Invivocommunicaties.nl

21  bijlage pijn 
mednet06I2011

De pijnbeleving bij mensen met het syndroom van Down is een terra incognita. Neuropsycholoog Nanda de
Knegt is onlangs gestart met een promotieonderzoek naar de pijnbeleving bij volwassenen met Down. Er wordt
onder andere onderzocht welke pijnmetingen het meest geschikt zijn voor mensen met het syndroom van Down.
Op die manier kunnen zij ook controleren of de ernst van het probleem: “Mensen met Downsyndroom reageren trager op pijn door De Knegts promotor, hoogleraar neuropsycho- bijvoorbeeld warmte of kou. Mogelijk drinken logie Erik Scherder deed onderzoek naar pijn ze daardoor soms te hete thee of nemen ze een bij ouderen met dementie. Hieruit bleek dat te hete douche. Ook kunnen ze doorlopen met reacties op pijn sterk kunnen verschillen. “De botbreuken.” De Knegt startte onlangs aan de één trekt zich terug en houdt de pijnlijke plek Vrije Universiteit haar promotieonderzoek vast, terwijl de ander onrustig wordt en juist naar pijnbeleving bij volwassen verstandelijk gaat roepen. De pijnreactie verschilt bovendien gehandicapten. Het onderzoek is een grote uit- per type dementie: mensen met de ziekte van daging. “Veel cliënten kunnen hun pijn zelf Alzheimer ervaren vaak minder pijnintensiteit niet goed aangeven. Standaardschalen voor dan gezonde mensen, mensen met vasculaire pijnmeting gaan uit van zelfrapportage”, ver- telt De Knegt. Het onderzoek is toegespitst op gen, kenmerkend voor de ziekte van Alzhei- tische achtergrond hiervan bekend is en de cli- mer, eerder op waardoor dementie al vanaf het Kinderen met Downsyndroom reageren trager op pijn, enten een groot deel van de verstandelijk veertigste levensjaar kan voorkomen. Demen- dat maakt het voor een arts lastig om de mate van pijn gehandicapten vertegenwoordigen. “Bij perso- tie kan de pijnbeleving veranderen en het voor cliënten moeilijker maken om pijnbeleving aan pijn in de gewrichten meer voor, bijvoorbeeld te geven. Het in kaart brengen van pijnbele- door artrose en rugproblemen”, vertelt De lastiger om zich te concentreren en om infor- Knegt. Het mediale pijnsysteem in de herse- dus een grote uitdaging. “Pijngedrag kan matie te onthouden. We willen kijken of dat nen is een belangrijk onderzoeksonderwerp. afhankelijk zijn van het niveau van verstande- bij Downsyndroom ook zo werkt. Pijnstilling “We onderzoeken hoeveel pijn ze hebben of ze lijke beperking. Bovendien zijn er verschil- daar last van hebben en of ze de pijn gaan ver- lende soorten pijn. Als mensen onrustig wor- De Knegt doet onder andere testen waarbij de mijden. Over deze cognitieve component is den bij aanraking, dan is dat een andere cliënten met gesloten ogen raden of ze een koud, warm, scherp of stomp voorwerp voe- In de praktijk doen zorginstellingen al veel om Het doel van het onderzoek is onder andere len. “We moeten hierbij zeker weten dat ze de pijn te diagnosticeren en te behandelen. dat verzorgers alerter worden op pijn. De bedoeling begrijpen. Ook de manier van vra- “Belangrijk is dat we nog meer bewustwording Knegt: “Veel onrustige patiënten kunnen pijn gen is belangrijk, want mensen met Downsyn- en belangstelling bij artsen en verzorgers kwe- hebben. Paracetamol in plaats van haldol kan droom zijn gevoelig voor suggesties. Bij meer- ken”, vertelt de Knegt. “Er zijn meerdere dan een oplossing zijn. Dan bestrijden we observatieschalen en sommige instellingen mogelijk de oorzaak van de onrust in plaats hebben pijnteams die cliëntencasussen door- van alleen de onrust zelf. Het is dan wel De Knegt werkt samen met collega’s uit het spreken en interventies starten. Er zouden belangrijk dat we het pijngedrag analyseren en Erasmus MC die pijnonderzoek doen bij kin- meer van die teams moeten komen”, vertelt De rekening houden met een placebo-effect.” Knegt. Daarnaast moeten verzorgenden pijn Pijn is niet alleen vervelend voor de cliënten, ondervinden met de uitleg van sensorische tes- over langere tijd goed in de gaten houden. het hindert waarschijnlijk ook het cognitieve ten. “We onderzoeken ook welke testen het “Het is belangrijk dat verzorgenden pijn bepa- functioneren, weet De Knegt. “Als gezonde meest geschikt zijn voor Downsyndroom”, len en deze maandelijks scoren met een lijst. mensen meer pijn krijgen, vinden ze het vaak

Source: http://invivocommunicaties.nl/attachments/File/PIJNBELEVING.pdf

Microsoft word - nursing 506b 2004-2005.doc

Los Angeles Community College District COURSE OUTLINE New Course Addition of Existing District Course Course Change Outline Update, Academic Year: 2004-2005 Section I: BASIC COURSE INFORMATION OUTLINE STATUS: UPDATE , 2004-2005 1. COLLEGE: Southwest 2. SUBJECT (DISCIPLINE) NAME1 ): 3. COURSE NUMBER: NURSING 506 B 4. COURSE TITLE: MATERNAL AND CHILD HE

adavb.net

Medical Emergencies in the Dental Practice CPD Credit: 6.5 Hours Scientific CPD (including 2 hours CPR) This course is designed to provide dental practitioners with the knowledge, skills and techniques nec-essary for the effective identification and treatment of medical emergencies encountered in dentistry. The training is provided by Cynergex Group Pty Ltd, Techniques and treatment protocols

Copyright © 2014 Articles Finder