D:\myfiles\konijnen\stichting konijnenbelangen\folderboekjes 2009\ziekten2009_01.wpd

Een konijn heeft een zeer gevoelig, zeer uit- Oorzaken gas
gebalanceerd maagdarmstelsel, veel langer onregelmatige voertijden, te veel konijnen in een te kleine ruimte, geen of niet vol- konijnenbezitter denkt niet onmiddellijk aan gas, als het konijn niet wil eten. “Misschien kooi, koorts, een operatie, dit zijn allemaal geen honger, hij zal straks wel gaan eten”, zaken waar een konijn stress van kan krij- Ook als het konijn slap en koud in de kooi/- het hok ligt wordt vaak zelfs niet door een dierenarts direct verband gelegd met gas.
kunnen vermeerderen en gas veroorzaken.
Gas komt altijd plotseling. Is het konijn al- keerde manier van voeren. Plotseling veel, tijd levendig en actief, met een goede eet- voor het konijn onbekend, groenvoer geven lust en goede keutels, en plotseling wil het niet eten, ook geen lekkers, en vertoont het bovenaan het lijstje van de gasveroorza-kers. Maar gas ontstaat ook soms zomaar, Een konijn dat in erge mate aan gas lijdt, Symptomen die het meest voorkomen:
daarom stopt het konijn met eten. Na 24uur niet eten belandt het konijn in een zeer kritieke fase: darmimmobiliteit kan optre- doodse stilte. Normaal geluid is zachtjes bewegen en dit proces is zeer moeilijk weer - Het konijn wil met rust gelaten worden, op gang te brengen. Als de darmen te langstilliggen, ontstaat leverbeschadiging. De zit vaak met de ogen half gesloten, stopt overlevingskans wordt hierdoor minimaal.
met eten (weigert zelfs de favoriete lek- Nog een gevaar bij het ontstaan van gas is kernij) en wordt op den duur apathisch.
- Het konijn ligt in een ongemakkelijke of men, dit wordt trommelzucht genoemd.
ongebruikelijke houding - gedeeltelijk op en het achterlijf iets omhoog, of het ko- belangrijk dat gas tijdig onderkend wordt, - Vaak zal het konijn rusteloos zijn, steeds een andere plek zoeken en met deachterpoten het stro wegtrappen. Wat te doen
ling hebben, dit is een teken van pijn.
binnen gehaald worden, ongeacht eventuele temperatuursverschillen. Een konijn met gas gaat onderkoelen (ook bij warm weer!) en kan in shock raken. Hierdoor nemen de Konijnen EHBO
Doe dit heel zacht en voorzichtig! Alleen wil eten maar dat u toch moet proberen met dier heeft een deken nodig en als het erg een spuitje wat naar binnen te krijgen.
Aan gas is onmiddellijk zelf iets te doen, omlaag en terug. Dit zal helpen de pijn en als u altijd minstens de volgende middelen zal het konijn in zijn pijn het stro etc. weg- kleine beetjes, 2,5-5 ml per keer, met tus- konijn het niet prettig vindt, en rusteloos wordt, dan stoppen. Als uw konijn doodstil blijft zitten is dit een teken dat hij het prettig konijn ligt tussen de 38,5oC en 39,5-40oC,
vindt. U kunt ietsje steviger gaan masse- Als na een paar uur het gas nog niet weg is simethicon. Dit middel heeft geen en-
ren, let op de reactie van uw konijn. Het moeten lichte bewegingen blijven, om geen beste kunt u de temperatuur (voorzichtig) worden. (Bij apotheek verkrijgbaar).
NB indien uw konijn in de rui is kan het
- Injectiespuitjes zonder naald, alle maten.
thermometer. Als de temperatuur 37,5oC of zinvol zijn ook eenmalig 1-1,5 ml laxeer- (Primperid) geven, en ook een pijnstillend lager is, hebt u met spoed een dierenarts middel toe te dienen (bij dierenarts halen).
middel. Laat geen Buscopan toedienen!
onderkoeling ook een injectie antibioticum Probeer van tijd tot tijd of uw konijn wil eten.
zien en de plaats waar het zich bevindt.
De behandeling
neemt, weet u dat het beter met hem gaat.
Zorg dat er vers water en veel hooi is, zo- Aeropax is in tabletvorm en vloeibaar. Geef dra uw konijn zich goed voelt zal het willen van de tabletten het eerste uur 3x een hele tablet (hiervoor de tablet fijnmaken in wat water en in een spuitje opzuigen). Heeft u Als uw konijn zich beter gaat voelen zullen Aeropax vloeibaar dan kunt u het eerste uur Bereidingswijze Convalescence support: 3x 2,5 ml. geven. Dus van één van beide 3 delen warm water op 1 deel poeder.
2 Verstopping
teltjes (naturel, dus zonder aardappelen
en/of vlees) .
Vervolgens kunt u elk volgend uur een De diagnose "haarbal" wordt bij konijnen Nutrilon Soja, Convalescence Support dosering geven, dus 1 tablet of 2,5 ml.
meestal snel gesteld. Een konijn heeft Als een konijn te weinig hooi en groenvoer echter geen haarbal zoals bij katten enz. eet, krijgt het te weinig vezels naar binnen.
langer dan een jaar goed, dus kunnen in voorkomt. Het obstakel in de maag bij een achter de wang. Laat uw konijn rustig slik- konijn bestaat uit voedsel gemengd met ken dus spuit niet meer dan 1 ml. tegelijk.
ervoor dat het voedsel doorgevoerd wordt.
haar. Reden van onstaan van een obstakel De Aeropax moet gegeven blijven
worden tot de toestand verbetert.
is meestal een traag werkend darmstelsel. Als uw konijn niet drinkt is het beter het elk durend en slikken het haar in. Bij een goe- de darmwerking komt het haar tegelijk met kleine beetjes, 5-10 ml elk uur, zonodig ook de inhoud van het spuitje naar binnen ge- 's nachts. Het dwangvoer moet heel nat zijn. beweging van de darmen te traag is, blijft spoten. Laat het dier steeds rustig slikken.
het voedsel te lang in de maag en als deze Lukt het niet vraag dan hulp om het konijn - Nutrilon Soya Plus. Dit is babyvoeding op soya-basis zonder lactose, een konijn mag ook het vocht helpt de boel in beweging te nooit melkproducten! Nutrilon soya is ver- ve, stevig vastklevende massa. Het konijn krijgbaar bij dierenarts, apotheek, drogist of Dagelijks volop vers water is noodzake-
krijgt hierdoor een vol gevoel, waardoor het lijk voor een goede spijsvertering.
minder gaat eten, en omdat het minder gaat - Geef uw konijn zoveel verse (donkergroe- Of - Convalescence Support (dierenarts) dit eten, bewegen de darmen zich nog trager.
is eigenlijk dwangvoer voor katten, maar in willen, zo lang ze goed hooi blijven eten. Bij Het lichaam onttrekt vocht aan de maag, en de praktijk is gebleken dat konijnen hier een nieuw konijn, waarvan u de achtergrond vervolgens droogt het voedsel uit en wordt heel goed op reageren. Er zijn al veel dood- niet kent, of bij een jong konijntje, is het verstopping wat uit voedsel bestaat afge- broken worden. In papaya en in vers
en dan langzamerhand één voor één een Of - Potjes babyvoeding, bijvoorbeeld soort groenvoer er bij te gaan geven (zie niet in sap uit blik of pak! Geef het konijn
worteltjes (naturel, dus zonder aardappelen hiervoor de folder ‘Algemeen’). Op deze Symptomen
dit met een injectiespuitje zonder naald.
en/of vlees). Voor kortdurend dwangvoeren.
manier is het onwaarschijnlijk dat uw konijn Het verraderlijke is dat u qua gedrag lang (In de webwinkel van www.konijnen.nl is darmproblemen krijgt. Soms zal een konijn Of - Gen\malen en geweekte biks (konijnen- niets zult merken aan uw konijn. Het dier Prozyme te koop. Dit zijn enzymen in een "reactie" krijgen op een bepaalde soort blijft levendig. Wel zal het steeds minder poedervorm, geschikt voor dieren.) groenvoer en zachte keutels produceren.
gaan eten, en de keutels worden kleiner en - De dierenarts zal laxeermiddelen en een aan het dwangvoer toegevoegd worden.
Zorg ervoor dat uw konijn een paar uur per dag voldoende lichaamsbeweging krijgt, dit stimuleert ook de darmen. Een konijn moet dan een jaar goed, dus kunnen in voorraad produceert droge, glanzende ronde keutels regelmatig geborsteld worden, in de rui-tijd zover verslechterd dat het niet meer eet, hiervoor is (niet voor langharige konijnen) Er is nu door Russel Rabbit speciaal voor Behandeling
Het is belangrijk dat alle redenen die dit zieke konijnen dwangvoer met veel vezels kritieke fase: darmimmobiliteit kan optreden.
punten, in de dierenzaak te koop. Ook een ontwikkeld, dit heet Supreme Science
Recovery, vraag uw dierenarts er om.
gen en dit proces is zeer moeilijk weer op onderzoek verrichten. Zonder röntgenfoto is Dus hoe voorkomt u die toestand zoveel
het onmogelijk precies te weten wat er aan mogelijk?
stilliggen, ontstaat leverbeschadiging. De Het darmstelsel van het konijn werkt alleen overlevingskans wordt hierdoor minimaal.
Calorieën, vitaminen en mineralen
maar goed, als de voeding uit veel onver- Binnen 12-24 uur nadat het konijn voor het teerbare vezels bestaat. Dit kunt u gemak- laatst zelf heeft gegeten moet daarom uiter- minst belangrijke onderdeel van de voeding.
kelijk geven in de vorm van hooi, of vers lijk met dwangvoeren begonnen worden.
Dit geconcentreerde voer is oorspronkelijk kan o.a. door heel veel vocht, laat uw konijn ontwikkeld voor productiekonijnen (vlees, extra water drinken door dit toe te dienen Dwangvoeren
(ondanks de vermelding ‘volledig konijnen- m.b.v. een injectie-spuitje zonder naald.
veel calorieën voor snelle groei. Konijnen wil eten maar dat u toch moet proberen met snijtanden en de kiezen is een lege ruimte.
een spuitje wat voedsel naar binnen te krij- Hooi moet altijd 24 uur per dag gegeven
extra calorieën niet nodig en produceren de worden. Op deze manier zal uw dier nooit
meeste vitaminen zelf in de blindedarm, als gebracht, en heel voorzichtig, beetje voor het voeren door vriendelijk te praten. Geef ze voeding krijgen met veel hooi en verse groenten. U kunt voor een konijn ouder dan • Inwendig vet is niet te zien, maar dit kan • Zachte sterkruikende trosjes keutels of droogvoer per kg lichaamsgewicht per dag, deeltelijke blokkade van de darm zijn door mits het konijn geen gebitsproblemen heeft, onbekend materiaal (vaak stukjes tapijt of anders zou het verhongeren. Een konijn dat • Overmatig vet belast de gewrichten en weinig droogvoer krijgt, eet optimaal hooi.
darmparasieten, vergiftigingen (bijv. lood) en andere ziekten van het systeem. Het is Konijnen die weinig droogvoer, veel groen- belangrijk uw konijn goed door uw dieren- voer en vooral hooi krijgen hebben zelden nooit een tekort aan vitaminen. Extra vitami- < lichamelijk onderzoek toont overmatig 3 Aan voeding gerelateerde ziekten
Een dieet van uitsluitend hooi tot de condi- < Bloedonderzoek toont lever- of andere Voeding heeft een grote invloed op de gezondheid van iedereen en het konijn is hierbij geen uitzondering. Voeding kan direct of indirect vitale processen van uw dier snoep voorgoed van het menu schrappen.
beïnvloeden. Enkele specifieke ziekten van uw dier, zoals zwaarlijvigheid, vertraagde of gestopte darmbeweging en vaak gebitsproblemen, zijn direct gerelateerd aan voeding. Blaasproblemen
worden gezet van ongelimiteerd hooi (mits het dit kan eten), groenvoer, zeer beperkte aangenomen dat een knaag- of liksteen
onontbeerlijk is voor een goede afslijting van het gebit. Echter heeft een konijn een perfect werkend gebit dat zichzelf slijpt, en perkt fruit, geen brood, geen snoep, geen laten slijten. Knagen doet een konijn enkel - Weinig eiwitten (een te veel aan eiwitten
Chronisch verschijnende zachte
tabolisme hebben, komt alle extra calcium zoals teveel voer geven of selectief laten rechtstreeks in de blaas terecht, waar het eten, waarbij het konijn alleen de lekkere Zwaarlijvigheid
is daarom ten sterkste af te raden om een middels het eten van blindedarmkeutels in takken te geven van berk, wilg, hazelaar, ENCEFALITOZOÖN CUNICULI - Informatie over scheve kopziekte en achterhand-
- 50-100 gram verse bladgroente per kg.
slapte of achterhand-verlamming, veroorzaakt door de parasiet E.cuniculi, is te
vinden via internet op http://www.konijnen.nl/ziekten/torticollis.htm en
http://www.konijnen.nl/ziekten/achterhandverlamming.htm
4 Ziekten van de luchtwegen
Behandeling (gebaseerd op de diagnose): Plaatselijke medicatie in het oog en/ofbrede medicatie Bij ziekten van de luchtwegen wordt niet altijd de juiste diagnose gesteld. Als de behandeling van de ziekte niet aanslaat kan de reden dus zijn dat de werkelijke oorzaakvan het probleem niet vastgesteld is. Verder wordt vaak ten onrechte aangenomen dat 5. Ziekte van de urinewegen
Pasteurella multocida de boosdoener is van de meeste problemen van de luchtwegen.
Deze bacterie bevindt zich echter vaak in de luchtwegen zonder voor specifieke
Konijnen nemen de meeste verteerbare calcium in hun voer op, ongeacht of hun lichaam ziektebeelden te zorgen. Behalve Pasteurella zijn er nog twee bacteriën die voor het nodig heeft of niet, en het overschot wordt via de nieren uitgescheiden. Het overtollig soortgelijke problemen kunnen zorgen, namelijk Staphylococcus en Bordetella.
calcium heeft echter vaak de gewoonte om als een laagje in de blaas achter te blijven. Demeeste problemen aan de urinewegen worden daarom veroorzaakt door blaasstenen en Blaasstenen en blaasdrab
ernstige depressie gezien, pijn (in elkaar Extreme ooguitvloeiingen met dikker
• Oorzaken kunnen zijn constant te weinig lichaamsbeweging). Te calciumrijk voer is • Luchtvervuiling (parfum, haarspray, verf, Lichamelijk onderzoek (vaak kunnen stenen • Ziekten van het hoornvlies (de tranen • Gedraaid ooglid, wat tot oogirritaties Bij totale blokkade van de urinebuis of bij aanwezigheid van stenen is operatief ingrij- ooglid (of er zit iets wat er niet hoort) pen noodzakelijk. Blaasdrab dat geen blok- < Sterke urine geur (niet “geholpen” • Ontsteking van traanbuis of traanklier (onderhuids) is nodig, evenals antibioticum < Dikke tandpasta-achtige urine of kleine 6. Twee gevreesde konijnenziekten
De konijnenziekte Myxomatose wordt in Europa vooral door muggen van de wilde konijnen op onze tamme konijnen overgebracht. Maar ook vliegen, luizen, mijten enz. Verwijdering van alles wat irritaties bij het ziekte heeft meestal een dodelijk verloop. Myxomatose
Myxomatose is een soort pokkenvirus en Röntgenfoto’s van het hoofd en zo moge- heeft zijn oorsprong in Zuid-Amerika. Het lijk een contrastfoto van de traanbuis.
virus wordt via wilde konijnen verspreid snuit, gezwollen oogleden ("slaperige door konijnenvlooien en door muggen. De ogen"). Daarna zwellen de lippen op, er ontstaan kleine zwellingen aan de binnen- virus heeft geen vector nodig en kan zich op alle mogelijke manieren verspreiden. Voorkomen van de ziekte door castratie.
slachtsorganen komen dikke zwellingen.
maar vóór het 2e levensjaar plaatsvinden, gen zo erg geworden zijn dat er misvorming omdat zich dan weinig vet in de buikholte Diarree, meest vloeibaar en stinkend.
ontstaat bij de snuit, mond, oren en neus.
bevindt, en het herstel van een jong konijn Na verloop van tijd kleven de oogleden aan voorspoediger zal verlopen. Bij een konijn Zeer snel sterven en dan vaak bloed uit de 8. Dikke buikenziekte (enterocolitis, mucoide enteropathie)
Is niet te behandelen. Slechts preventief Dit is een ernstige, meestal fataal verlopende darmslijmvliesontsteking met slijmvorming konijnen die binnen dan wel buiten wonen. in de dikke darm. Er is sterfte bij vooral jonge konijnen van 6-9 weken maar ook wel bij speenkonijntjes van 3 tot 4 weken oud. Ook oudere konijnen kunnen de ziekte krijgen, bescherming en wordt het liefst in april/mei Dwergkonijnen kunnen vanaf de leeftijd van hoewel het nauwelijks gesignaleerd wordt bij konijnen ouder dan 4 maanden. 12 weken ingeënt worden, grotere rassen al jaar in het voorjaar (april/mei) en in de na- - Het konijn kan beven en wordt lusteloos.
Veel dierenartsen houden tegenwoordig speciale “inentingsdagen”. Op deze dagen temperatuur is te laag. Het dier heeft een VHS is een nog dodelijker virus dan worden veel konijnen tegelijk ingeënt en Myxomatose. Het virus werd in 1984 voor hierdoor worden de prijzen van de inentin- slijm optreden. Een duidelijk signaal van het eerst gesignaleerd in een zending gen enorm verlaagd. Het is zinvol aan die- angorakonijnen, die van Duitsland naar renartsen te vragen of er inentingsdagen China ging. Binnen een paar jaar verspreid- gehouden worden, en op die speciale dagen de het virus zich in Azië en Europa en Het sterftecijfer bij deze ziekte is hoog, maar doodde 95% van het konijnenbestand. Dit 9. Hernia
7. Baarmoederkanker
De meest voorkomende oorzaak van hernia is verkeerd optillen/vasthouden van het dier Baarmoederkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij het konijn. Of een (vooral door kinderen), waardoor het dier een slag met de rug maakt. Ook (grote) voedster wel of niet een nest heeft gehad speelt geen rol. Ook een voedster waarmee gefokt konijnen die lange tijd te krap gehuisvest zijn geweest, hebben grote kans op een hernia is, komt in de risicogroep wanneer gestopt wordt met fokken. Leeftijd is de bepalende omdat de spieren, die het skelet omringen, onvoldoende ontwikkeld zijn om schokken op te factor voor het krijgen van deze vorm van kanker, konijnen jonger dan 2 jaar behoren nog vangen, en vaak is het skelet vergroeid. Dergelijke konijnen kunnen zich al forceren als ze niet tot de risicogroep, terwijl 50-80% van de voedsters ouder dan 4 jaar er uiteindelijk plotseling meer bewegingsvrijheid krijgen en direct een sprongetje willen maken. aan kan lijden. Het ene ras is gevoeliger dan het andere, bij rassen zoals Hollandertjes, Tans en Havannas hebben 50-80% van de vrouwtjes ouder dan 4 jaar baarmoederkanker, terwijl de ziekte bij bijv. Californiërs en Nieuw Zeelanders wat minder voorkomt. Het gezwel dat ontstaat heet adenocarcinoma, is kwaadaardig en groeit erg langzaam. Vrij vroeg kan de kanker zich uitbreiden in de baarmoederwand en de directe omgeving van debaarmoeder. Na 1 tot 2 jaar is er kans op uitzaaiingen naar bijvoorbeeld de lever en delongen. 10. Konijnensyfilis
12. Madenziekte

Oorzaak is de parasiet spirochaete. Zowel voedsters als rammen kunnen deze ziekte Regelmatig sterven konijnen ‘s zomers aan huidmadenziekte (officiële naam: myiasis) doorgeven. De ziekte is overdraagbaar tijdens geslachtsgemeenschap, maar ook via veroor-zaakt door de blauw-groene vlieg. Een konijn dat vies is door bijvoorbeeld geïnfecteerd stro, voedsters kunnen de ziekte door contact aan hun jongen doorgeven. De aangeplakte ontlasting rond de anus, is een gewild slachtoffer voor deze vlieg. Ook konijnen in ver-vuilde hokken zijn niet veilig, urinegeur trekt de vliegen enorm aan. De vliegen leggen hun eieren op vervuilde huid, of in open wonden, vaak rond de anus en aan de onderkant van de staart. De maden die hier uitkomen, boren zich binnen 4 uur al etende een weg naar binnen. Een van de gevolgen hiervan is bloedvergiftiging. Een snelle behandeling is noodzakelijk, want een konijn kan hierdoor binnen twee dagen sterven. het konijn in aanraking komt, ook kleding - korsten aan oogleden, lippen en snuit.
- procaine penicilline: 40.000 E / kg
subcutaan gespoten, 5x om de 5 dagen.
- Was het achterwerk van het konijn als dat Als dit geconstateerd wordt, dan onmiddel- - bloedserumtests (vaak niet eens nodig).
vies is. Zet hiervoor het konijn met zijn lijk naar de dierenarts, ook ‘s nachts. Indien dierenarts kan dit de dood van het konijnten gevolge hebben. 11. Oormijt
kunnen uit de vacht gewreven worden.
Wat er niet uitgaat, kan heel voorzichtigweggeknipt worden. Oormijt (Psoroptes cuniculi) wordt vaak oorschurft genoemd. De oormijt leeft voor- namelijk aan de binnenkant van het oor. Meestal zijn twee oren aangetast, maar het kan ook wel dat maar één oor besmet raakt. Bij oudere of zwakke dieren gebeurt het wel dat oormijt zich verspreidt over het hele lichaam: hals, kop, rond om de anus, poten en voeten. De parasiet graaft zich niet in de huid in, maar leeft aan de oppervlakte, kauwt de keutels, raadpleeg hiervoor het hoofdstuk - Ivermectin als de maden zich diep in het konijn en verhoogt de kans op bacteriële Diagnose:- wondjes meestal in de buurt van de anus, * Regelmatig kammen en borstelen van het infectie. Als het konijn pijn lijdt (eet niet - krabt vaak de oren, kan tot bloedens toe konijn helpt de eieren te verwijderen. - kleine, droge korsten aan de binnenkant 2-3 dagen een pijnstillend middel te geven.
van het oor. Onder deze korsten is dehuid meestal vochtig en rood. In dit Opgepast!
14. Moerziekte
stadium is de besmetting zeer pijnlijk. De Er mag geen emulsie (zoals bijv. Surolan) in Moerziekte, of melkziekte, is een stofwisselingsziekte, die bij voedsters één tot drie weken bekend is of de trommelvliezen door de mijt na het werpen van een nest op kan treden. Het calcium- en/of magnesiumgehalte - De beste behandeling is een onderhuidse dierenarts zeer goed nagekeken en schoon- (SC) injectie met Ivermectine (Ivomec).
niet meer functioneert. Dit is fataal.
- Het voeden van de jongen lukt niet meer gehaald worden. Dit is erg pijnlijk voor het - Bij niet behandelen krijgt het konijn na het konijn kramperig is intraveneus. Indien het konijn niet kramperig is subcutaan, de 13. Coccidiose
De Stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van
konijnen in de ruimste zin van het woord.

Coccidiose is een stress-gerelateerde ziekte en wordt veroorzaakt door coccidia, micros- Om doelstellingen te kunnen realiseren is geld nodig. U kunt helpen konijnen een beter copisch kleine, eencellige diertjes (protozoa genoemd). Als de weerstand verminderd is leven te geven door donateur te worden van Stichting KonijnenBelangen. U ontvangt dan bijv. als gevolg van stress door weersveranderingen, omgevingsveranderingen, een lange een klein welkomstgeschenk en de tweemaandelijkse nieuwsbrief “De Snuffelcourant”. autorit, een zeer vieze kooi, koorts, enz. kunnen de coccidia zich massaal gaanvermeerderen en het konijn ziek maken. Diagnose wordt gesteld door keutelonderzoek. U kunt hiervoor 16,-- per jaar overmaken op onderstaand gironummer, onder vermelding Coccidiose treft voornamelijk konijnen van 6 weken tot 5 maanden, maar ook volwassen van "donateur", en niet te vergeten uw naam en adres. dieren kunnen de ziekte krijgen. Konijnen jonger dan 18 dagen zijn niet vatbaar. gebruikt, zoals bijv ESB3, bij voorkeur als sulfadrankje oraal gegeven met een spuitje, Tegelijkertijd antibioticum zoals bijv.
Bactrimel kan zeer zinvol zijn wanneer de besmetting zeer hevig is, en de parasietschade heeft toegebracht aan het t.n.v. Stichting KonijnenBelangen te Goedereede (penningm.) Voor buitenlandbetalingen:IBAN NL78INGB0009145716BIC INGBNL2A Energierijker voer bij ziekte.
Eenmalige donaties:
Bij een ernstige ziekte vindt een plotselinge verandering in de stofwisseling plaats,waardoor deze stofwisseling sneller verloopt. Omdat dit vaak samengaat met anorexia Ook eenmalige donaties zijn welkom. U kunt uw donatie overmaken op bovenstaand (niet eten), leidt dit tot een negatieve energie- en stikstofbalans. Hierdoor genezen wonden gironummer o.v.v "eenmalige donatie".
trager, vermindert de weerstand en raken orgaanfuncties verstoord. Tegelijkertijd is er eenverhoogde eiwitafbraak. Het is daarom belangrijk dat ernstig zieke dieren meer eiwitten in INFORMEER NAAR DE UNIEKE SKB-KONIJNEN-CDROM!!
de voeding krijgen en beter ook wat meer vetten vanwege de hoge energiebehoefte. Aanwijzingen voor bestellen vindt u op www.konijnenbelangen.nl
Convalescence Support Feline (dierenarts) voldoet uitstekend als dwangvoer voor eenernstig ziek en verzwakt konijn. Dit voedsel bevat 42% eiwitten en 25% vetten, maar geenvezels. Hiervan kan 50-100 ml. dagelijks gevoerd worden, of meer wanneer het konijnmeer wil eten. Dit kan afwisselend gegeven worden met Supreme Science Recovery(dierenarts), wat speciaal is ontwikkeld voor zieke konijnen. Dit voer bevat 17% eiwittenmaar slechts 2% vetten. Daarentegen bevat dit voer 19% vezels wat een goededarmwerking bevordert, verder is aan dit voer probiotica toegevoegd, om de darmflora teverbeteren. Supreme Science Recovery kan met wat baby 1e wortelhapje gemengd worden, waarnahet, evt. na toevoeging van een paar druppels water, heel goed met een klein spuitje tedwangvoeren is. Wel direct voeren voordat de vezels gaan zwellen.
Meestal is het noodzakelijk om een langdurig ziek konijn extra vit.B toe te dienen, vooral Dit is een uitgave van Stichting KonijnenBelangen
omdat de blindedarmkeutels niet of nauwelijks zullen worden gegeten. Verder kan deze Deze uitgave mag uitsluitend in zijn geheel verveelvoudigd worden. Het kopiëren van vitamine een eetlustopwekkende werking hebben.
gedeelten of het veranderen van de inhoud van deze uitgave is niet toegestaan.

Source: http://www.jodipro.be/ziekten2009.pdf

Mere-co

Revista Argentina de Medicina RespiratoriaR E S U M E N E S D E L A S C O M U N I C A C I O N E S O R A L E S 1 2003 - Suplemento: 1-10 ¿QUE INDICA EL PH EN EL CONDENSADO DEL AIRE EXHALADO EN SUJETOS CON ASMA ESTABLE? EMPIEMA PARANEUMONICO EN NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD. PREVALENCIA BACTERIOLOGICA Y PERFILES DE RESISTENCIA Nannini LJ, Zaietta G, Varela JA, Fernández OM

Untitled

Molecular Ecology (2008) 17 , 1238–1247 Recombination and genetic differentiation among natural populations of the ectomycorrhizal mushroom Tricholoma matsutake from southwestern China J I A N P I N G X U ,*†‡ TA O S H A ,† YA N - C H U N L I ,* Z H I - W E I Z H A O † and Z H U L . YA N G ** Key Laboratory of Biodiversity and Biogeography, Kunming Institute of Botany, Chinese

Copyright © 2014 Articles Finder