Bijsluiter

BIJSLUITER
Lees deze bijsluiter zorgvuldig
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor door voordat u start met het
gebruik van dit geneesmiddel.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Zuurstof medicinaal gas- ZUURSTOF MEDICINAAL
GASVORMIG MEDIDIS,
inhalatiegas 100% v/v
Werkzaam bestanddeel:
2. WAT U MOET WETEN VOOR-
DAT U ZUURSTOF MEDICI-
Gebruik van medicinale zuur-
NAAL GASVORMIG MEDIDIS
stof in combinatie met voedsel
GEBRUIKT?
Verantwoordelijk voor het in de
handel brengen in Nederland:
Gebruik medicinale zuurstof
Zwangerschap
Voor inlichtingen en correspon-
dentie:
Wees extra voorzichtig met
1 WAT IS ZUURSTOF
medicinale zuurstof
MEDICINAAL GASVORMIG
MEDIDIS EN WAARVOOR
WORDT HET GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en
3 HOE WORDT ZUURSTOF
verpakking:
Borstvoeding
MEDICINAAL GASVORMIG
MEDIDIS GEBRUIKT?
Dosering
Zuurstoftherapie bij normale
druk (normobare zuurstof-
therapie)
Rijvaardigheid en het gebruik
van machines
Geneesmiddelengroep:
Gebruik van medicinale zuur-
stof in combinatie met andere
geneesmiddelen
Waarvoor wordt “Medicinale
zuurstof gasvormig Medidis”
gebruikt?
Aantal m2 (volume-eenheid) zuurstofgas (y) Volg de instructies van uw
leverancier, in het bijzonder:
Wat moet u doen wanneer u
bent vergeten medicinale zuur-
stof te gebruiken?
5 HOE BEWAART U ZUURSTOF
MEDICINAAL GASVORMIG
MEDIDIS?
Zuurstoftherapie bij hoge druk
Effecten die u kunt verwachten
Aanwijzingen voor het bewaren
(hyperbare zuurstoftherapie)
wanneer de behandeling met
van medicinale zuurstof
medicinale zuurstof wordt ge-
4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zuurstoftherapie bij normale
druk (normobare zuurstof-
Aanwijzing voor het gebruik van
therapie) kan leiden tot:
medicinale zuurstof
Zuurstoftherapie bij normale
druk (normobare zuurstof-
therapie)
Wat moet u doen als u te veel
medicinale zuurstof hebt toege-
Uiterste gebruiksdatum
Zuurstoftherapie bij hoge druk
(hyperbare zuurstoftherapie)
Zuurstoftherapie bij hoge druk
Deze bijsluiter is
(hyperbare zuurstoftherapie)
voor de laatste keer
kan leiden tot:
goedgekeurd op

Source: http://romead.info/bijsluiter_med_%20zuurstof.pdf

Investigating genesis

INVESTIGATING ORIGINS A well-known icon of evolution is the blind fish that lives in numerous caves in Mexico. At some time in the past, sighted fish living in the sunlit waters of Mexico entered lightless caves and, over time, lost the ability to see. To evolutionary biologists, this is proof that the individual fishes that entered these caves adapted to their environment and evolved into an

catchtheanswers.net

What does a chlamydia look like? CatchTheAnswers.com What do I need to know about chlamydia and gonorrhea? General Information ‣ Chlamydia is the most frequently reported health department and/or local health departments communicable disease in Utah, followed closely by ‣ The local health department will follow-up with ‣ In 2008, over 6,000 cases of chlamydia and nearl

Copyright © 2014 Articles Finder