Apollonialeuven.be

DOELSTELLINGEN/EXAMENVRAGEN GERODONTOLOGIE Hieronder vindt u een lijst van examenvragen waarin de doelstellingen van het vak gerodontologie vervat zitten. Naast enkele van deze examenvragen, zal u op het examen ook een case moeten bespreken (zie laatste les voor voorbeelden). LES 1: levens- en gezondheidsverwachting / frailty  Wat wordt bedoeld met “gezondheid”?  Is gezondheidsverwachting gelinkt aan levensverwachting?  Welke factoren spelen een rol in de levens- en gezondheidsverwachting?  Hoe onderscheidt een kwetsbare oudere zich van een gezonde valide oudere?  Is kwetsbaarheid meetbaar?  Wat is het belang van het inschatten van kwetsbaarheid bij een oudere patiënt? 3. Welke veranderingen thv de tanden (glazuur, dentine, cement, pulpa) doen zich voor bij verouderen? Heeft dit invloed op de tandpathologie? 4. Welke veranderingen doen zich voor thv het parodontium bij verouderen? 5. Welke veranderingen doen zich voor thv het temporo-mandibulair gewricht? 6. Welke zijn de drempels die de mondzorg voor ouderen bemoeilijken? 1. Welke factoren beïnvloeden het primaire en secondaire verouderingsproces? Licht toe. 2. Zorg voor een bepaalde persoon is afhankelijk van diens frailty en complexiteit. Licht toe. 3. Welke factoren dragen bij tot de complexiteit van de geriatrische patiënt? 4. “comprehensive geriatric assessment”  Wat is hiervan het doel? Waarvoor kan het gebruikt worden?  Welke domeinen worden onderzocht? 5. Wat zijn de mogelijke oorzaken van gewichtsverlies bij ouderen? 6. Wat zijn mogelijke gevolgen van ondervoeding bij ouderen? 7. Welke maatregelen moeten getroffen worden ter preventie van infecties bij oudere 8. Wat is de etiologie van vallen bij oudere personen? 9. Welke gevolgen kan een val hebben op een oudere persoon? 10. Welke soorten anemie komen frequent bij oudere personen voor en hoe worden ze 11. Wat is de pathofysiologie van een cerebro-vasculair accident (CVA)? 12. Welke zijn mogelijke gevolgen van een cerebro-vasculair accident (CVA)? 13. Wat kan slikstoornissen veroorzaken? 14. Welke zijn de ongewenste effecten van polypharmacie? 15. Wat is het verschil tussen een farmacodynamische of een farmacokinetische geneesmiddeleninteractie? Licht het mechanisme van deze geneesmiddeleninteracties bondig toe. 16. Waar vinden de meest relevante farmacokinetische interacties plaats? Becommentarieer het 17. Leg het verschil en de klinische gevolgen uit van inhibitie en inductie. 18. Welke interacties kunnen plaatsvinden tijdens de absorptie van geneesmiddelen? 19. Welk soort interactie krijg je en wat is het klinisch gevolg bij gecombineerd gebruik van volgende medicijnen:  Orale anticoagulantie (vb. Marcoumar) + NSAID’s  Aspirine + Clopidogrel (Plavix)  Orale anticoagulantia (vb. Marcoumar) + spruitjes  Miconazole (Daktari n) + orale anticoagulantia (vb. Marcoumar)  Tetracylclines + di- en trivalente kationen  Azoles + macroliden  Metronidazole + alcohol  Paracetamol + alcohol  NSAID’s + SSRI’s  NSAID’s + Lithium LES 6: Europees medisch risicoregistrerend anamnesesyteem. Er wordt verwacht dat de student het antwoord op een specifieke anamnesevraag kan koppelen aan de maatregelen die genomen moeten worden bij het klinisch handelen door de tandarts. 20. Wat is het verschil tussen dementie en milde cognitieve beperking (MCI of Mild Cognitive 21. Welke zijn de verschillende oorzaken van dementie? Geef de kernsymptomen van deze 22. Welke condities kunnen verward worden met dementie (differentieel diagnoses)? 23. Welke zijn de psychologische en gedragsproblemen die zich igv dementie kunnen voordoen? 24. Welke factoren beïnvloeden de psychologische en gedragsproblemen igv dementie? 25. Wordt pijnsensatie beïnvloed door dementie? LES 8 : Communicatie en dementie (Prof. C. Van Audenhove) 26. Wat wordt in het kader van dementie bedoeld met een gestoorde inprenting en wat zijn 27. Met welke beelden wordt aangegeven hoe dementie door de persoon in kwestie beleefd 28. Welke zijn de aandachtspunten in de communicatie met personen met dementie? a. in het algemeen? b. bij vergeetachtige patiënten ? c. bij agressieve patiënten? d. Wat kan je doen als de communicatie heel moeilijk geworden is? e. Wat als de patiënt de behandeling weigert of niet meewerkt? f. Waarop let je best bij de verbale communicatie? g. Waarop let je best bij de niet-verbale communicatie? 29. Onder welke vorm manifesteert cariës zich het meest bij ouderen?  Waarom is dat zo?  Hoe stel je de diagnose?  Hoe kan het voorkomen worden?  Welke zijn de behandelalternatieven? 30. Waarin verschilt parodontitis en diens behandeling bij ouderen van deze bij jongere a. Wat is het het? b. Wat is de oorzaak? c. Wat zijn de gevolgen? d. Wat kan je er aan doen? LES 10 en 11: concrete mondzorg voor ouderen 32. Wat moet je doen indien een zorgafhankelijke oudere niet meer in staat is om de mondhygiëne zelfstandig goed op peil te houden? 33. Geef enkele tips om het uitvoeren van de dagelijkse mondhygiëne bij een zorgafhankelijke 34. Waaruit bestaat het uitvoeren van de mondhygiëne bij een edentate patiënt met 35. Welke zijn de morfologische veranderingen die zich voordoen na tandverlies? 36. Geef de stappen die nodig zijn om tot een behandelplanning te komen. Licht toe. 37. Wat zijn de overwegingen om al dan niet te kiezen voor vervanging van verloren gegane 38. Welke zijn de voordelen die je kan verwachten bij het vervaardigen van een partiële 39. Welke zijn de risico’s bij het dragen van een partiële uitneembare gebitsprothese? 40. Welke informatie moet ingewonnen worden in geval van een verzoek tot optimalisatie/vervanging van een uitneembare gebitsprothese? 41. Wat kan ondernomen worden om de retentie van een uitneembare gebitsprothese te 42. Hoeveel implantaten zijn nodig voor een overkappingsprothese? Licht toe.

Source: http://apollonialeuven.be/oude_site/studie/examenvragen_gerodontologie20112012.pdf

malinshotspot.se

Malin Lundgren Vad händer med mina Internetkonton efter min bortgång? Allt fler människor använder olika sociala medier. Men vill vi finnas kvar på Facebook och Instragram när vi dör? Och i så fall hur? Idag är väldigt många svenskar uppkopplade på något socialt medieforum som Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn och Instagram. När vi dör är det våra nära och kära

files.pps-vertrieb.de

Sicherheitsdatenblatt EG1907/2006 alpharatan-RAT-disk Seiten-Nr./Gesamtseitenzahl: Seite 1 von 6 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung ===================================== alpharatan-RAT-disk Zubereitung aus Zerealien im Festköderverbund mit Warfarin (0,075 %) Hersteller/Lieferant: Microsol-Biozida Handels-GmbH - siehe oben genannte Telefonnumme

Copyright © 2014 Articles Finder