Verksamhetsåret 2006 – 2007

- Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse läsåret 2012 – 2013


Allmänt
Vi har för närvarande 85 familjer som är medlemmar i föreningen.
Under höstterminen 2012 hade vi 92 barn som deltog i undervisningen. Vi fick
statsbidrag från svenska skolverket för 47 av dem. Statsbidrag utgår för barn som
är skolpliktiga enligt svenska skolsystemet om de har minst en förälder som är
svensk medborgare.
Barnen var indelade i totalt två lekgrupper och sex skolklasser.
Under läsåret 2011-2012 hade vi följande lekgrupper, skolklasser samt lärare:
Assistent
Vi har även kontrakt med Anna Stetter, Annika Fagerberg-Weihofen, Annika Åkerblom, Zahra Tiitinen och Annika Eller-Strobel som vikarier. - Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________

Elevstatistik

Antalet barn ökade påtagligt sen förra året. Tack vare det fina basarbetet med
lek- och förskolegrupperna genom åren börjar vi nu få allt större skolklasser. Detta
återspeglar sig även i ett högre statsbidrag från det svenska skolverket.
Antal barn
Behöriga för statsbidrag
- Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________
Händelser / Aktiviteter läsåret 2012-2013

Höstterminen 2012
Skolstart var lördagen den 6 oktober. Vid skolstarten bjöd styrelsen föräldrarna
på kaffe och fika. Det gavs möjlighet att informera sig om skolan, prata med
styrelsemedlemmarna och andra föräldrar.
Årsmötet
Årsmötet hölls den 20 oktober 2012 i skolans lokaler vid Obermenzinger
Gymnasium, Freseniusstraße 47. Totalt 18 medlemmar var närvarande på mötet. För
mer information se mötesprotokollet från mötet.
Jul- och luciafirandet
Lucia firade vi den 9 december 2012, med massor av lussebullar, julgott, luciatåg
och sång och dans runt granen i den för i år nya lokalen i Alt Perlach. Även detta år
var det mer än 100 personer som kom till vårt firande. Naturligtvis kom även
tomten med sin godissäck.
Vårterminen 2013
Första skoltillfället var den 12 januari. Den 16 mars, våffeldagen, stod påskpyssel
på schemat.
Hemsidan, sociala nätverk/nyhetsbrev, mailserver och medlemsregister
Under läsàret 2012/2013 skickades tre nyhetsbrev ut med information om skolans
aktiviteter samt med tips för svenska barnfamiljer i München. Svenska
skolföreningens facebook-sida uppdaterades regelbundet med foton och
information. Stefan Glimne, Thorbjörn Hansen och Lena Johansson har ägnat
mycket tid åt att ordna medlemslistor, mejllistor och hemsidan. Tack till alla som
har lagt ner arbete på detta!
- Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________
Loppmarknad
I vårsolen den 13 april arrangerade vi åter en svensk loppmarknad på skolgården.
Det var en hel del föräldrar som hörsammade vår inbjudan och många svenska
barnböcker, filmer och spel bytte ägare under dagen. Alla barn och vuxna kunde
njuta av hemmabakat fikabröd och varmkorv.
Nätverkskonferens i Kassel
Nätverkskonferensen arrangerades i år den 9-11 mars av svenska skolan i Kassel.
Vid konferensen, den artonde i ordningen, träffas alla svenska skolor i Tyskland för
erfarenhetsutbyte och vidareutbildning. Från vår skola deltog lärarna Pernilla
Landquist, Ulrika Wol Svedén och Elin Nordin.
Skolavslutning
För att göra det möjligt för så många föräldrar och elever som möjligt att närvara
på skolavslutningen delade vi liksom förra året på midsommarfirandet och
skolavslutningen.
Lördagen den 8 juni hade vi därför skolavslutning på skolgården i Obermenzing. En
fin buffet med mycket gott hade dukats upp. Efter rasten kom barnen och kl. 12
började festligheterna. Solen sken på barnen när de sjöng och på alla andra som
lyssnade. Styrelsen tackade våra lärare, assistenter och vikarier med blommor och
en liten gåva för det fina och engagerade jobb som de utför för vår skola.
- Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________
Midsommar
Den 22 – 23 juni 2013 firade vi traditionsenligt midsommar hos Schweinsteiger i
Oberaudorf. Tyvärr var vi inte medvetna om att ett stadslopp nere i byn spärrade
hela genomfartsgatan mellan 13:00 och 17:00. Detta gjorde att de som kom för
sent endera fick vandra upp till stugan eller vänta nere i byn. Heder åt vår kassör
Michael som vandrade hela vägen upp på berget. Antagligen var det på grund av
gatuavstängningen, eller de tunga regnmolnen i München, som gjorde att några gav
upp. Ett par anmälda familjer dök aldrig upp så det blev ett par rum lediga.
Vid ankomst bjöd skolan på saft och kokt korv med bröd.
Vädret uppe vid stugan var betydligt bättre än i München. Ju längre dagen led
desto mer sol blev det. Bortsett från en liten kort regnskur på kvällen så var det en
fin helg. Hela firandet kunde ske ute i det fria.
Vi band kransar, klädde och reste midsommarstången. Därefter bjöds det upp till
dans runt stången. Efter dansen dukade vi upp eftermiddagsfikat enligt principen
knytkalas. Det blev många olika sorters svenska bullar och kakor.
Under eftermiddagen spelades det både fotboll och landhockey. Framåt kvällen
dukades sedan det stora midsommarbordet upp och grillen drogs igång. Ett sort
tack till alla föräldrar som verkligen lade ner ett stort jobb på att skapa en riktig
svenskt midsommar-buffé här nere i Bayern. Även ett stort tack till familjen
Müller-Netrell som med sin fina tapputrustning och ädla drycker ser till att
struparna inte blir för torra.
Efter en lång och trevlig kväll med mycket mat, dryck och många glada visor tände
vi sedan vår lägereld i natten. Det var ett stort gäng som njöt av midsommarnatten
med blick ut över de omliggande bergen. På ett par andra bergstoppar kunde vi även
se andra „bayerska“ midsommareldar. Efter en gemensam frukost ute i solen på
söndag morgon, var det ett trött men lyckligt gäng som tog avsked av varandra
inför sommarlovet.
- Schwedischer Schulverein in München e.V. -
Vorsitzender:
Thomas Bergström

Grasfeldweg 26a, 85445 Oberding
_____________________________________________________________________________________________
Avskedsmiddag
I november slutade Marlene Karlsson som lärare och avtackades på en middag med
styrelse och lärare. Elin Nordin tog över Marlenes plats som lärare i lekgrupp 1. Den
12 juni hade lärare och styrelse en avslutningsmiddag i Preysinggarten. Efter
vårterminen slutade Isabel Rappestad som assistent i förskoleklass 1. Ett stort
tack till er båda för era fina insatser.
Höstterminen 2013
Skolstart var lördagen den 14 september.
Lärarkåren till höstterminen 2013
Assistent

Till sist
Till sist vill jag tacka lärarna, styrelsemedlemmar och alla föräldrar som ställt upp
och jobbat för att våra barn ska få möjligheten att gå i svenska skolan. Tack !
Styrelsen, oktober 2013
Ordförande Thomas Bergström

Source: http://www.skolan-i-muenchen.de/resources/Arsmote2013_Verksamhetsberattelse.pdf

03_ijcp903 391.398

d o i : 1 0 . 1 1 1 1 / j . 1 3 6 8 - 5 0 3 1 . 2 0 0 6 . 0 0 9 0 3 . xA placebo-controlled comparison of the efficacy and tolerability ofcandesartan cilexetil, 8 mg, and losartan, 50 mg, as monotherapyin patients with essential hypertension, using 36-h ambulatoryblood pressure monitoringJ - P B A G U E T 1 , S . N I S S E - D U R G E A T 2 , S . M O U R E T 1 , R . A S M A R 3 , J - M M A L L I

130-06

GRA¯YNA ZIÓ£KOWSKA, STANIS£AW TOKARZEWSKIZak³ad Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Chorób ZakaŸnych i Inwazyjnych Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej AR,Determination of antifungal activity of Enizol: a specific disinfecting preparationThe objective of the present study was to evaluate the antifungal activity of Enizol, a new disinfectingpreparation with enilkonazole as the active sub

Copyright © 2014 Articles Finder