Finder