Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Becozyme bruistabletten
Bereiding met B-vitamines, vitamine C, calcium, magnesium en zink Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Becozyme
bruistabletten zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Becozyme bruistabletten en waarvoor wordt het gebruikt Wat u moet weten voordat u Becozyme bruistabletten inneemt Hoe wordt Becozyme bruistabletten ingenomen WAT IS BECOZYME BRUISTABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT

Becozyme bruistabletten bevat als actieve bestanddelen alle 8 B vitamines, vitamine C, calcium, magnesium en zink. Becozyme bruistabletten wordt gebruikt voor de behandeling van een tekort of verhoogde behoeften aan B vitamines, vitamine C en zink.
AlgemeenVitamines en mineralen zijn belangrijke voedingsstoffen voor alle levende wezens. Het menselijk lichaam kan de vitamines en mineralen die het nodig heeft niet zelf aanmaken. Om gezond te blijven en te blijven functioneren, moet het lichaam deze voedingsstoffen in voldoende hoeveelheden uit het dagelijkse dieet verkrijgen. Wateroplosbare vitamines zoals de B-vitamines en vitamine C worden niet in grote hoeveelheden opgeslagen in het lichaam en daardoor kan de aanbreng van deze vitamines onvoldoende zijn bij ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, personen die een vermageringsdieet volgen en patiënten die aan bepaalde chronische ziektes lijden evenals in combinatie met intense fysieke oefeningen en bij langdurige stress of chronisch overmatig alcoholgebruik. De behoeften aan ascorbinezuur (vitamine C) blijken verhoogd te zijn bij rokers en bij vrouwen die contraceptieve pillen nemen. B-vitaminesB-vitamines zijn betrokken in vele verschillende reacties van het cel-metabolisme, met inbegrip van reacties waarin substanties die de zenuwimpulsen overdragen worden gevormd in het lichaam. Vitamine CVitamine C (ascorbinezuur) is een antioxidant die een belangrijke rol speelt in de inactivatie van vrije radicalen. Vitamine C is ook noodzakelijk voor vele enzymatische reacties waaronder het metabolisme van cholesterol, galzuren en geneesmiddelen. Vitamine C verbetert de ijzer-opname vanuit de darmen en beïnvloedt het metabolisme van foliumzuur en de werking van witte bloedcellen. Bovendien verbetert het de vorming van bindweefsel en is het belangrijk voor de ontwikkeling en de werking van tanden, het skelet en de haarvaten. CalciumSamen met magnesium en vitamine B6, is calcium noodzakelijk in een aantal complexe fysiologische processen, enzyme-functies en voor de overdracht van zenuwimpulsen.
MagnesiumMagnesium is betrokken in verschillende lichaamsprocessen zoals de vorming van proteïnen, het vetmetabolisme, de suikerverbranding en de cel-ademhaling.
ZinkZink is een belangrijk spore-element. Het is een structureel bestanddeel van vele proteïnen, hormonen, neuropeptides en hormoonreceptoren en het is noodzakelijk voor vele enzymatische reacties. Becozyme bruistabletten bevat geen vetoplosbare vitamines.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U BECOZYME BRUISTABLETTEN INNEEMT
Neem Becozyme bruistabletten niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van Becozyme bruistabletten.
als u lijdt aan gekende hypercalcemie of hypermagnesemie (teveel calcium of magnesium in het lichaam), nier- of urinewegstenen, hemochromatose (stoornis van ijzeropstapeling) als u verhoogde hoeveelheden aan oxaalzuur in uw urine heeft, een verminderde nierfunctie of een tekort aan een bepaald enzym (glucose-6-fosfaat-dehydrogenase) omdat het product ascorbinezuur (vitamine C) bevat Het gebruik van Becozyme bruistabletten is niet aangeraden bij kinderen jonger dan 11 jaar.
Wees extra voorzichtig met Becozyme bruistabletten
-
Becozyme bruistabletten bevatten ongeveer 10% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan calcium en ongeveer 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan magnesium. Becozyme bruistabletten draagt aldus bij tot de aanbevolen dagelijkse inname van deze elementen, maar is niet voldoende als enige bron van calcium of magnesium. Becozyme bruistabletten mag enkel worden gebruikt voor de behandeling van vitamine B12 tekorten indien de oorzaak van het tekort bij de voeding ligt. Ze dienen niet te worden gebruikt voor de behandeling van andere vormen van B12 tekorten (zoals pernicieuze anemie of een verminderde vitamine B12 opname te wijten aan spijsverterings – of pancreasstoornissen). Eén tablet bevat de maximale dagelijkse dosis aan vitamine B6 (pyridoxine). De aanbevolen dagelijkse dosis (1 tablet) mag niet worden overschreden. Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, voedingssupplementen en
geneesmiddelen op basis van planten.
-
Ascorbinezuur (= vitamine C) kan de bepaling van glucose in urine beïnvloeden. Daarom moet de inname van vitamine C enkele dagen vóór de uitvoering van een urine-glucose test worden onderbroken. Een dosis pyridoxine van meer dan 5 mg neutraliseert het effect van levodopa dat gebruikt wordt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Dit is evenwel niet het geval indien levodopa samen met carbidopa of benseraside wordt genomen. Indien u geneesmiddelen neemt van de klasse van de thiosemicarbazones of 5-fluorouracil, meld dit dan aan uw arts omdat deze geneesmiddelen het effect van vitamine B1 in Becozyme kunnen verminderen. Indien u deferoxamine (bvb. om ijzer-accumulatie in het lichaam te behandelen) gebruikt, meld dit dan aan uw arts omdat het gelijktijdig gebruik van deferoxamine en vitamine C uw hart kan aantasten.
j een teveel aan maagzuur (antacida) verhinderen de opname van ycine, aminosalicylzuur en H 2 – antihistaminica (bvb. ranitidine en famotidine) kunnen de opname van vitamine B12 uit het maagdarmkanaal verminderen.
c etylsalicylzuur (aspirine) vermindert de opname van ascorbinezuur met ongeveer een derde.
Het gebruik van een contraceptiepil kan de hoeveelheid aan vitamine B12, foliumzuur, pyridoxine en ascorbinezuur in het serum verminderen.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap: Er zijn geen tekenen van schadelijke effecten op de fœtus / pasgeborene bij de
aanbevolen dosering. Becozyme bruistabletten dient tijdens de zwangerschap echter enkel te worden
gebruikt op doktersadvies.
Borstvoeding: De vitamines en mineralen die Becozyme bruistabletten bevat worden afgescheiden in
de moedermelk, maar bij de aanbevolen doseringen is het onwaarschijnlijk dat dit neveneffecten zou
veroorzaken bij het kind.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Becozyme bruistabletten beïnvloeden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken
niet.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Becozyme bruistabletten
Na inname van Becozyme bruistabletten, kleurt de urine abnormaal geel. Dit is te wijten aan de
aanwezigheid van vitamine B2 in dit product. Dit is volledig onschadelijk.
Zoetstoffen: Becozyme bruistabletten zijn gezoet met aspartaam E951, mannitol E421 en acesulfaam K. Aspartaam E951 is een bron van fenylalanine dat schadelijk kan zijn voor personen met fenylketonurie. Patiënten met fenylketonurie mogen dit product niet gebruiken.
Dit product bevat een kleine hoeveelheid sucrose, afkomstig van de kleurstof.
Indien uw arts u heeft verteld dat u zou lijden aan intolerantie voor bepaalde suikers, vraag dan om advies aan uw arts alvorens Becozyme bruistabletten in te nemen. Natrium: Eén Becozyme bruistablet bevat 272 mg natrium. U dient hiermee rekening te houden indien u een natriumarm dieet volgt. Diabetici: Diabetici kunnen Becozyme bruistabletten nemen, vermits één Becozyme bruistablet 276 mg koolhydraten bevat onder de vorm van mannitol wat overeenkomt met een diabetische compensatie dosis van 0.028 (d.i. 0,66 kcal).
HOE WORDT BECOZYME BRUISTABLETTEN INGENOMEN
Gebruik Becozyme bruistabletten altijd exact volgens de voorschriften in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosis bij volwassenen en kinderen ouder dan 11 jaar is 1 bruistablet per dag. Het bruistablet dient opgelost te worden in een glas water.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Wat u moet doen als u meer van Becozyme bruistabletten heeft ingenomen dan u zou mogen
-
Contacteer onmiddellijk een arts, apotheker, een spoeddienst van een hospitaal, of het Antigifcentrum (telefoonnummer: 070/245.245) wanneer u of een andere persoon (vb. een klein kind) een overdosis aan Becozyme bruistabletten heeft ingenomen. Er is geen enkel geval van overdosering gemeld. Symptomen van overdosering kunnen onder andere gastro-intestinale stoornissen zoals diarree en een hinderlijk gevoel in de buik zijn.
Hoge doses van vitamine B6 (meer dan 200 mg wat overeenkomt met meer dan 20 Becozyme bruistabletten per dag gedurende verschillende maanden) kan symptomen van neuropathie veroorzaken zoals pijn en tintelingen van de huid, vooral aan handen en voeten. Indien u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, stel deze dan aan uw apotheker.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
De actieve bestanddelen in Becozyme bruistabletten zijn bestanddelen die van nature uit in het menselijk lichaam aanwezig zijn en hun gebruik veroorzaakt gewoonlijk geen bijwerkingen. Echter, zoals alle geneesmiddelen kan Becozyme bruistabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De meest voorkomende bijwerkingen zijn milde en tijdelijke stoornissen van het spijsverteringsstelsel. In geïsoleerde gevallen zijn allergische reacties gerapporteerd zoals netelroos, gezwollen keel en eczeem. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dieniet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
HOE BEWAART U BECOZYME BRUISTABLETTEN
Bewaren beneden 25°C en de tube goed gesloten houden omdat bruistabletten desintegreren wanneer ze aan vochtigheid blootgesteld worden. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Becozyme bruistabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Becozyme bruistabletten
-
De actieve bestanddelen zijn:Ascorbinezuur 1Totaal calcium 100 mg2Totaal magnesium 100 mg3 Totaal zink 10 mg* toegevoegd onder de vorm van cyanocobalamine 0,1% WS De andere bestanddelen zijn:Watervrij citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride, acesulfaam K (20 mg), aspartaam E951 (25 mg), mannitol E421 (276 mg), polysorbaat 60, watervrij natriumcarbonaat, de kleurstoffen betacaroteen 1% SD en rode bietextract en de smaakstof sinaasappelaroma PERMASEAL 10401-71.
Cyanocobalamine 0,1 % WS bevat als hulpstoffen natriumcitraat, watervrij citroenzuur en dextrine.
Betacaroteen 1% SD bevat betacaroteen, natriumascorbaat, alfa-tocoferol, acaciagom, kokosnootolie, sucrose en maltodextrine.
Het sinaasappelaroma PERMASEAL 10401-71 bevat aroma’s, natuurlijke aroma’s, maltodextrine en Arabische gom.
Hoe ziet Becozyme bruistabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking
De Becozyme bruistablet heeft een cylindrische vorm (diameter 25 mm), heeft een glad oppervlak, en een lichtoranje, gevlekte kleur. Wanneer een Becozyme bruistablet in een glas water wordt opgelost, vormt het een aangenaam smakende drank met een kleur die afkomstig is van natuurlijke carotenoïden, bietenextract en vitamine B2.
Becozyme bruistabletten zijn verpakt in plastic of aluminium tubes van 10 of 15 tabletten en zijn beschikbaar in verpakkingen van 10, 15, 20, 30 of 45 tabletten. Becozyme bruistabletten zijn ook verkrijgbaar in verpakkingen met strips in aluminiumfolie die 1 tablet bevatten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes gecommercialiseerd zijn. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Bayer SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
B-1831 Diegem (Machelen), België
Tel. 02.535.63.11
Fax 02.537.57.53
Fabrikant :
Bayer Santé Familiale
33, rue de l’Industrie
74240 Gaillard, Frankrijk
Registratienummer:
BE241026 (PP tablettencontainer)
BE369826 (ALU tablettencontainer)
BE369835(ALU strip)
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2010

Source: http://librafarma.fr/sites/default/files/pharmacy/leaflets/leaflet_2371946_nl.pdf?width=950&height=500&iframe=true

Prmt-22157 - alphn.p.0310.qxd

2004 The following is a list of the most commonly prescribed drugs. It represents an abbreviated version of the drug list (formulary) that is at the core of your pharmacy benefit plan. The listis not all-inclusive and does not guarantee coverage. In addition to using this list, you are Express Scripts encouraged to ask your doctor to prescribe generic drugs whenever appropriate. PLEASE NOT

Untitled

Media Information Royal Gold Medals for outstanding achievementThe achievements of two individuals whose work has brought about benefits on aninternational scale have received Royal recognition. Royal Medals were presented by TheRoyal Society of Edinburgh’s President, Professor Sir Michael Atiyah to GlobalPharmaceutical drug pioneer, Sir David Jack CBE FRS FRSE and to one of the World’sl

Copyright © 2014 Articles Finder