Pakkausseloste

PAKKAUSSELOSTE
Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti

Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen.
-
Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
Tässä selosteessa esitetään:
1.
Mitä Sildenafil Sandoz on ja mihin sitä käytetään MITÄ SILDENAFIL SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Sildenafil Sandoz kuuluu lääkeaineryhmään, jota kutsutaan fosfodiesteraasi tyyppi 5:n (PDE5)
estäjiksi. Sildenafil Sandoz toimii rentouttamalla peniksen verisuonia avaten veren virtauksen
penikseen kun olet sukupuolisesti kiihottunut. Sildenafil Sandoz auttaa sinua saamaan erektion vain
silloin, kun olet kiihottunut. Älä käytä Sildenafil Sandozia jos sinulla ei ole erektiohäiriöitä. Naisten ei
tule käyttää Sildenafil Sandozia.
Sildenafil Sandozia käytetään miesten erektiohäiriöiden (tunnetaan myös impotenssina) hoitoon.
Tällöin mies ei kykene saavuttamaan (siitin ei jäykisty) tai ylläpitämään sukupuoliseen
kanssakäymiseen riittävää erektiota.
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT SILDENAFIL SANDOZIA

Älä käytä Sildenafil Sandozia
-
jos käytät nitraatteihin kuuluvia lääkkeitä, koska tällainen yhdistelmä saattaisi alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon. Kerro lääkärillesi, jos käytät parhaillaan jotakin tällaista lääkettä, jota käytetään usein rasitusrintakivun (angina pectoris) lievittämiseen. Jos et ole varma, kysy lääkäriltäsi tai apteekista. jos käytät parhaillaan typpioksidin luovuttajiin kuuluvia lääkkeitä, kuten amyylinitriittiä (”poppers”), koska myös tällainen yhdistelmä saattaisi alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon. jos olet allerginen (yliherkkä) sildenafiilille tai jollekin muulle Sildenafil Sandozin sisältämälle aineelle. jos sinulla on vaikeita sydänvaivoja tai maksasairaus. jos sinulla on äskettäin ollut aivohalvaus tai sydäninfarkti, tai sinulla on alhainen verenpaine. jos sinulla on tietty harvinainen perinnöllinen silmäsairaus (kuten retinitis pigmentosa). jos olet joskus aiemmin menettänyt näkökykysi etummaisen näköhermon ei-tulehduksellisen, hapenpuutteesta johtuvan vaurion (NAION) vuoksi. Ole erityisen varovainen Sildenafil Sandozin suhteen
Kerro lääkärillesi,
-
jos sinulla on sirppisoluanemia (veren punasolujen poikkeama), leukemia (verisolusyöpä), multippeli myelooma (luuytimen syöpä). jos sinulla on peniksen epämuotoisuus tai Peyronien tauti. jos sinulla on sydänvaivoja. Lääkärisi tulee siinä tapauksessa huolellisesti arvioida kestääkö sydämesi yhdynnän aiheuttaman lisärasituksen. jos sinulla on tällä hetkellä mahahaava tai verenvuoto-ongelmia (kuten hemofilia). jos näkökykysi heikkenee äkillisesti tai menetät näkösi, lopeta Sildenafil Sandozin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriisi.
Älä käytä Sildenafil Sandozia ja muita erektiohäiriölääkkeitä samanaikaisesti.
Erityisesti huomioitavaa lasten ja nuorten kohdalla
Sildenafil Sandozia ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaiden käyttöön.
Erityisesti huomioitavaa potilaiden kohdalla, jotka sairastavat jotain munuais- tai maksasairautta
Kerro lääkärillesi jos sinulla on jokin munuais- tai maksasairaus. Lääkärisi voi päättää, että annostasi
on pienennettävä.
Muiden lääkkeiden ottaminen
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin ottanut muita lääkkeitä, myös
lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Sildenafil Sandoz -tabletit saattavat haitata joidenkin muiden lääkkeiden vaikutuksia, erityisesti niiden,
joita käytetään rasitusrintakivun (angina pectoris) hoitoon. Kerro kiireellistä hoitoa vaativassa
tilanteessa sinua hoitavalle terveydenhoidon ammattilaiselle, että olet ottanut Sildenafil Sandozia ja
milloin sitä otit. Älä ota Sildenafil Sandozia muiden lääkkeiden kanssa samanaikaisesti, ellei lääkärisi
sano sen olevan mahdollista.
Älä ota Sildenafil Sandozia, jos käytät parhaillaan nitraatteihin kuuluvia lääkkeitä, koska näiden
valmisteiden yhdistelmä saattaisi alentaa verenpainettasi vaarallisen paljon. Kerro aina lääkärillesi tai
apteekkiin, jos käytät parhaillaan jotakin tällaista lääkettä, jota käytetään usein rasitusrintakivun
(angina pectoris) lievittämiseen.
Älä ota Sildenafil Sandozia, jos käytät parhaillaan typpioksidin luovuttajiin kuuluvia lääkkeitä, kuten
amyylinitriittiä (”poppers”), koska myös tällainen yhdistelmä saattaisi alentaa verenpainettasi
vaarallisen paljon.
Jos saat mm. HIV:n hoidossa käytettäviä proteaasinestäjiin kuuluvia lääkkeitä, lääkärisi saattaa
aloittaa Sildenafil Sandoz -hoitosi pienimmällä mahdollisella annoksella (25 mg).
Joillakin potilailla, joita hoidetaan alfasalpaajalla kohonneen verenpaineen tai eturauhasvaivojen
vuoksi, voi ilmetä heitehuimausta tai pyörrytyksen tunnetta. Nämä oireet voivat johtua siitä, että
verenpaine on liian alhaalla laskeuduttaessa istumaan tai noustessa seisomaan nopeasti. Joillakin
potilailla on ilmennyt tällaisia oireita, kun he ovat käyttäneet Sildenafil Sandozia yhdessä
alfasalpaajien kanssa. Tällaisia oireita ilmenee todennäköisimmin neljän tunnin kuluessa Sildenafil
Sandozin ottamisesta. Näiden oireiden riskiä voidaan pienentää aloittamalla Sildenafil Sandozin
käyttö, vasta kun päivittäinen alfasalpaaja-annoksesi on jo vakiintunut. Lääkäri voi aloittaa Sildenafil
Sandoz -hoitosi pienemmällä (25 mg) annoksella.
Sildenafil Sandozin ottaminen ruuan ja juoman kanssa
Sildenafil Sandozin voi ottaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Saatat kuitenkin huomata, että kestää
pidempään ennen kuin Sildenafil Sandozin vaikutus alkaa, jos otat sen raskaan aterian yhteydessä.
Alkoholin nauttiminen voi heikentää erektiokykyäsi hetkellisesti. Jotta saisit parhaan mahdollisen
hyödyn lääkkeestäsi, sinun ei kannata nauttia suuria määriä alkoholia ennen Sildenafil Sandozin
ottamista.
Raskaus ja imetys
Sildenafil Sandozia ei ole tarkoitettu naisten käyttöön.
Ajaminen ja koneiden käyttö
Sildenafil Sandoz voi aiheuttaa huimausta ja vaikuttaa näkökykyyn. Sinun tulee olla tietoinen siitä,
millainen vaikutus Sildenafil Sandozilla on sinuun, ennen kuin ajat tai käytät koneita.
3.
MITEN SILDENAFIL SANDOZIA KÄYTETÄÄN

Ota Sildenafil Sandozia juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai
apteekistasi, mikäli olet epävarma. Tavanomainen aloitusannos on 50 mg.
Älä ota Sildenafil Sandozia useammin kuin kerran päivässä.

Ota Sildenafil Sandoz noin tunti ennen suunnittelemaasi seksuaalista kanssakäymistä. Niele tabletti
pureskelematta vesilasillisen kera.
Sildenafil Sandoz 25 mg:
Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.
Tabletin jakaminen
Aseta tabletti kovalle, sileälle alustalle jakouurre ylöspäin. Paina tabletin keskikohtaa peukalollasi, jolloin
tabletti halkeaa kahtia.
Sildenafil Sandoz 50 mg:
Tabletti voidaan jakaa neljään yhtä suureen osaan. Ota vähintään kaksi neljännestä (eli 25 mg), jotta
saat pienimmän tehokkaan annoksen.
Tabletin jakaminen
Aseta tabletti kovalle, sileälle alustalle jakouurre ylöspäin. Paina tabletin keskikohtaa peukalollasi, jolloin
tabletti halkeaa neljään yhtä suureen osaan.
Sildenafil Sandoz 75 mg:
Tabletti voidaan jakaa kolmeen yhtä suureen osaan.
Tabletin jakaminen
Aseta tabletti kovalle, sileälle alustalle syvempi jakouurre ylöspäin. Paina tabletin keskikohtaa
peukalollasi, jolloin tabletti halkeaa kolmeen yhtä suureen osaan.
Sildenafil Sandoz 100 mg:
Tabletti voidaan jakaa neljään yhtä suureen osaan.
Tabletin jakaminen
Aseta tabletti kovalle, sileälle alustalle syvempi jakouurre ylöspäin. Paina tabletin keskikohtaa
peukalollasi, jolloin tabletti halkeaa neljään yhtä suureen osaan.
Jos sinusta tuntuu, että Sildenafil Sandozin vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta
lääkärillesi tai apteekkiin.
Sildenafil Sandoz auttaa sinua saamaan erektion jos olet seksuaalisesti kiihottunut. Se miten Sildenafil
Sandoz alkaa vaikuttaa vaihtelee ihmisestä toiseen, mutta normaalisti vaikutus alkaa puolen tunnin -
tunnin kuluessa. Jos otat Sildenafil Sandoz -tabletin ison aterian yhteydessä, vaikutus alkaa
myöhemmin.
Jos et saa erektiota Sildenafil Sandozin käytön yhteydessä tai erektiosi ei kestä riittävän pitkään jotta
voitaisiin olla yhdynnässä, kerro tästä lääkärillesi.
Jos otat enemmän Sildenafil Sandozia kuin sinun pitäisi
Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977) jos olet
ottanut liikaa Sildenafil Sandoz –valmistetta.
Haittavaikutukset voivat lisääntyä ja vaikeutua. Yli 100 mg:n annokset eivät lisää tehoa.
Älä ota enempää tabletteja kuin lääkärisi on sinulle määrännyt.

Jos olet ottanut suuremman annoksen kuin sinun pitäisi, ota yhteys lääkäriin.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, myös Sildenafil Sandoz voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Sildenafil Sandozin käytön yhteydessä ilmoitetut haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä tai kohtalaisia ja lyhytkestoisia. Jos sinulla on rintakipuja yhdynnän aikana tai sen jälkeen: - Asetu puoli-istuvaan asentoon ja yritä rentoutua Älä käytä nitraatteja rintakipusi hoitamiseksi

Kaikki lääkkeet, myös Sildenafil Sandoz, voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. Ota heti yhteyttä
lääkäriisi, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista Sildenafil Sandozin ottamisen jälkeen:
äkillinen hengityksen vinkuna, hengitysvaikeus tai heitehuimaus, silmäluomien, kasvojen, huulten tai
nielun turpoaminen.
Sildenafil Sandozin käytön jälkeen on ilmoitettu pitkittyneitä ja toisinaan kivuliaita erektioita. Jos
erektiosi kestää yli 4 tuntia, ota heti yhteyttä lääkäriin.
Jos näkökykysi heikkenee tai menetät näkökykysi äkillisesti, lopeta Sildenafil Sandozin käyttö ja ota
heti yhteyttä lääkäriisi.
Hyvin yleinen haittavaikutus (ilmaantuu todennäköisesti useammalle kuin 1 potilaalle kymmenestä)
on päänsärky.
Yleisiä haittavaikutuksia (ilmaantuu todennäköisesti 1–10 potilaalle sadasta) ovat: kasvojen punoitus
ja kuumoitus, ruoansulatushäiriöt, vaikutukset näkökykyyn (kuten näköaistimuksen voimistunut
värikkyys, valonherkkyys, näön hämärtyminen tai näöntarkkuuden heikkeneminen), nenän tukkoisuus
ja heitehuimaus.
Melko harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuu todennäköisesti 1–10 potilaalle tuhannesta) ovat:
oksentelu, ihottuma, verenvuoto silmän takaosassa, silmänärsytys, silmien verestys/punoitus,
silmäkipu, kaksoiskuvat, epänormaali tuntemus silmässä, epäsäännöllinen tai nopea sydämensyke,
lihaskipu, uneliaisuus, heikentynyt tuntoaisti, kiertohuimaus, korvien soiminen, pahoinvointi, suun
kuivuminen, rintakipu ja väsymys.
Harvinaisia haittavaikutuksia (ilmaantuu todennäköisesti 1–10 potilaalle kymmenestätuhannesta)
ovat: korkea verenpaine, matala verenpaine, pyörtyminen, aivohalvaus, nenäverenvuoto ja äkillinen
kuulon heikkeneminen tai kuulonmenetys.

Muita myyntiluvan saamisen jälkeen ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat: sydämentykytys, rintakipu,
äkkikuolema, sydänkohtaus ja hetkellisesti vähentynyt verenvirtaus osaan aivoista. Näitä haitta-
vaikutuksia saaneista miehistä useimmilla, mutta ei kaikilla, oli ollut sydänvaivoja jo ennen Sildenafil
Sandozin käyttöä. Ei ole mahdollista selvittää, liittyivätkö nämä tapahtumat suoranaisesti Sildenafil
Sandozin käyttöön. Joissakin tapauksissa on ilmoitettu myös kouristuksia tai kouristuskohtauksia ja
vakavia ihoreaktioita, kuten ihottumaa, rakkuloita, ihon kuoriutumista ja kipua, jotka vaativat välitöntä
lääkinnällistä apua.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi.
5.
SILDENAFIL SANDOZIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Älä käytä Sildenafil Sandozia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden
hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
MUUTA TIETOA

Mitä Sildenafil Sandoz sisältää
Vaikuttava aine on sildenafiili.
Yksi tabletti sisältää 25 mg/50 mg/75 mg/100 mg sildenafiilia (sitraattisuolana).
Muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, kopovidoni, kroskarmel-
loosinatrium, magnesiumstearaatti, sakkariininatrium ja indigokarmiinialumiinivärilakka (E132).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti on vaaleansininen, pyöreä, hieman täplikäs tabletti, jonka toisella
puolella on jakouurre ja toisella puolella kohomerkintä “25”.
Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti on vaaleansininen, pyöreä, hieman täplikäs tabletti, jonka toisella
puolella on ristikkäinen jakouurre ja toisella puolella kohomerkintä “50”.
Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti on vaaleansininen, pyöreä, hieman täplikäs tabletti, jonka
molemmilla puolilla on jakouurre (joka mahdollistaa tabletin jakamisen kolmeen osaan) ja toisella
puolella kohomerkintä “75”.
Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti
Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti on vaaleansininen, pyöreä, hieman täplikäs tabletti, jonka
molemmilla puolilla on ristikkäinen jakouurre ja toisella puolella kohomerkintä “100”.
Sildenafil Sandoz on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 tai 28
tablettia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Kööpenhamina S, Tanska

Valmistaja
LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
tai
Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa
tai
Salutas Pharma GmbH, Dieselstr. 5, 70839 Gerlingen, Saksa
tai
S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Jud. Mures, Romania
tai
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsova, Puola

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi
07.09.2010
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Sildenafil Sandoz 25 mg tablett
Sildenafil Sandoz 50 mg tablett
Sildenafil Sandoz 75 mg tablett

Sildenafil Sandoz 100 mg tablett
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
-
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Sildenafil Sandoz är och vad det används för VAD SILDENAFIL SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Sildenafil Sandoz tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-
hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan
flöda in när du är sexuellt stimulerad. Sildenafil Sandoz underlättar endast att få en erektion om du är
sexuellt stimulerad. Du ska inte ta Sildenafil Sandoz om du inte har erektil dysfunktion. Om du är
kvinna ska du inte använda Sildenafil Sandoz.
Sildenafil Sandoz är en behandling för män med erektil dysfunktion, mer känt som impotens. Detta
innebär att en man inte kan få, eller bibehålla, en hård erigerad penis tillräcklig för sexuellt umgänge.
Sildenafil som finns i Sildenafil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som
inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du
har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
INNAN DU TAR SILDENAFIL SANDOZ

Ta inte Sildenafil Sandoz
-
om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i kombination med Sildenafil Sandoz kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp (angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Sandoz eventuellt också kan leda till kraftigt blodtrycksfall om du är allergisk (överkänslig) mot sildenafil eller något av övriga innehållsämnen i Sildenafil Sandoz om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem om du nyligen haft stroke eller hjärtinfarkt eller om du har lågt blodtryck om du har vissa, sällsynta, ärftliga ögonsjukdomar (såsom retinitis pigmentosa) om du någonsin tidigare har förlorat synen på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).
Var särskilt försiktig med Sildenafil Sandoz
Tala om för din läkare:
-
om du har sicklecellanemi (onormala röda blodkroppar), leukemi (blodcellscancer), multipelt myelom (cancer i benmärgen) om du har deformerad penis eller någon sjukdom i penis såsom Peyronies sjukdom om du har hjärtproblem. I så fall ska din läkare noggrant kontrollera om ditt hjärta tål den ökade ansträngning som sexuell aktivitet innebär. om du just nu har magsår eller en blödningssjukdom (såsom hemofili) om du upplever en plötsligt försämrad eller förlorad syn, sluta ta Sildenafil Sandoz och kontakta läkare omedelbart.
Du ska inte använda Sildenafil Sandoz samtidigt med någon annan behandling mot erektil
dysfunktion.
Speciellt att ta hänsyn till när det gäller barn och ungdomar
Sildenafil Sandoz ska inte ges till personer under 18 år.
Speciellt att ta hänsyn till när det gäller patienter med lever- eller njurproblem
Du ska tala om för din doktor om du har njur- eller leverproblem. Din doktor kan besluta att din dos
ska vara lägre.
Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Sildenafil Sandoz tabletterna kan påverka effekten av vissa mediciner, speciellt sådana som används
för att behandla bröstsmärtor. Om du blir akut sjuk bör du informera den som behandlar ditt tillstånd
att du tagit Sildenafil Sandoz och när du gjorde det. Ta inte Sildenafil Sandoz med andra mediciner om
inte din läkare säger att du kan göra det.
Du ska inte ta Sildenafil Sandoz om du tar mediciner som kallas för nitrater, eftersom de i
kombination med Sildenafil Sandoz kan orsaka kraftigt blodtrycksfall. Tala alltid om för din läkare
eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel, som ofta ges för att lindra kärlkramp
(angina pectoris) eller ”bröstsmärtor”.
Du ska inte ta Sildenafil Sandoz om du tar mediciner som kallas för kväveoxiddonatorer såsom amyl-
nitrit (”poppers”), eftersom en kombination av sådana läkemedel med Sildenafil Sandoz eventuellt
också kan leda till kraftigt blodtrycksfall.
Om du tar s.k. proteashämmare för behandling av HIV, kan din läkare föreskriva att du börjar med den
lägsta dosen av Sildenafil Sandoz (25 mg).
En del patienter som tar alfa-receptorblockerare för behandling av högt blodtryck eller prostatabesvär
kan uppleva yrsel eller svimningskänsla, vilket kan orsakas av lågt blodtryck när man hastigt sätter sig
upp eller ställer sig upp. Vissa patienter har upplevt dessa symtom när de tagit Sildenafil Sandoz med
alfa-receptorblockerare. Detta sker troligast inom 4 timmar efter det att man tagit Sildenafil Sandoz.
För att minska risken för dessa symtom bör du ta alfa-receptorblockerare regelbundet med en fast
daglig dos innan du börjar ta Sildenafil Sandoz. Din läkare kan ordinera en lägre dos (25 mg)
Sildenafil Sandoz.
Användning av Sildenafil Sandoz tillsammans med mat och dryck
Sildenafil Sandoz kan tas med eller utan mat, men om du tar det tillsammans med en kraftig måltid
kan det ta lite längre tid innan det verkar.
Alkoholintag kan tillfälligt minska förmågan att få erektion. För att få maximal effekt från din medicin
bör du inte dricka stora mängder alkohol innan du tar Sildenafil Sandoz.

Graviditet och amning
Sildenafil Sandoz ska inte användas av kvinnor.
Körförmåga och användning av maskiner
Sildenafil Sandoz kan orsaka yrsel och kan påverka synen. Du ska vara medveten om hur du reagerar
på Sildenafil Sandoz innan du kör bil eller använder maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra
arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i
dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller
biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs
därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller
apotekspersonal om du är osäker.
3.
HUR DU TAR SILDENAFIL SANDOZ

Ta alltid Sildenafil Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om
du är osäker. Vanlig startdos är 50 mg.
Du ska inte ta Sildenafil Sandoz mer än en gång per dygn.

Du ska ta Sildenafil Sandoz ungefär en timme innan du planerar att ha sexuellt umgänge. Svälj
tabletten utan att tugga den.
Sildenafil Sandoz 25 mg:
Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan bara för att underlätta nedsväljning.
Delning av tabletten
Lägg tabletten på ett jämnt, hårt underlag med brytskåran uppåt. Pressa med tummen på mitten av
tabletten, så att tabletten delas i lika stora halvor.
Sildenafil Sandoz 50 mg:
Tabletten kan delas i lika stora fjärdedelar. För ett minimum av effektiv dos måste åtminstone två
fjärdedelar (motsvarande 25 mg) intas.
Delning av tabletten
Lägg tabletten på ett jämnt, hårt underlag med brytskåran uppåt. Pressa med tummen på mitten av
tabletten, så att tabletten delas i lika stora fjärdedelar.
Sildenafil Sandoz 75 mg:
Tabletten kan delas i lika stora tredjedelar.
Delning av tabletten
Lägg tabletten på ett jämnt, hårt underlag med den djupare brytskåran uppåt. Pressa med tummen på
mitten av tabletten, så att tabletten delas i lika stora tredjedelar.
Sildenafil Sandoz 100 mg:
Tabletten kan delas i lika stora fjärdedelar.
Delning av tabletten
Lägg tabletten på ett jämnt, hårt underlag med den djupare brytskåran uppåt. Pressa med tummen på
mitten av tabletten, så att tabletten delas i lika stora fjärdedelar.
Om du upplever att effekten av Sildenafil Sandoz är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare
eller apotekspersonal.
Sildenafil Sandoz ger dig endast erektion om du är sexuellt stimulerad. Den tid det tar för Sildenafil
Sandoz att fungera varierar från person till person, men normalt tar det mellan en halv och en timme.
Du kan märka att det tar längre tid innan Sildenafil Sandoz verkar om du tar det tillsammans med en
kraftig måltid.
Om Sildenafil Sandoz inte hjälper dig att få erektion eller om erektionen inte räcker tillräckligt länge
för att fullborda sexuellt umgänge ska du säga till din läkare.
Om du har tagit för stor mängd av Sildenafil Sandoz
Kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationcentralen (Sverige tel. 112/Finland tel. 09 –
471 977) om du har tagit för mycket Sildenafil Sandoz.
Du kan eventuellt uppleva att biverkningarna och deras svårighetsgrad ökar. Doser över 100 mg ökar
inte effekten.
Ta inte fler tabletter än vad din läkare säger åt dig att göra.

Kontakta din läkare om du tar fler tabletter än vad du borde.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Sildenafil Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De biverkningar som rapporterats i samband med användning av Sildenafil Sandoz är vanligen lindriga till måttliga och varar bara en kort stund. Om du får bröstsmärtor under eller efter samlag: - Res dig upp i halvsittande ställning och försök slappna av. Ta inte nitrater för att behandla bröstsmärtorna.
Alla läkemedel, även Sildenafil Sandoz, kan orsaka allergiska reaktioner. Kontakta genast din läkare om du upplever något av följande symtom efter det att du tagit Sildenafil Sandoz: plötsliga väsljud, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar eller hals. Förlängda och ibland smärtsamma erektioner har rapporterats efter intag av Sildenafil Sandoz. Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar ska du kontakta läkare omedelbart. Om du upplever plötslig nedsättning eller förlust av synen, sluta ta Sildenafil Sandoz och kontakta genast din läkare. En mycket vanlig biverkning (uppträder hos fler än 1 av 10 användare) är huvudvärk. Vanliga biverkningar (uppträder hos 1–10 användare av 100): ansiktsrodnad, matsmältningsproblem, effekter på synen (inklusive förändrat färgseende, ljuskänslighet, dimsyn eller minskad synskärpa), nästäppa och yrsel. Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos 1–10 användare av 1 000): kräkningar, hudutslag, blödning i bakre delen av ögat, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, dubbel-seende, onormal känsla i ögat, oregelbundna eller snabba hjärtslag, muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, illamående, muntorrhet, bröstsmärtor och trötthetskänsla. Sällsynta biverkningar (uppträder hos 1–10 användare av 10 000): högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning, stroke, näsblod och plötslig nedsättning eller förlust av hörsel. Ytterligare biverkningar som rapporterats efter introduktionen på marknaden är hjärtklappning, bröst-
smärtor, plötsligt dödsfall, hjärtattack eller temporärt minskat blodflöde till delar av hjärnan. De flesta
av dessa män, men inte alla, hade hjärtbesvär innan de tog denna medicin. Det är omöjligt att säga om
dessa händelser berodde på Sildenafil Sandoz. Fall av konvulsioner eller kramper och allvarliga
hudreaktioner som kännetecknas av utslag, blåsbildning, fjällning av huden samt smärta vilket kräver
omedelbar läkarvård har också rapporterats.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR SILDENAFIL SANDOZ SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven
månad.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet är sildenafil
En tablett innehåller 25 mg/50 mg/75 mg/100 mg sildenafil (i form av citratsalt).
Övriga innehållsämnen är: vattenfritt kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, kopovidon,
kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, sackarinnatrium, indigokarmin aluminiumlack (E132).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Sildenafil Sandoz 25 mg tablett
Sildenafil Sandoz 25 mg tabletter är ljusblå, runda, lätt spräckliga tabletter med en brytskåra på den
ena sidan och prägling “25” på den andra sidan.
Sildenafil Sandoz 50 mg tablett
Sildenafil Sandoz 50 mg tabletter är ljusblå, runda, lätt spräckliga tabletter med två korsande
brytskåror på den ena sidan och prägling “50” på den andra sidan.
Sildenafil Sandoz 75 mg tablett
Sildenafil Sandoz 75 mg tabletter är ljusblå, runda, lätt spräckliga tabletter med brytskåror (tabletten
kan delas i 3 delar) på båda sidor om tabletten som är präglad med “75” på den ena sidan.
Sildenafil Sandoz 100 mg tablett
Sildenafil Sandoz 100 mg tabletter är ljusblå, runda, lätt spräckliga tabletter med två korsande
brytskåror på båda sidor om tabletten som är präglad med “100” på den ena sidan.
Sildenafil Sandoz tabletter är förpackade i blisterförpackningar med 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24
eller 28 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare
LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Salutas Pharma GmbH, Dieselstr. 5, 70839 Gerlingen, Tyskland
eller
S.C. Sandoz S.R.L., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Jud. Mures, Rumänien
eller
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen
Denna bipacksedel godkändes senast 07.09.2010

Source: http://www.laakeohje.fi/files/1297245010607_fisv.pdf

<4d6963726f736f667420576f7264202d20b6feb4ced0debbd8d7f7d5dfd2d1b8c45050383036315b315d2e646f63>

Journal of Agricultural Science and Technology A 1 (2011) 1318-1321 Earlier title: Journal of Agricultural Science and Technology, ISSN 1939-1250 The Onset of Puberty in Indigenous Gilts in the North-East of Thailand Confirmed by the First Ovulation C. Sarnklong1,2, P. Na-Lampang2, S. Katavatin3, P. Kupittayanant2 and K. Vasupen1 1. Department of Animal Science, Faculty of Natural Re

enijenhuis.nl

ABSTRACT. In most of the recent scientific and clinical literature, dissociation has been equated with dissociative amnesia, depersonaliza- tion, derealization, and fragmentation of identity. However, according to Pierre Janet and several World War I psychiatrists, dissociation also pertains to a lack of integration of somatoform components of experi- ence, reactions, and functions. Some clinica

Copyright © 2014 Articles Finder