Sfunet.files.wordpress.com

YASMIN DAVALI

Alder:
22
Beskæftigelse(udenfor SFU): Sambas på RUC
Afdeling: SFU-Amagerbro
Indmeldt i SFU i år: 2007

Beskriv de erfaringer du bidrager med til SFU’s landsledelse:

Jeg startede som aktiv i Sønderborg og Sønderjyl and, jeg har
siddet i ledelsen i to år, ligesom jeg 2009-2010 var ansat som organisationskonsulent i SFU. I løbet af det sidste
år har jeg primært brugt tid på at være tovholder for vinterkampagnegruppen ligesom jeg har brugt en hel
del tid på at forberede den kommende valgkamp. Det har jeg primært gjort i kraft af min rol e som
kampagneleder for SFU's kandidat i Sydjyl ands storkreds, Jesper Petersen.
Gennem de forskellige opgaver har jeg både fået et bredt kendskab til SFU's organisation og en god
fornemmelse af vores organisations styrker og svagheder.
Samtidig har jeg gennem mit job i Erhvervskolernes Elev-Organisation lært en anden organisation og en
anden medlemsgruppe at kende.

Hvilke politiske emner vil du arbejde med i landsledelsen?
Der er en klar sammenhæng mellem hvem der sidder i regering og kvaliteten af velfærden. Frem til næste
valg bliver det vores fornemmeste opgave at udstil e regeringens fejltrin og forklare hvad en ny regering vil
gøre så meget bedre. Vi skal slå fast at det bestemt ikke er ligegyldigt hvem der sidder i
regeringskontorerne, men at et regeringskifte vil kunne mærkes i den enkeltes hverdag.
Regeringen har haft 10 år til at pil e velfærden fra hinanden og det kommer til at tage tid at samle den
sammen igen. Derfor er det uhyre vigtigt at vi holder fast i at sætte en stopper udliciteringen af den
offentlige sektor og al e de andre initiativer regeringen har taget for at udhule velfærden. Vi skal kæmpe for
en velfærd der reelt er for al e.
Hvordan mener du SFU’s organisation skal udvikles sig?
I løbet af det næste år skal vi prioritere at videreudvikle og opstarte kampagnebastioner som kan stå i
spidsen for lokale kampagner der tager de problemer folk oplever i deres hverdag seriøst. Det er også vores
tilstedeværelse i folks hverdag, på arbejdspladser og hele viften af uddannelsesinstitutioner, der hjælper os
på vej mod at blive en organisation hvis medlemmer rent faktisk afspejler de danske unge. Vi skal kunne
rumme al e unge der brænder for forandring, uanset baggrund. Samtidig skal vi give os i kast med
forskellige aktivitetsformer der kan tiltrække nogle af de medlemmer der i dag ikke er aktive i SFU. Målet er
at al e unge i Danmark skal kende mindst en SFU'er de kan relatere sig til, og som er en god ambassadør for
projektet!
Frie ord – skriv hvad der falder dig ind!
Det næste år bliver det vigtigste i al den tid nogen af os har været politisk aktive. Vi står overfor et
skæbnevalg der er helt afgørende hvis Danmark skal nå at skifte kurs mens der stadig er velfærd tilbage.
Samtidig bliver det en ny situation for SFU som organisation. Vi vil ikke længere have noget så konkret som et
regeringsskifte at kæmpe for, men har i stedet en opgave i at påpege al e de aftryk de borgerlige har fået
sat, og kæmpe for at få dem fjernet.
De udfordringer er jeg klar på at give mig i kast med og håber meget at landsmødet vil vise mig den til id at
lade mig gøre det.
Hvis du har spørgsmål til min opstil ing er du selvfølgelig velkommen til at finde mig på facebook eller hive
fat i mig på landsmødet!
Med håb om til id,
Yasmin

Source: http://sfunet.files.wordpress.com/2011/04/yasmin-davali.pdf

2007 midwest dental conference

AVOID LIABILITY: KNOW YOUR PATIENT’S MEDICATIONS AND THEIR IMPACT ON DENTAL TREATMENT Second District Valley Forge Dental Association King of Prussia, Pennsylvania October 10, 2012 ********************************************* No. 1 HYDROCODONE WITH ACETAMINOPHEN (generic) - More efficacious than codeine, less nausea & vomiting 2nd mo

Mhtml:file://c:\documents and settings\administrator\my documen

Clozapine About Clozapine This belongs to the group of medicines known as atypical antipsychotics. Clozapine is used to treat schizophrenia in patients who have either failed treatment with, or experienced side effects from, other similar drugs. Schizophrenia is an illness which interferes with a person's ability to think clearly, manage emotions, make decisions and distinguish betw

Copyright © 2014 Articles Finder