Scheidingsmethode

Scheidingsmethode
Afhankelijk van het soort mengsel zijn er verschillende scheidingsmethode. Hieronder staat een overzicht van verschillende mengsels. Bezinken en centrifugeren
Bezinken en centrifugeren (= versneld doen bezinken) zijn scheidingsmethoden die berusten op een verschil in dichtheid tussen de componenten van een mengsel. Bezinken is een geschikte methode om een suspensie te scheiden in een vaste Filtreren
Filtreren is een scheidingsmethode die berust op een verschil in deeltjesgrootte tussen de componenten van een mengsel. Filtreren is een geschikte methode om een suspensie te scheiden in een vaste stof en een vloeistof. De vaste stof blijft hierbij op het filter liggen; dat is het residu. De vloeistof gaat door het filter heen; dit noemt men het filtraat. Extraheren
Extraheren is een scheidingsmethode die berust op een verschil in oplosbaarheid van de componenten in een bepaald oplosmiddel dat bij een extractie wordt gebruikt, heet het extractiemiddel. Extraheren is een geschikte methode voor het scheiden van mengsels van vaste stoffen. Indampen
Indampten is een scheidingsmethode die berust op een verschil in vluchtigheid. Indampen is een geschikte methode op oplossingen van vaste stoffen te scheiden. Het (vluchtige) oplosmiddel verdampt., de (niet vluchtige) vaste stof blijft over. Destilleren
Destilleren is een scheidingsmethode die berust op verschillen in kookpunt tussen de componenten van een vloeistofmengsel. Als een dergelijk mengsel wordt verhit, dan verdampt de stof met het laagste kookpunt eerst. De damp wordt opgevangen en afgekoeld, waardoor condensatie optreedt. De opgevangen vloeistof heet het destillaat. De stof die na het destilleren achterblijft noemt men het residu. Adsorberen
Adsorberen is een scheidingsmethode die berust op een verschil in aanhechtingsvermogen van de componenten aan het oppervlak van een vaste stof. Opgeloste kleurstoffen, smaakstoffen e.d. adsorberen sterker aan het oppervlak van bv. koolstofpoeder (norit) dan hun oplosmiddel. ook sommige gassen kunnen zich sterk hechten aan Norit. Chromatograferen
Is een scheidingsmethode die berust zowel op verschillen in aanhechtingsvermogen als op verschillen in oplosbaarheid. met papierchromatografie kan bv. een mengsel van opgeloste kleurstoffen worden De kleurstof die het beste oplost in de loopvloeistof en het minst adsorbeert aan het papier, komt het Behalve papierchromatografie kennen we ook gaschromatografie. in plaats van een loopvloeistof wordt dan een zogenaamd draaggas gebruikt. Scheidingmethode
indampen
filtreren
bezinken
(centrifugeren)
extraheren
adsorptie
destilleren
chromatograferen oplosbaarheid
Mengsels
Oplossing 1. Mengsel van een vaste stof en een vloeistof waarbij de vaste
stof is opgelost in de vloeistof (= de vaste stof is heel erg fijn verdeeld in de vloeistof zodat er geen vaste deeltjes meer zichtbaar zijn). 2. Mengsels van vloeistoffen waarbij de vloeistoffen in elkaar Suspensie Mengsels van een vaste stof en een vloeistof waarbij de vaste
stof niet is opgelost in de vloeistof (= er zijn vaste, zwevende Mengsels van vloeistoffen waarbij de vloeistoffen niet in elkaar Troebel zijn opgelost (= de vaste stof is zichtbaar in de vloeistof

Source: http://www.betavakken.nl/natuurkunde/Kennisbank/Scheikunde/Scheidingsmethode/Scheidingsmethode.pdf

Pathway order v4.pub

You’re invited to join the Southeastern CT Women’s NETWORK and Safe Futures in building a Pathway to a Safe Future An endowment campaign for Safe Futures in honor of Millie Devine, NETWORK Founder Ten years ago, the NETWORK sold inscribed bricks to create a pathway to the entrance of Safe Futures’ walk-in counseling center in New London. Funds raised were used for

Microsoft word - coÌŁdigo do iva.doc

Decreto número 51/98 De 29 de Setembro Com a aprovação, pela Assembleia da República, da Lei número 3/98 de 8 de Janeiro introduzindo alterações ao Sistema Tributário Nacional, aprovado pela Lei número 3/87 de 19 de Janeiro criaram-se as condições para a elaboração dos diplomas necessários à modificação do sistema da tributação indirecta, que se projecta realizar at

Copyright © 2014 Articles Finder