Patiënteninformatie vitamine c m


Applicatie-instructies voor het gebruik van natuurlijke progesteron gel genaamd Darstin. Dosering: 1/2 of 1 hele spatel tot 2 spatels per keer.

Darstin kan op de volgende plaatsen worden aangebracht. Verdeel de gel iedere keer over verschillende gebieden of wissel de plaatsen af: 1.Handpalmen (handen daarna 1 uur niet wassen). 2. Borsten /
borstgebied/ onder de oksels 3.Gezicht en hals. 4. Polsen / binnenkant onderarmen en ellebogen.5. liezen

Vaginaal gebruik:
Breng bij klachten betreffende vaginale droogheid 1/2 of 1 hele spatel aan op de schaamlippen (tussen de kleine en grote schaamlippen) naast het normale gebruik op het lichaam.

Dosering en aanpassingsperiode:
Sommige vrouwen krijgen te maken met een lichte verergering van bestaande symptomen tijdens de eerste paar maanden na het gebruik van Darstin-gel. Overlegt u altijd met uw therapeut over een event. aanpassing
van de dosering in dat geval. Darstin is een fytotherapeutisch preparaat op basis van plantaardige hormoonachtige stoffen: progesteron; in een makkelijk smeerbare en snel opneembare gel. Darstin is volkomen veilig in
gebruik. Iedere vrouw dient zelf te onderzoeken hoeveel en hoelang ze Darstin nodig heeft om de bestaande symptomen te verhelpen, dat kan van vrouw tot vrouw verschillen. De meeste vrouwen komen tot ongeveer 3 maanden tot een nieuw hormonaal evenwicht. Bij sommigen duurt het langer.
Bij problemen:
Raadpleeg altijd uw therapeut.

Het bijhouden van gegevens:
(zie tabel op achterzijde)
In de tabel kunt u zowel fysieke als emotionele en psychische veranderingen bijhouden. U zet een kruisje bij de symptomen die u in de afgelopen 12 maanden hebt gehad. Herhaal het aankruisen van de symptomen
iedere maand, bijv. op de 1e van de maand. Door het bijhouden van de lijst krijgt u en uw therapeut, een duidelijk overzicht van de veranderingen en verbeteringen van uw klachten.

Indicaties gebruik Darstin gel:

Menstruatie klachten: pijnlijke en onregelmatige en overvloedige menstruatie enz. PMS= pre en postmenstrueel syndroom, met angsten, huilbuien, driftaanvallen en eetbuien enz. Ongewenste kinderloosheid en hormonale disbalans waardoor onvruchtbaarheid of het niet kunnen voldragen van een foetus. Perimenopauzale klachten (fase naar de overgang toe) Menopauzale klachten zoals: opvliegers, nachtzweten, stemmingswisselingen, vaginale droogte, verminderd libido, gewichtstoename enz. Bescherming tegen osteoporose (botontkalking) Bescherming tegen borstkanker en andere vrouwelijke kankervormen Innerlijke onrust en zenuwachtigheid enz. door hormonale disbalans.
Voor menstruerende vrouwen met PMS én bij klachten in perimenopauze
(fase naar de menopauze toe) : voorschrift 2e helft van de cyclus; 1/2 of 1 hele spatel,( behalve bij hevige bloedingen, dan altijd 1
hele spatel iedere dag tot klachten verdwenen zijn!)
1. noem de eerste dag van de menstruatie dag 1.
2. begin op dag 12 met darstin voor het slapen gaan smeren. 3. stop op dag 26, of twee dagen voordat u normaal gesproken ongesteld zou worden. 4. begin bovenstaande cyclus opnieuw, door de eerste dag van de menstruatie weer dag 1 te noemen.
Voor vrouwen in de menopauze:
1. probeer steeds na 3 weken Darstin te hebben gebruikt, om 1 stopweek in te lassen. Indien u merkt dat er dan weer of meer symptomen ontstaan, gebruikt u Darstin iedere dag zonder pauze.
N.B. het is normaal dat u nog 1 a 2x ongesteld kunt worden na het gebruik van Darstin, ook al bent u dat al lang niet meer geweest. Volg steeds het voorgeschreven protocol van uw therapeut, dat is voor u op maat gemaakt, iedere vrouw en iedere situatie is anders!

Source: http://www.vitaminenwebwinkel.nl/file/info%20DARSTIN%20PDF(1).pdf

Doi:10.1016/j.ijsu.2007.09.003

i n t e r n a t i o n a l j o u r n a l o f s u r g e r y 6 ( 2 0 0 8 ) 4 0 – 4 4Effect of mesalamine on healing in experimental colonanastomosis: A randomised experimental studyAhmet AslanMuhyittin TemizSibel HakverdiGurbuz Cemil Tumer,Abdulkerim TemiElif CanbolantaMustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Antakya-Hatay, TurkeybMersin University, Facul

Eta1440-web.dvi

THE η(1405), η(1475), f1(1420), AND f1(1510)Revised November 2013 by C. Amsler (Bern) and A. Masoni(INFN Cagliari). The first observation of the η(1440) was made in pp anni-hilation at rest into η(1440)π+π−, η(1440) → KKπ [1]. Thisstate was reported to decay through a0(980)π and K∗(892)Kwith roughly equal contributions. The η(1440) was also ob-served in radi

Copyright © 2014 Articles Finder