Microsoft word - sigma renova isotop matt_9836nl.doc


KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Matt

OMSCHRIJVING
Watergedragen, geurarme, isolerende muurverf voor binnen op basis van speciale acrylaatdispersies.
GEBRUIKSDOEL
In combinatie met Sigma Renova Isotop Primer te gebruiken voor het isoleren van ondergronden die middelzwaar tot zwaar vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theevlekken). Toepasbaar op onder meer beton, pleisterwerk, schuurwerk, spacklagen, cementgebonden panelen, gipskartonplaten en papierbehang. Ook te gebruiken als afwerking van akoestisch plaatmateriaal, zonder dat dit invloed heeft op de akoestische waarde.
VOORNAAMSTE
KENMERKEN
- Kan afgewerkt worden met diverse muurverven en sierpleistersystemen. - Tast de akoestische waarde van akoestisch plaatmateriaal niet aan (een

KLEUREN EN GLANS

VERPAKKING
Plastic emmers van 1 liter, 5 liter en 10 liter.
BASISGEGEVENS
Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
: ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
PRAKTISCH
6-8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrondsoort, ondergrondstructuur en RENDEMENT

KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Matt

ONDERGROND-
Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage CONDITIE
max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden, geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
VERWERKINGS-
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en CONDITIES
droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 10°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te
SYSTEMEN
MIDDELZWAAR TOT ZWAAR VERONTREINIGDE ONDERGROND

Voorbehandeling
- Van niet eerder behandelde ondergronden alle verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen. - Reeds met muurverf geschilderde ondergronden grondig reinigen. - Nicotine-, roet- en rookaanslag en dergelijke zo goed mogelijk verwijderen - Ingetrokken koffie- en watervlekken droog afborstelen. - Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij. - Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende minerale ondergronden voorstrijken met Sigmafix Universal.
Systeem met decoratieve afwerking

- Sigmulto Evolution Semi-Matt, Sigmulto Expression Matt, twee lagen Sigmulto Metallic Satin, Sigmulto Effino systeem of Sigmulto Stucco systeem.
Systeem met sierpleister afwerking


KENMERKENBLAD

Sigma Renova Isotop Matt

SYSTEMEN (vervolg)
Opmerking
Voor licht tot middelzwaar verontreinigde ondergrond kan volstaan worden
met Sigma Renova Isotop Primer. Zie hiervoor kenmerkenblad 8202.

SYSTEEM OP AKOESTISCHE BEPLATING (niet isolerend)


Voorbehandeling

- Twee lagen Sigma Renova Isotop Matt verdund met 2% leidingwater. Op reeds gecoate platen kan worden volstaan met één laag.
VERWERKINGS-
Verfrol / lwast
GEGEVENS
Aanbevolen verfrol : op gladde ondergronden ProGold Tex.
op gestructureerde ondergronden ProGold Proflor Aanbevolen kwast : ProGold Rond Tex
: 0 tot maximaal 2 vol.% leidingwater

Reiniging gereedschap
Direct na gebruik reinigen met leidingwater en wasmiddel.

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN
Zie productveiligheidsblad van Sigma Renova Isotop Matt.
REFERENTIES
Documentatieblad
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk EMG: 10100DN9836NL PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.

Source: http://skcm.nl/sigmafiles/kenmerkenblad/Sigma%20Renova%20Isotop%20Matt_9836NL.pdf

Chapter-20

VOLUNTARY SECTOR Introduction Voluntarism is an integral part of Indian society and dates back to ancient times when it operated in the fields of education, medicine, cultural promotion, and in crises such as droughts and famines. Modern indigenous forms of voluntary organisations began to appear in the colonial period. According to the World Development Report (World Bank, 1993),"

Microsoft word - politica institucional sobre seguridad.doc

28 DE MAYO DE 2004 A TODOS LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DEL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO POLÍTICA INSTITUCIONAL SOB RE S EGU RIDAD INTRODUCCION El derecho estatal y federal vigente le impone a las instituciones educativas, la responsabilidad de ofrecer protección y seguridad a los miembros que componen la comunidad educativa. El Conservatorio de Música de Puerto Rico consciente del

Copyright © 2014 Articles Finder