Att uppmärksamma och behandla muntorrhet höjer patientens livskvalitet. all munvård görs med respekt för patienten utifrån de etiska grundprinciperna!

Att uppmärksamma och behandla muntorrhet höjer patientens livskvalitet. All munvård görs med respekt för patienten utifrån de etiska grundprinciperna! HJÄLPMEDEL
Vatten, gärna med is
Saliversättnings medel
Cytostatikabehandling/ strålning Ex. (Proxident med solrosolja) Pilocarpin tabl. SYMTOM
Svårighet att äta och svälja ÅTGÄRDER vid SVAMPINFEKTION
och STOMATIT
Läkemedel mot svampinfektion Ex. (mycostatin lösn, Diflucan) Detta leder till onödigt lidande för patienten FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
VIKTIGT!
Vid anslutning av palliativ patient görs Noggrann rengörning av munhålan Vårdplan upprättas i omvårdnadsjournalen. Uppföljning med ESAS-skattning vid Hjälpmedel
Munsvabb/mjuk tandborste
Fuktbevarande medel, mungelé

MYCOSITBEHANDLING (Inflammation i munslemhinnan)
Andolex 10ml, 3ggr/dygn
Gurgla munnen, Obs! spottas ut. Upprepa inför varje måltid, högst 4ggr/dygn. Har en smärtstillande och inflammationsdämpande effekt. Andapsin 5ml, 3 ggr/dygn
Skölj munnen, får sväljas. Upprepa efter varje måltid, högst 3 ggr/dygn. Zendium gel, upp till 8ggr/dygn
Fukta munslemhinnan med gelet. Upprepa mellan måltiderna. Stimulerar salivproduktionen och skyddar slemhinnan Fortlöpande uppföljning av
behandlingsresultat
ESAS-skattning
Verksamhetsplan

ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) Muntorrhetsprojekt Start 050413
Uppföljning sker årligen av fem slumpmässigt valda
Palliativa patienter
• Har någon av personalen på LAH under den senaste månaden, frågat dig om du har besvär med din munhälsa. • Om du har besvär? Hur yttrar sig dessa? Munhälsobedömingar LAH Mjölby

Hämta de aktuella dokumenten inför munhälsobedömning i ESAS-pärmen. Se till att ha med en ”penn”ficklampa samt träspatel (tips: tesked går också bra). Materialet ska finnas i alla ryggsäckar, alt i blå back på bänken i ”smatten”. Gör ett utgångsstatus enligt munbedömningsformuläret ROAG (se bilaga 1,2 i ESAS-pärmen) hos patienten i samband med anslutnings-ESAS (tex besök två eller tre). Använd det sunda förnuftet vid bedömning. Fyll i bilaga 2 det så kallade munbedömningsformuläret. Vid ett normalt ROAG blir det bara ettor på de parametrar man väljer att mäta. Reagera om det blir tvåor eller i värsta fall treor! Vid högre värden visa formuläret för läkare (som ESAS idag) Rådgör med läkare/annan kollega vid oklarheter vad gäller åtgärder. Följ upp munhälsobedömningen med regelbundenhet. (Boka fram i tidbok). DU ser till att det blir gjort! Ett bra sätt kan vara i samband med ESAS-formuläret. Dokumentation: Cosmic Hämta hem sökord ”Munhälsa bedömd enligt ROAG” sätt under Nutrition och skriv att det är gjort, fyll i pappers-bedömningsformuläret (bilaga 2, munbedömningsformulär). Lägg sammanställningen för munbedömningen i grön plasficka tillsammans med ESAS ”sammanställningen” Åtgärd

Vid muntorrhet. Förse pat med
munspray/gel tillsammans med skriftlig
information (finns i skåpet vid
munvårdsprodukterna) Informera om hur/när
den används. Tipsa om salivstimulerade
dryck ex. loka citron/ isbitar/isglass ….
Vid besvär med illaluktande munhälsa.
Prova munsköljningsvätska med fluor, ex
SB12 (finns i vårt munvårdsskåp) Informera
om hur/när det används.
Vid beläggning/röd irriterad tunga/
munslemhinna
. Behov av läkemedel,
konsultera läkare.
Vid sårighet/blåsor på
tunga/munslemhinna
. Behov av läkemedel,
konsultera läkare.
Vid sväljningssvårighet. Inspektera
munhåla/svalg. Konsultera läkare.

Source: http://www.slako.se/forelasningar/Forelasning%20Munhalsan/forbattringsarbeteSolveig.pdf

Book

Common vaginal infections Introduction Itchiness, soreness and a vaginal discharge can be signs of infection. However, it is quite normal and healthy for women of childbearing age to have a vaginal discharge. The quantity and colour of this can change during the menstrual cycle, sexual excitement and pregnancy. An abnormal discharge which is thick and white, green and foul-smelling, or bloo

Prp therapy revised.indd

Platelet-rich plasma therapy PRP therapy overview Platelet-rich plasma (PRP) therapy uses the body’s own healing process to regenerate damaged tendons or liga- ments without surgery. The treatment involves an injection, or multiple injections over time, of the patient’s own blood to, a week following the PRP injection and throughout the plasma (with concentrated platelets)

Copyright © 2014 Articles Finder