Penis rehab program efter radikal prostatektomi

Erektil Dysfunktion
Behandling med VAKUUMPUMP

Om din läkare har låtit dig börja med en PDE5-hämmare (Viagra®, Cialis® el er Levitra®) men resultatet har varit otil fredsstäl ande behöver du inte vara orolig; du är inte ensam om detta.
Det finns ett annat alternativ som är säkert, lyckas i över 90% och har använts med gott resultat i 25
år - OSBON ErecAid® BEHANDLINGSSYSTEM MED VAKUUM PUMP.
Osbon ErecAid är den vakuum pump som rekommenderas mest av urologer och kirurger som är specialiserade på behandling av erektil dysfunktion i USA. Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) har utvidgat det godkända användningsområdet för ErecAid til "hjälpmedel för återhämtning efter prostatakirurgi". ErecAid är CE-märkt.
Det är säkert, lätt att använda och effektivt, oavsett de flesta bakomliggande medicinska til stånd: Diabetes
Skadade nerver och blodkärl minskar blodflödet til penis, vilket ger upphov til ED. Om du har
diabetes är risken för att få ED ökad til 95% när du uppnått 70 års ålder.
Studier har genomgående visat att Osbon ErecAid ger lyckat resultat hos mer än 90% av män med diabetes.1 Hjärt-kärlsjukdomar
Til täppta artärer och vener hindrar blodflödet til penis, vilket ger upphov til ED. Vissa receptbelagda
läkemedel för ED samverkar på ett farligt sätt med läkemedel för hjärt-kärlsjukdomar. Osbon ErecAid
innefattar inga pil er, så det finns ingen risk för farlig samverkan med de mediciner du kanske tar.
Ryggmärgsskador, läkemedel, hormonstörningar, liksom rökning och alkoholism
Dessa kan al a leda til erektil dysfunktion. Osbon ErecAid är ett säkert alternativ, fritt från kemikalier,
som har bevisats fungera för över 90% av patienterna, oavsett orsaken til deras ED.
Prostatektomi / operationer i bäckenet
Under operationen kan det inträffa att nerver skadas, så att ED uppstår. Dessutom är det inte
ovanligt att penis förkortas med 1–2 cm hos män som genomgår prostatektomi.2-4 Denna förkortning
kan bero på både muskelförtvining (krympning) och på att nattliga erektioner minskar i antal el er
helt upphör.
Tidig och regelbunden användning av ErecAid har visat sig förse penis med syrerikt blod, vilket spelar en viktig roll för återhämtningen. Amerikanska FDA (Food and Drug Administration) har utvidgat det godkända användningsområdet för ErecAid til "hjälpmedel för återhämtning efter prostatakirurgi". ErecAid köps en gång för al a, til skil nad mot behandlingar som ges i tablett- el er sprutform, som måste köpas fortlöpande. ErecAid vakuumpump kan du bestäl a genom Dr WANG´s Urologmottagning.
Gazzaruso C, Giordanetti S, De Amici E, et al.: Relationship between erectile dysfunction and silent myocardial ischemia in apparently uncomplicated type 2 diabetes patients. Circulation 110:22-26, 2004. Munding M, Wessel s H, Dalkin B. Pilot study of changes in stretched penile length 3 months after radical retropubic prostatectomy. Urology 2001; 58: 567-569. Köhler, et al. A Pilot Study BJU 2007; 100, 858-862. Fraiman M, McCul ough A, Lepor H. Changes in penile morphometrics in men with erectile dysfunction after nerve sparing radical retropubic prostatectomy. Mol Urol 1999; 3:109-115. Träning med vakuumpump
Varje morgon och kväl används vakuumpump ca 15 min. Vakuumpumpen ger en konstgjord erektion som ökar blodcirculation och syresättning i penis. Steg 1 - Påför smörjmedlet på cylindern och
ol onet. Smörjmedlet ska täcka insatsens insida
och ol onet.
Steg 2 - För in penis i cylindern med cylinderetiketten vänd uppåt.
Pressa cylinderns öppna ände mot kroppen och rotera cylindern lite
fram och til baka så att en försegling skapas.
Steg 3 - Skapa ett vakuum genom att manuel t
pumpa med handtaget el er trycka på startknappen
om pumpen är batteridriven. Pumpa långsamt i flera
sekunder. Pausa så att blodet kan rinna in i penis.
Fortsätt att pumpa til s din styva penis lyfter sig från
cylinderns botten. Sakta ner el er stoppa om du
känner obehag. Genom att trycka på den gröna tryckutjämningsknappen upphör vakuumet i
cylindern.
Steg 1-3 upprepas flera gånger under en period på ca 10 - 15 min.

Source: http://www.drwang.se/wp-content/uploads/vakuumpumpstraning.pdf

Microsoft word - obser01.doc

Nom du patient : Xxxxxx Xxxx N° du dossier : …………… Externe responsable : Xxxxxxx Xxxxxx Médecin traitant : Dr Xxxxxx IDENTITE: Il s’agit de Mr Xxxxxx Xxxx âgé de xx ans, xème d’une fratrie de x (xgarçons et xfilles), originaire et résidant à Casa, célibataire de bas niveau socio-économique, actuellement au chômage. Son père xxans, ouvrier à xxxxxxx, s

ssc.govt.nz

Office of the Minister of State Services Chair Cabinet Committee on State Sector Reform and Expenditure Control Future monitoring of the Accident Compensation Corporation and Housing New Zealand Corporation Proposal This paper outlines a recent decision by relevant Ministers to transfer monitoring of the Accident Compensation Corporation (ACC) and Housing New Zealand Corporation (HNZC)

Copyright © 2014 Articles Finder