Globenogonklinik.se

Information till patienter som
GRÅSTARR
ska opereras för grå starr
Vad är grå starr?
Grå starr innebär att ögats lins grumlats. Vid grå starr försämras synförmågan al teftersom linsen blir mera ogenomskinlig.
Hur behandlas grå starr?
Operation är den enda behandlingsmetoden. Vid ingreppet avlägsnas den grumlade linsen, vanligen med ultraljud, genom ett litet snitt. Linsens ljusbry-tande förmåga ersätts sedan med en plastlins, som opereras in i ögat. Ope-rationen som sker i lokalbedövning tar i genomsnitt 15 minuter, och man går hem samma dag.
Kontroller
Ögat undersöks efter operationen, vanligtvis inom 1 månad. Tiden för åter-besök fås före hemgång på själva operationsdagen. Om det därefter behövs fortsatta ögonkontrol er så sker dessa i al mänhet hos inremitterande läkare.
Ögondroppar
Efter operationen används ögondropparna som skrevs ut på recept vid förra besöket. De al ra flesta klarar att ta dropparna själva. Den som tror sig behöva hjälp med att ta dropparna bör försöka ordna detta före operationen.
Förberedelser inför operationen
Det är viktigt att du är ren på operationsdagen. DVS kom nyduschad, ny tvät-tat hår, rena kläder samt osminkad.
Efter operationen
Man ska leva som vanligt efter operationen. Ögat ska dock vara ifred och man ska inte gnugga, peta el er utsätta det för smuts. Mascara och smink runt ögat skall också undvikas första veckorna. Behovet av sjukskrivning är individuel t och avgörs genom samtal med läkaren. En del upplever en direkt synförbätt-ring medan andra får vänta någon vecka. De flesta upplever färger mycket starkare redan dagen efter operationen.
Finns det några risker med operationen?
Ingreppet är en standardoperation som i de al ra flesta fall ger en förbättring av synen. Inga operativa ingrepp är dock helt riskfria. Det finns al varliga komplikationer som kan innebära att synen blir sämre än den var före operationen. Dessa är dock mycket ovanliga och risken kan upp-skattas till ett par promil e.
STOCKHOL
GÖTEBORG Kungsgatan 50, 411 15 Göteborg, 031-711 23 00.
www.globenogonklinik.se E-POST info@globenogonklinik.se
til tagande värk el er synförsämring som inträffar de första dagarna el er veckorna efter operationen! Det är inte så ovanligt att det föreligger andra sjukliga förändringar i ögat til sammans med den grå starren. Dessa förändringar är inte al tid möjliga att iaktta före operationen Exempel på sådana förändringar är t.ex. grön starr el er sjukdomar i synnerven, näthinnan samt gula fläcken. Synförbättringen efter operationen kan i dessa fall inte bli vad man hade hoppats.
Hur blir det med glasögon?
Man måste räkna med att man behöver vanliga glasögon som ett komplement till den inopererade plastlinsen. Dessa kan provas ut hos optiker tidigast 1 månad efter operationen. I mel antiden får man klara sig med de gamla glasö-gonen, el er vara utan om det känns bättre. Man kan också köpa ett par enkla färdiga läsglasögon på t.ex. apotek ,i de stora varuhusen el er bensinstation.
Om jag vill slippa glasögon helt?
Du kan i samband med din gråstarroperation operera in special inser. Dessa är multifokala och ger dig bra syn på både långt och nära hål . Kostnaden för dessa bekostas inte av skattemedel utan operationen kostar 16 000 kr/öga.
Al a patienter är dock inte lämpliga för denna metod. Andra ögonsjukdomar såsom grön starr och ”gula fläcken” kan utgöra kontraindikation.
Tala med den läkare som undersöker dig om Du funderar på denna metod. Efterstarr
Den moderna operationstekniken innebär att den egna linsens mycket tunna kapsel lämnas kvar i ögat. Grumlingar på linskapseln kan uppstå efter en tid, i al mänhet inte förrän efter månader till år. I så fall blir synen åter gradvis för-sämrad. Detta kan då åtgärdas med en laserbehandling på ögonkliniken.
Om Du har några frågor är Du välkommen att tala med den läkare som undersöker Dig! Med vänliga hälsningar
Globen Ögonklinik
Telefon för starrpatienter: 08- 649 88 87 Telefontid mån-fre 8.00-12.00 Övriga tider går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.
STOCKHOLM Arenavägen 27, 121 77 Stockholm-Globen, 08-649 88 00.
GÖTEBORG Kungsgatan 50, 411 15 Göteborg, 031-711 23 00.
www.globenogonklinik.se E-POST info@globenogonklinik.se

Source: http://www.globenogonklinik.se/starroperationer.pdf

taylorenterprises.biz

Stop Ticks When you’re outside this spring and summer, prevent tick bites and reduce your risk of tick-borne disease by following these tips. Gardening, camping, hiking, just playing outdoors – These are all great Spring and Summertime activities, but don't forget about the ticks that may be in the same environment. Fortunately there are several tactics you can use to p

crc.gov.my

International Journal of Impotence Research (2003) 15, 329–336& 2003 Nature Publishing Group All rights reservedCross-cultural adaptation and validation of the English version ofthe International Index of Erectile Function (IIEF) for use inMalaysiaTO Lim1*, A Das1, S Rampal1, M Zaki2, RM Sahabudin3, MJ Rohan4 and S Isaacs51Clinical Research Centre, Kuala Lumpur Hospital, Kuala Lumpur, Mal

Copyright © 2014 Articles Finder