Ikl_slechtnieuws_binnenwerk

Opbouwschema: start 10 – 25 mg a.n., op te hogenmet 10 – 25 mg per 3 – 7 dagen tot gemiddeld 50 mg per 24 uur, max. 100mg/24uur, ouderen – Alternatieven: nortriptyline (Nortrilen®), doxepine (Sinequan ®), clomipramine (Anafranil ®) – duloxetine (Cymbalta ®), start 60 mg, na 1 – 2 weken ophogen, max. 120 mg/24 uur – venlafaxine (Efexor ®), start 37,5 mg, – gabapentine (Neurontin®): 3 dd 300 –1200 mg Opbouwschema: dag 1: 300 mg, dag 2: 2dd 300 mg, dag 3: 3dd 300 mg, dag 4 –14: 900 –1800 mg/24 uur, vanaf dag 14: 1800 –3600 mg/24 uur [1] – pregabaline (Lyrica ®) start met 150 mg/24 uur in 2 tot 3 doses, indien nodig elke 3 – 7 dagen – Regionaal consultatieteam palliatieve – Sittard-Geleen, Orbis Medisch Centrum Gebruik van methadon of esketamine (Ketanest-S®) bij (ernstige) refractaire neuropathische pijn in overleg met pijnspecialist/consulent palliatieve zorg.
Bij onvoldoende resultaat overleg met pijn - specialist/consulent palliatieve zorg.
Voor de landelijke richtlijn Pijn bij kanker zie www.oncoline.nl 1] bij nierinsufficiëntie en ouderen (> 60 jaar) lager doseren Behandelen met fentanyl oromucosaal stick (Actiq®). Starten met 400 µg; max. 6x/24 uur.
– paracetamol 3000 – 4000 mg/24 uur in 3 – 4 doses, Bij ouderen en cachectische patiënten starten getitreerd, op geleide van de pijnklachten. – diclofenac (Voltaren®) 75 –150 mg/24 uur – ibuprofen (Brufen®) 1200 – 2400 mg/24 uur – Bij gebruik van opioïden altijd preventief laxantia voorschrijven, bij voorkeur een macrogol/ – naproxen (Naprosyne®) 500 – 1000 mg/24 uur lactulose en/of (kortdurend) een sennapreparaat.
– Opioïden kunnen misselijkheid veroorzaken, die meestal na enkele dagen verdwijnt. Dit kan – meloxicam (Movicox®) 7,5 –15 mg/24 uur (Primperan®) 3 dd 10 mg oraal of 3 dd 20 mg rectaal, of haloperidol (Haldol ®) 2– 3 dd 1 mg – celecoxib (Celebrex®) 200 – 400 mg/24 uur * In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om de pleister – Bij patiënten ouder dan 70 jaar en/of bij cachectische patiënten met een lagere dosis Voor alle NSAID's geldt een (relatieve) contra-indicatie bij patiënten met cardiovasculaire problematiek en Startdosering na non-opioïd: 30 mg morfine- equivalent Voor niet-selectieve NSAID's geldt een contra-indicatie Voor het wijzigen van toedieningsvorm of van Indien opioïdrotatie wordt toegepast in verband voor patiënten met maagproblematiek (in de voor - preparaat dient men rekening te houden met de met ’intolerantie/bijwerkingen’: neem dan relatieve sterktes c.q. de biologische beschik baarheid 75% van de voorafgaande equivalente 24 uurs van de verschillende middelen (zie tabel).
Gebruik van methadon in overleg met pijnspecialist/ In geval van opioïdrotatie bij ‘onvoldoende analgetisch effect’, kan een equivalente dag - Het verdient aanbeveling fase 2 bij pijn door kanker dosering worden gegeven. Indien nodig kunt u altijd een consulent palliatieve zorg raadplegen.
Behandelen met een kortwerkend, sterk opioïd.
De dosis bedraagt 10 –15 % van de 24-uurs dosis per gift, zo vaak als nodig is tot 6x/24 uur Invasieve pijnbestrijding overleg met de regionale De medicijnen uit fase 1 gecombineerd met een NB. Bij voorkeur van preparaat met hetzelfde polikliniek pijnbestrijding (bv. coeliacus blokkade, spinale katheter, chordotomie etc.).

Source: http://praktijkeducatie.nl/huisarts/file.php/1/Documents/IKL_pijnkaart_2008-2009.pdf

Untitled

Fisiopatología y abordaje de la disfunción sexual C. Valles-Antuña a, J.M. Fernández-Gómez b,c, S. Escaf b,c, M.C. Fernández-Miranda a, F. Villanueva-Gómez a, F. Fernández-González a FISIOPATOLOGÍA Y ABORDAJE DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN PACIENTES EPILÉPTICOS Resumen. Objetivo . Revisar la disfunción sexual en epilépticos, un aspecto de la enfermedad a menudo infravalorad

Microsoft word - anaesthetic inguinal hernia pre-op info sheet1.doc

Anaesthetic Information Sheet for Hernia Surgery Overall philosophy: We aim to provide you with the best and safest anaesthetic care available anywhere. We aim to achieve the best possible pain relief. We aim to do what we can to make your stay in hospital as pleasant as possible. We aim to treat you the way you want to be treated: We do not “do” mediocre. This sheet lists what we do for the

Copyright © 2014 Articles Finder