Kontxi_lopez

Urdiaingo Maritxurekin izandako elkarrizketa.

Ikaslea
: Kontxi López
- Beno, hemen daukagu Maritxu, Urdiainen bizi da.
- Bai, Urdiainen bizi naiz, berriz ere torri naiz erriaa, urte batzu pastu ditut kanpoan, lanien, eta oai jubilatzekuen pues onutza etorri naiz betiko. _ oso gustua, oso kontentu, bai. Nondi asiko ga(ra) orduben? - Jaio zinela hemen, Urdiainen.
- emen jaio nitzan eta emen bizi nitzan ondo eskola faten eta. geure bizimodu klasien , pues jokubek eta, axilimokan eta ibiltzen gindan orduben axilimokan - Zer da hori?
- Azaldu pixka bat
- ordukuek, andikuek e? Bueno pues bera axilimokan, pues bera, gatatan bezala ibiltzen zan ibiltzen zan e! Axilimokan Axilimo! Boy eta ala, arrapatu eiten ziuten. Eta gustura ibiltzen gindan - Harrapaketan ibiltzen zineten.Oso ondo
- Oso polita zan, ni segitun nin. Eta gero bakizu anditzen zaa, ta errian ez do gauza andiik, sorua beste(r)ik eta etzan bizimoduba ua. Ia pentsatzen duzu pues kanpoa fatia, eta Bilbora fan nitzan lania. - Familian zenbat zeundeten?
- Gindan sei: aita t’ama eta lau, lau seme-alaba, lau. Eta Bilbora fan nintzan eta fan nintzan jatetxe, jatetxe ele(g)ante batia fan nitzan, lujozkoa zan eta pues klaro orta faten zien jende inportantiek Bilboukuek: Altos Hornoskuek, _uek, Etxeberria Azeros eta olako jende. Baia geo andrakin ta faten zienen gizon oiek, beste konbertsazio klase batzuk irutzen zitubien: biajiek; Erroman yonda, Parisen yonda, Venezuelan yonda, Mejikon yonda. nik pasatzen nuen inbidiya bat ikaragarriya, baia oixe ikaragarriya, inbiya sanua,e! Baia inbiya andiya. Nik beti pentsatzen nen: nik ez dut iduiko olako oportunidadeik mundu ontan ibiltzeko alde batia ta bestia? Eta azkenean bilatu ein nen. - Pues bera restaurante ura itxi in bear zan, propuesta on bat ein zan eta itxi ein zen. Orduben, etxeko andrek eta bearren gizonak pues laundu zei, pues laundu - Lana aurkitzeko?
- Batzuk Donostiaa, atzuk Bilbora eta nei galdeu, nei galdetu zienien, pues. ba nik esan nion: barku batean lan e(g)itea fatia. - Eta zure asmoa zen ori? Bai? Barku batean lan egitea?
- Bei, beti pentsatzen nen, beti pentsaten nen eta.eta.eta.Don Eduardok esan zuen: ba. barku batean ibil bear dezu, Maritxu ba barkua bear dezu eta ademas ona izan bear duzu. Orduben Bilbauko nabiera Aznarrek irten zaien bi barku oso onak, bi ferri oso inportantiek eta leenan sartu nintzan. an pas(a)tu nituben 10 urte, Inglaterratik Galiziaa ?, eta oso urte majuak izan ziren netako. - Eta zer egiten zenuen or?
- Jatetxean edo . ez?
- Aldiz bai, komedorien, baia beste atzutan, normalmente andrak gindan kamareras de banda, de kamarotes eta an ibili nitzan oso gustua andik gora ta bera. Londresia faten gindan Londresen jaisten gindan, Vigora, Vigotik Madeira, Las Canarias: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Isla de la Palma eta geo_

Source: http://eibz.educacion.navarra.es/entzungaiak/euskalkiak_0809/kontxi_lopez.pdf

Aoc-utg-i2_1.0a.book

AOC-UTG-I2 Add-on Card User’s Manual The information in this User’s Manual has been carefully reviewed and is believed to be accurate. The vendor assumes no responsibility for any inaccuracies that may be contained in this document, makes no commitment to update or to keep current the information in this manual, or to notify any person or organization of the updates. Please Not

Estudo do impacto da disfunÇÃo erÉtil na qualidade de vida

REFERÊNCIA: NACCARATO, A. PERCHON, L. Estudo do impacto da disfunção erétil na qualidade de vida de pacientes pós prostatectomia radical. In: CONVENÇÃO BRASIL LATINO AMÉRICA, CONGRESSO BRASILEIRO E ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS. 1., 4., 9., Foz do Iguaçu. Anais. Centro Reichiano, 2004. CD-ROM. [ISBN - 85-87691-12-0] ------------------------------ ESTUDO DO IM

Copyright © 2014 Articles Finder