Laakekuva.apteekkariliitto.fi


PFIZER TIEDOTTAA – Lokakuu 2012
Pfizerin hyvityspolitiikka koskien tuotteiden hinnanalennuksista johtuvia varaston
arvon alenemia sekä vanhenevia rinnakkaistuotteita.

PFIZERIN VARASTONARVON ALENEMAN HYVITYKSET
Pfizerin varastonarvon aleneman hyvitykset käsitellään 1.10.2012 alkaen Tamron
Arvo-sovelluksella.
Arvo-hyvityssovellus on tarkoitettu tehostamaan ja
nopeuttamaan apteekeille suoritettavien hyvitysten prosessia. Järjestelmään
kirjataan jatkossa kaikki varastoarvon hyvityspyynnöt. Sovellukseen pääsee TWD:n
kautta ja se löytyy sieltä nimel ä Arvo-hyvityspyyntölomake.
Hyvitysjärjestelmä

Pfizer hyvittää 80 % varastonarvon alenemasta, kun kyseessä on
alkuperäisvalmisteen ensimmäinen hinnanlasku tuotteen siirtyessä
viitehintajärjestelmään. Seuraavien hinnanmuutosten yhteydessä Pfizer
hyvittää 100 % varastonarvon alenemasta.
Pfizerin rinnakkaislääkkeistä varastonarvon aleneman hyvitys on aina 100 %. Rahahyvitys maksetaan kvartaaleittain apteekin Tamron Arvo-järjestelmään kirjaaman varastoarvoraporttien pohjalta.
Pfizerin hyvitysjärjestelmään kuuluvat lääkevaihdossa ja
viitehintajärjestelmässä olevat tuotteet 10/2012:
Aromasin 25mg 100 tabl.

KÄYTÄNNÖN OHJEET APTEEKEILLE HYVITYKSEN SAAMISEKSI

Jokaisen viitehintajakson (=kvartaalin) varastoarvo kirjataan Tamron Arvo-
järjestelmän kautta (TWD). Apteekin varastoraportin pohjalta täytetään
hyvitysjärjestelmään hinnanmuutospäivänä omistettu varasto niiden
viitehintajärjestelmässä olevien tuotteiden osalta, joiden hinta muuttui. Kirjaus on
tehtävä kahden viikon kuluessa viitehintajakson päättymisestä
Rahahyvitys maksetaan kvartaaleittain apteekin ilmoittaman varastotason pohjalta. Hyvitysten oikeellisuuden tarkastamiseksi pyydämme vuosineljänneksittäin suurimmat ja satunnaisesti valikoituja hyvitystenhakemuksia vastaavat varastoraportit tarkistettavaksi. Kirjanpitolain ja Pfizerin sisäisen tarkastuksen vaatimusten mukaisesti hinnan muuttumispäivää koskevat varastoraportit tulee säilyttää hyvityksen jälkeen viisi vuotta. Minimihyvitys on 11 € / viitehintajakso (käsittelykulut), eri viitehintajaksojen hyvityksiä ei voi yhdistää.
Tämä hyvityskäytäntö on voimassa toistaiseksi. Tämä käytäntö ei koske viranomaisen
päätöksistä johtuvia hintamuutoksia.
Lisätietoja hyvityskäytännöstä antavat Pfizerilla Head of Sales Virpi Pousar
(p. 0400 731 823) sekä apteekkispesialistit Anne Helin (p. 045 636 9112), Irina
Aaltonen (p. 050 395 9928) ja Irene Schubin (p. 040 838 5983).
Varastoarvon hyvityksiin li ttyvissä kysymyksissä voitte ottaa myös yhteyttä Tamron
asiakaspalveluun numeroon 020 445 5234 tai sähköpostitse
.PFIZERIN HYVITYSPOLITIIKKA KOSKIEN VANHENEVIA RINNAKKAISLÄÄKKEITÄ

Pfizer korvaa vanhentuneet rinnakkaislääkkeet antamalla tilalle nollahintaiset uudet
pakkaukset.
Pfizerin rinnakkaislääkkeet 10/2012:
 Atorvastatin

Jos korvattavaa pakkausta ei ole saatavilla, Pfizer hyvittää vanhentuneet
rinnakkaislääkkeet voimassa olevan tukkuhinnan mukaisesti. Apteekki saa hyvityksen
Tamron laskussa.
KÄYTÄNNÖN OHJEET APTEEKEILLE HYVITYKSEN SAAMISEKSI

 Pyyntö korvaavasta pakkauksesta tai hyvityslaskusta tulee lähettää kuukauden
kuluessa vanhenemispäivästä Tamron asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com tai faxilla numeroon 020 445 5300. Pyynnön liitteenä tulee olla varastoraportti, josta tulee selkeästi ilmetä o vnr, valmisteen kauppanimi, pakkauskoko, erä- ja vanhenemistiedot o aika o apteekkarin/ apteekinhoitajan allekirjoitus.  Apteekin tulee säilyttää vanhentuneet tuotteet 30 päivän ajan korvauspyynnön lähettämisestä mahdollista tarkistusta varten.  Vanhentuneita pakkauksia ei palauteta Tamroon, vaan ne hävitetään apteekin toimesta Vanhenevien tuotteiden hyvityksiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Tamron asiakaspalvelun numeroon 020 445 5234 tai sähköpostitse Teillä on myös Tamron toimitusehtojen mukaisesti oikeus palauttaa tuote Tamroon 8 päivän kuluessa mikäli toimitus ei ole tilauksenne mukainen tai tuotteessa on vikaa. Ystävällisin terveisin, PFIZER Virpi Pousar Head of Sales Established Products

Source: http://laakekuva.apteekkariliitto.fi/yritykset/Tiedote_404.pdf

Microsoft word - 51-bupropion fact sheet.doc

Bupropion SR 150 Fact Sheet Start taking this medication 7 days prior to your quit date. Before Using Bupropion SR 150 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tel your d

fedmine.us

PERIODICALS REPRESENTED IN PRESS GALLERIES House Gallery 225–2941, Senate Gallery 224–0265 ADVOCATE—(310) 806–4288; 811 Quincy Street, NW., #401, Washington, DC 20010: Karen ‘‘Kerry’’ ADWEEK MAGAZINE—(202) 833–8184; 910 17th Street, NW., Suite 215, Washington, DC 20005: AFRO AMERICAN NEWSPAPERS—(202) 332–0080; 1917 Benning Road, NE., Washington, DC 20002: Hazel T

Copyright © 2014 Articles Finder