“blokkade van de facetgewrichtjes”

Pijncentrum

Informatie over
Lyrica®

U heeft het geneesmiddel Lyrica® (pregabaline) voorge-schreven gekregen en er is u ook uitgelegd waarom u dit middel gaat gebruiken. Deze brochure is samengesteld om u nog eens schriftelijk te informeren over de eigenschappen van Lyrica® en het dagelijks gebruik hiervan. In deze brochure vindt u informatie over een aantal onderwerpen zoals:  de meest gestelde vragen over dit geneesmiddel en de  het mogelijk effect van dit geneesmiddel op uw klachten, dus wat u van Lyrica® mag verwachten,  de bijwerkingen die kunnen optreden, maar lang niet  hoe het middel het meest optimaal kan worden  waar u, behalve van uw behandelend arts, apotheker en in deze brochure, nog meer informatie over uw ziektebeeld en de behandeling daarvan met Lyrica® kunt vinden.
Ondanks deze informatie raden wij u aan altijd voordat u het
middel gaat gebruiken de bijsluiter te lezen die in de
verpakking van de Lyrica® zit.
Wat is Lyrica®

Lyrica® is een geneesmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor
de behandeling van neuropatische pijn. Daarnaast kan
Lyrica® ook worden gebruikt als aanvullend middel bij de
behandeling van epilepsie (vallende ziekte).
Wat is neuropatische pijn

“Gewone pijn”, bijvoorbeeld veroorzaakt door een snijwond of
operatie, ontstaat door beschadiging van lichaamsweefsel,
zoals huid, bot of spieren en wordt noceptieve pijn genoemd.
Gewone pijn voelt vaak scherp aan. Deze pijn reageert
meestal goed op bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen of
naprosyne.
Neuropatische pijn is anders dan gewone pijn, en wordt ook
wel zenuwpijn genoemd. Deze pijn ontstaat door beschadiging
van een zenuw of druk tegen een zenuw en kan “tintelend” of
“brandend” aanvoelen.
Andere beschrijvingen die wel eens worden gebruikt zijn: “het
gevoel hebben op glas te lopen” of “mieren voelen kriebelen
onder de huid”. Deze vorm van pijn kan voorkomen bij
aandoeningen waarbij zenuwen zijn beschadigd, zoals
diabetes mellitus (suikerziekte) en herpes zoster (gordelroos).
Ook kan deze pijn optreden na een operatie, na een ongeval,
of doordat er in het lichaam iets tegen een zenuw aandrukt
zoals bijvoorbeeld een hernia.
Neuropatische pijnwaarnemingen kunnen ook worden
beschreven als heet, brandend, kloppend, schietend, stekend,
scherp, kramp, tintelend, gevoelloos, slapend.
Neuropatische pijn kan aanleiding geven tot slaapstoornissen,
stemmingswisselingen en vermoeidheid. Het gevolg hiervan
kan een verminderde kwaliteit van leven zijn.
De “gewone pijnstillers” werken maar zeer matig bij
neuropatische pijn.
Lyrica® is speciaal voor de behandeling van deze vorm van
pijn ontwikkeld.
Hoe werkt Lyrica®

De werkzame stof in de Lyrica® capsules heet pregabaline.
Deze stof is verwant aan verbindingen die van nature in het
lichaam voorkomen en een rol spelen bij het doorgeven van
pijnsignalen tussen de verschillende zenuwcellen. Hierdoor
kan Lyrica® invloed uitoefenen op het doorgeven van deze
pijnsignalen en kan het middel de pijn verminderen.
In welke doseringen is Lyrica® te verkrijgen

Er zijn Lyrica® capsules van 75, 150 en 300 mg beschikbaar.
De onderhoudsdosering, dit is de dosering die u over het
algemeen een langere periode gebruikt, ligt tussen de 150 en
600 mg per dag.
Deze dosering wordt verdeeld over 2 giften per dag. Uw arts of
de pijnverpleegkundige kan samen met u beoordelen welke
dosering voor u voldoende werkzaam is.
Wanneer moet Lyrica® worden ingenomen

Tenzij de arts anders voorschrijft, kan Lyrica® het best om de
12 uur worden ingenomen, bijvoorbeeld om 8 uur ’s morgens
en om 8 uur ’s avonds.
Het middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Het middel kan gewoon met een glas water worden
ingenomen.
Regelmatige inname op hetzelfde tijdstip is belangrijk voor het
effect.
Mocht u een dosering per ongeluk niet hebben ingenomen,
dan kunt u die dosering tot enkele uren na het geplande
tijdstip alsnog innemen. Bent u die dosering helemaal
vergeten, dan moet u die dosering overslaan en niet op het
volgende tijdstip een dubbele dosering nemen.
Heeft Lyrica® bijwerkingen

Het is goed te weten dat elk geneesmiddel bijwerkingen heeft,
maar dat niet iedereen die zal ondervinden. De meest
voorkomende bijwerkingen die zijn gemeld bij het gebruik van
Lyrica® zijn duizeligheid en slaperigheid.
Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard en gaan
over wanneer uw lichaam aan het middel gewend is geraakt.
In de bijsluiter zult u nog andere bijwerkingen vinden, maar die
komen zeer weinig voor.
Kan ik naast de Lyrica® ook andere geneesmiddelen
gebruiken

Ja, dit is mogelijk. Meestal treedt er geen onderlinge
beïnvloeding op.
Alleen bij het gelijktijdig gebruik van de pijnstiller oxycodon
(Oxycontin® of Oxynorm®) en het rustgevende middel
lorazepam (merkloos als lorazepam of Temesta®) kunnen de
bijwerkingen van deze middelen, zoals slaperigheid, sterker
optreden.
Gelijktijdig gebruik met de anticonceptiepil (de “pil”) levert
geen problemen op (zie verder in deze brochure).
Het is echter raadzaam uw arts of apotheker altijd te
informeren over de andere geneesmiddelen die u gebruikt. Dat
geldt ook voor de geneesmiddelen die u zonder recept bij
drogist of apotheker kunt kopen.
Zijn er situaties waarin ik Lyrica® niet mag gebruiken

Het gebruik van Lyrica® wordt afgeraden wanneer er in het
verleden sprake is geweest van overgevoeligheid voor de
werkzame stof pregabaline of een van de gebruikte
hulpstoffen.
Op oudere leeftijd bent u gevoeliger voor medicijnen en kunt u
mogelijk iets meer last hebben van bijwerkingen. Voorzichtig-
heid is dan geboden.
Bij ernstige problemen met de nieren zal de arts een
aangepaste dosering voorschrijven.
Bij personen onder de achttien jaar zal de arts bespreken dat
de veiligheid bij jongeren niet is onderzocht. De arts kan
echter een bijzondere reden hebben om toch Lyrica® voor te
schrijven.
Er zijn enkele stofwisselingsaandoeningen waarbij Lyrica®
beter niet kan worden gegeven. Uw arts is hiervan op de
hoogte.
Heeft Lyrica® invloed op de rijvaardigheid en het
reactievermogen

Het gebruik van Lyrica® kan leiden tot vermindering van het
reactie- en concentratievermogen. Hiermee dient u rekening te
houden bij het besturen van voertuigen en het bedienen van
machines, zeker in de fase waarin de voor u optimale dosering
nog niet is bereikt.
Wanneer u eenmaal de optimale dosering heeft bereikt, zult u
merken dat u lichaam went aan het middel.
Lyrica® en alcohol

Lyrica® kan de effecten van alcohol versterken.
Lyrica® en anticonceptie

De betrouwbaarheid van de anticonceptiepil (de “pil’) wordt
niet beïnvloed door Lyrica®, en omgekeerd wordt de werking
van Lyrica® niet beïnvloed door de pil.
Lyrica® en zwangerschap

Zoals veel geneesmiddelen mag Lyrica® niet tijdens de
zwangerschap worden gebruikt, tenzij de arts u anders
adviseert.
Hoe zien de Lyrica® capsules eruit en hoeveel zitten er in
een verpakking

 75 mg capsule: wit-oranje harde gelatine capsule met de opdruk “Pfizer” op het bovenste deel en “PGN 75” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt.  150 mg capsule: witte harde gelatine capsule met opdruk “Pfizer” op het bovenste deel en “PGN 150” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt.  300 mg capsule: wit-oranje harde gelatine capsule met opdruk “Pfizer” op het bovenste deel en “pgn 300” op het onderste deel van de capsule in zwarte inkt. Iedere verpakking bevat 56 capsules, 4 doordrukstrips met
ieder 14 capsules.
Hoe lang is Lyrica® houdbaar

De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de zijkant van de
verpakking.
Dezelfde gegevens staan ook vermeld op de doordrukstrips
onder de aanduiding “exp”. De Lyrica® capsules moeten
worden bewaard in een droge omgeving en bij een
temperatuur beneden 25 graden.
Waar kan ik meer informatie vinden over neuropatische
pijn

Meer informatie over uw ziektebeeld en het gebruik van
Lyrica® kunt u altijd vragen aan uw arts. U kunt echter ook
eens kijken op de volgende websites:
Informatie is ook te verkrijgen bij de stichting Pijn-Hoop. Deze stichting is een organisatie door mensen met chronische pijn voor mensen met chronische pijn, en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn. U kunt kijken op de website van deze stichting:
Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u op
werkdagen tussen 8.00-17.00 uur bellen met het secretariaat
van het pijncentrum, telefoonnummer: 0164–278697 of 0164–
278698.

Source: http://www.pijn-weg.nl/images/folders_medicatie/Lyrica.pdf

Wenn die beine keine ruhe geben

Wenn die Beine keine Ruhe geben RESTLESS-LEGS-SYNDROM: Obwohl eindeutige Symptome die Diagnosestellung erleichtern, wirdNächtlicher Bewegungsdrang der Beine in Verbindung mit Kribbeln oder Stechen sind Symptome, dieauf ein Restless-Legs-Syndrom (RLS) deuten. Die Beschwerden können in ihrer Intensität sehrunterschiedlich sein. Viele RLS-Patienten klagen nicht nur über quälende Missempfin

Reopro

ReoPro® Abciximab For intravenous administration DESCRIPTION: Abciximab, ReoPro®, is the Fab fragment of the chimeric human-murine monoclonal antibody 7E3. Abciximab binds to the glycoprotein (GP) IIb/IIIa receptor of human platelets and inhibits platelet aggregation. Abciximab also binds to the vitronectin (α βreceptor found on platelets and vessel wall endothelial and smoo

Copyright © 2014 Articles Finder